Curs d'Agents d'Acollida

Curs Agent d'Acollida

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu info@laformiga.org
URI La Formiga

La Formiga organitza un cicle de cursos professionalitzadors en diversos àmbits d'intervenció social. El curs Agents d'Acollida començarà el proper 12 de novembre, amb un total de 20 hores. L'objectiu és de donar a conèixer als participants les tasques pròpìes i recursos de l'agent d'acollida de persones nouvingudes. 

Curs Inici: 19/11/2012 a les 17:00   Final: 29/11/2012 a les 20:30

Aques curs es dirigeix  a persones amb formació a l'àmbit social que que vulguin adquirir un perfil professional com a Agents d'acollida de persones immigrades.

Objectius

- Preparar futurs Agents d'Acolliment pels serveis municipals i entitats socials de la Xarxa d'Acollida.

- Donar eines, informació i formació per a l'engegada de les sessions d'acolliment previstes per la Llei d'Acolliment de Catalunya.
 

TEMARI 

1. Marc d'actuació: La llei catalana d'acollida
2. Immigració i societat. Polítiques locals d'integració i acolliment.
3. Marc legal: la Llei d'Estrangeria.                                         
4. Models dels serveis d'acolliment. l'Experiència de l'Ajuntament de Mataró.                                                            
5. Metodologia dels Serveis d'Acollida. Adaptació als diversos perfils de persones immigrades.                          
 6. Polítiques locals d'integració i acollida.  Gestió del padró, accés a servei públics, legislació sobre centres de culte, projectes d'acollida i integració. 
 

CALENDARI: Del 12 al 29 de novembre. 

Horari: Dilluns i dijous de 17.00 a 20:30 hores (dues sessions de 17:00 a 20:00 hores)    

Total d'hores: 20                                                 

Preu: 120 euros*.

*Descomptes (no acumulables)

- 10% amb carnet jove (108 euros)

- 100 euros per a aturats, famílies monoparentals i nombroses, voluntaris i exalumnes de l'entitat

- Lloc: La Formiga (c/Elkano, 74 baixos)

 

INSCRIPCIONS

Per inscriure-us, ompliu la butlleta d'inscripció i envieu-la a info@laformiga.org fins una setmana abans de l'inici del curs. 

 

 

PROFESSORAT

Jesús Gómez Pujol. Director tècnic de l'Associació sociocultural La Formiga. Agent d'Acolliment al Prat.

Gustavo de Miguel. Pedagog, Coordinador del Pla educatiu de l'Associació sociocultural La Formiga, Agent d'Acolliment de l'Ajuntament de Barcelona.

Rebeca Fernández: Agent d'Acollida a l'Ajuntament de Mataró.