Eines per l'assemblea: com entendre el nostre balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys

Calculadora i diners. Font: Images_of_Money (Flickr)

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu info@aposta.coop
URI Aposta, SCCL

Tags

Aposta, Escola Empresarial Cooperativa organitza aquest taller de 4 hores de durada que té com a objectiu donar les claus per a poder interpretar els documents financers d'una entitat. És pensat doncs, per tots aquells membres d'entitats que han d'aprovar estats financers en el si d'una assemblea.

Curs Inici: 11/06/2012 a les 10:00   Final: 11/06/2012 a les 14:00

Facilitar els coneixements necessaris sobre el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys per poder fer una bona interpretació dels estats financers de l’entitat.

Aquesta és la finalitat del curs multisectorial, que s'adreça a tots aquells socis de cooperatives o persones que sense cap mena de coneixements comptables ni financers vulguin entendre d’una manera fàcil i planera aquests documents.