El festí de Bacus. Viatges per la cultura del vi a la Mediterrània

Vi. Font: MGM_Photos (Flickr)

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu caub@caub.org
URI Amics de la UNESCO de Barcelona

El vi és un element culturalment molt vinculat amb la Mediterrània i un dels productes identificadors de la seva famosa dieta (juntament amb el blat i l'olivera).

Acte Inici: 21/02/2012 a les 19:15   Final: 21/02/2012 a les 20:30

El vi afecta a tots els àmbits:societat, l'economia, les regulacions, la història, el paisatge, la gastronomia, la salud…

La conferència organitzada per Amics de la UNESCO de Barcelona anirà a càrrec de Francesc Xavier Medina, antropòleg i director del Departament de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat a la UOC.

Preu: 3€