Conferència "Agenda del Bon Viure dels Pobles Indígenes"

Cerimònia maia a Tikal

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu cooperaciointernacional@fudinca.org
URI Fundació d'Infermeria Catalana

L'Agenda del Bon Viure dels Pobles Indígenes ha estat elaborada i consensuada mitjançant la participació de pobles, comunitats i organitzacions de base. El procés ha estat liderat pels Ajq’omonel, portadors de Dons segons la cultura maia. 

Acte Inici: 30/11/2011 a les 19:00   Final: 30/11/2011 a les 20:30

Pretén ser una eina per a la construcció d'un Estat Plurinacional guatemalenc que comprengui els drets dels pobles Maya, Garífuna i Xinka. Tot això, a punt de finalitzar l’Oxlajuj Baqtun, segons el calendari maia, moment propici per al diàleg i la participació política.

 

Més informació.