Conferència “El suport als joves extutelats. Què els cal i què els podem oferir?”

Logo de DIXIT

Més informació

Organitzador DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials
Adreça de l'organitzador
Correu dixit.tsf@gencat.cat
URI DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials

Més Informació
Adreça
DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials Passeig del Taulat, 266-270, 1a plantaBarcelona

El 18 de maig, DIXIT oferirà aquesta conferència on des de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJET) de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) s’explicarà amb quins criteris i amb quins mitjans es planteja el suport als i les joves extutelats.

Acte Inici: 18/05/2017 a les 17:00

L’acte anirà càrrec de Francesc Xavier Balagué Gea, llicenciat en Pedagogia i cap de l’ASJET, i Eduard Hernandez Ubide, llicenciat en Psicologia i coordinador tècnic de l’ASJET, que faran una descripció del col·lectiu de joves extutelats de Catalunya, quines necessitats presenten, quines són les seves aspiracions i quines mancances i potencialitats tenen.

 

Més informació i inscripcions