Curs: Introducció a la mediació familiar

Mans agafades_Jukka Vuokko_Flickr

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu if@peretarres.org
URI www.peretarres.org

La Fundació Pere Tarrés organitza aquest curs amb la finalitat d'analitzar l'aplicació de tècniques de mediació i negociació en processos d'intervenció i orientació familiar i de dotar els professionals amb els mètodes i tècniques de mediació i negociació.

Curs Inici: 07/05/2012 a les 17:30   Final: 21/05/2012 a les 20:30

Continguts

 

  • Els adolescents amb conductes difícils i les famílies.
  • Mediació i negociació davant situacions de força no equilibrada (taules desaparellades).
  • Dinàmiques, rituals, estratègies, regles, actituds i instruments posats en pràctica pels diferents membres de la unitat familiar en funció dels rols exercits en situacions de tensió i conflicte familiar.
  • Algunes problemàtiques que poden sorgir entre els diferents membres de la unitat familiar i que requereixin d'estratègies de mediació i/o negociació.
  • Estratègies i tècniques d'intervenció aplicables a aquestes situacions.