Eines per un lideratge al segle XXI

Més informació

Organitzador AEES Dincat
Adreça de l'organitzador
Correu valvarez@dincat.cat
URI AEES Dincat

Més Informació
Adreça
Upgrade Formació Vallespir, 39Barcelona

L'objectiu clar de la formació serà desenvolupar i millorar la capacitat de les persones assistents en la tasca de liderar, motivar i dirigir persones en el moment actual.

Curs Inici: 14/02/2018 a les 09:30   Final: 28/02/2018 a les 13:30

Es tracta d'un curs dirigit a gerents i directius amb influència o responsabilitat en la presa de decisions de l'entitat i els equips de treball. Aquesta acció formativa està pensada com una eina d'entrenament de les habilitats necessàries per a la direcció i la gestió de persones.

La formació tindrà tres grans parts:

  • Al llarg de la primera part es posarà l'accent en identificar què és el que sabem fins ara sobre lideratge, fent especial incidència en el que implica tenir aquest rol.
  • Durant la segona part es treballaran 21 tècniques per incidir sobre les persones i es treballaran temes d'automotivació.
  • Finalment, ja en la tercera part, es farà incidència en l'entorn concret de treball dels participants, per deixar establerts una sèrie de compromisos de millora que cada participant haurà de confeccionar.