Curs subvencionat Coeducant en el pati

Curs Coeducant en el pati

Més informació

Organitzador Escola EFA
Adreça de l'organitzador
Correu info@escolaefa.cat
URI Escola EFA

Més Informació
Adreça
Escola EFA Vallirana, 69, Baixos 2aBarcelona

Aquest curs ens ajudarà a identificar actituds poc respectuoses i abusives, per altra banda normalitzades, i ens donarà eines per actuar-hi de del nostre paper d'educadors i educadores.

Curs Inici: 27/06/2018 a les 18:00   Final: 18/07/2018 a les 21:00

Continguts

 1. Fonaments pedagògics
 • Perspectiva de gènere
 • Educació com a eina de transformació social i
 • Coeducació
 1. Conceptes bàsics per estudiar la igualtat de gènere:
 • Diferències de sexe i de gènere
 • Socialització i estereotips de gènere
 • El joc i la construcció del gènere
 • Models de feminitat i de masculinitat
 1. Resolució de conflictes amb perspectiva de gènere
 • Discriminació basada en el sistema sexe-gènere
 • La violència
 • Conflictes i resolució amb perspectiva de gènere
 • Alguns conflictes... coses de nens?