Farmacologia i DID

Més informació

Organitzador AEES Dincat
Adreça de l'organitzador
Correu valvarez@dincat.cat
URI AEES Dincat

Més Informació
Adreça
Upgrade Vallespir, 39Barcelona

Els i les assistents coneixeran els principals fàrmacs utilitzats en psiquiatria, quines són les seves indicacions, com s’administren i quins són els efectes adversos.

Curs Inici: 20/06/2018 a les 16:00

Continguts:

  • Introducció (com els psicofàrmacs actuen sobre el sistema nerviós central i produeixen canvis en la percepció, ànim, simptomatologia ansiosa, etc).
  • Indicacions dels psicofàrmacs en persones amb DI (quan i amb quin objectiu s'han d'utilitzar).
  • Aspectes a tenir en compte quan una persona amb DI pren tractament psicofarmacològic. El rol de la persona que dóna suport.
  • Psicofàrmacs: tipus, indicacions i principals efectes adversos.