Curs: Intervenció educativa en Autisme

Llaç símbol del Dia Mundial de l'Autisme_Imagen en Acción_Flickr

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu if@peretarres.org
URI www.peretarres.org

Des de la Fundació Pere Tarrés s'organitza aquest curs online amb els objectius d'identificar l'autisme com un Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD), conèixer les característiques fonamentals de les persones amb autisme i oferir recursos i formes d'intervenció adequades, que facilitin la integració i les pautes d'actuació davant del nen amb autisme.

Curs Inici: 02/05/2012 a les 12:32   Final: 02/06/2012 a les 12:32

Programa

  • Definició dels trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD).
  • Introducció a l'autisme.
  • Característiques del desenvolupament del nen amb autisme.
  • Principis d'intervenció.
  • Modalitats d'escolarització
  • Nivells de concreció curricular.
  • Espai de reflexió teòric-pràctic respecte al desenvolupament del nen amb autisme.
  • Anàlisi de casos.