Estimulació sensorial

Més informació

Organitzador AEES Dincat
Adreça de l'organitzador
Correu valvarez@dincat.cat
URI AEES Dincat

Més Informació
Adreça
JocViu Associació C/Monturiol, 27-29, baixosBarcelona

Tags

Amb aquest curs els i les assistents coneixeran el marc conceptual de l’estimulació sensorial i el concepte Snoezelen.

Curs Inici: 24/04/2018 a les 09:00   Final: 26/04/2018 a les 17:00

Sessió teòrica

 1. Les sensacions.
 2. La integració sensorial.
 3. Valoració sensorial.
 4. L’Estimulació Multisensorial.
 5. Camps d’aplicació de la intervenció snoezelen. Diferents experiències arreu del món.
 6. Metodologia de treball a l’espai snoezelen: aparells.

 
Sessions practiques

 1. Sales Multisensorial/ Espais Snoezelen  i els seus elements. 
 • Estimulació VISUAL: objectius i criteris d’utilització.
 • Estimulació PROPIOCEPTIVA: Objectius i criteris d’utilització.
 • Estimulació VESTIBULAR: Objectius i criteris d’utilització.
 • Estimulació TÀCTIL: Objectius i criteris d’utilització. 
 • Estimulació AUDITIVA:  Objectius i criteris d’utilització.
 • Estimulació GUSTATIVA i OLFACTIVA: Objectius i criteris d’utilització.
 1. Metodologia, Materials i Recursos
 • Què cal treballar i com fer-ho, dins dels Espais Snoezelen i en altres espais; aules-classe,... 
 • Aspectes a tenir en compte abans i durant les sessions.