Director/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

Línia. Dirigir_ArchaB_Flickr

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu if@peretarres.org
URI www.peretarres.org

La Fundació Pere Tarrés organitza un nu curs de Directors, adreçat a monitors amb experiència i interès per aprofundir en l'educació en el lleure o a persones que ocupen diferents càrrecs en els centres d'esplai i altres entitats d'educació d'infants i joves en el temps lliure: coordinadors de nivells, coordinadors pedagògics, responsables d'activitats... 

Curs Inici: 09/07/2012 a les 13:21   Final: 19/07/2012 a les 13:21

És una formació presencial, en la qual s'adquireixen capacitats imprescindibles per al desenvolupament d'una tasca de Director d'activitats de lleure infantil i juvenil, especialment d'activitats de tipus residencial com colònies, campaments, etc.

Així mateix, la superació del procés acadèmic possibilita l'obtenció del Diploma de Director/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil de la Generalitat de Catalunya, el qual s'exigeix legalment per a dirigir activitats del tipus campaments, colònies, camps de treball, casals de vacances, rutes...