E.g., 19/07/2019
PUBLICA UN ESDEVENIMENT
agenda

Formació en esport i discapacitat intel·lectual

Curso Desporte y discapacidad
Associació Demanoenmano
La Llagosta
Dilluns, 15/04/2019 fins Dimecres, 17/04/2019

Es preten integrar la metodologia esportiva, les condicions, les variables i les capacitats de les persones amb diversitat funcional a totes aquelles persones que són o seran professionals de l’àmbit esportiu.

La formació que es porta a terme pretén integrar la metodologia esportiva, les condicions, les variables i les capacitats de les persones amb diversitat funcional (discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental) a totes aquelles persones que són o seran professionals de l’àmbit esportiu.

Aquest curs té objectius molt concrets que afavoreixen el potencial dels/les professionals de l’àmbit i són els següents:

  • Conèixer i entendre les característiques i capacitats de les persones amb diversitat funcional.
  • Saber aplicar els mètodes d’actuació efectius en les persones d’aquestes característiques.
  • Conèixer i aplicar una metodologia esportiva inclusiva.
  • Relacionar els conceptes esportius amb els socials per crear i establir vincles.

Aquest curs està destinat a tota persona major de 16 anys interessada en l’àmbit de l’esport en aquest col·lectiu social.

Dates i Localització

El curs es realitzarà a la llagosta, al CEM el turó (C/de Joaquim Blume, 2) i la distribució de dies i hores és la següent:

  • Dilluns 15 d'abril: 9h-13h
  • Dimarts 16 d'abril: de 10h a 13h
  • Dimecres 17 d'abril: de 10h a 13h

* El curs es realitzarà amb un mínim de 12 persones.

Preu del curs

El preu del curs d’especialista esportiu serà de 90€ per alumne/a el pots adquirir aqui

Inscripció

Una vegada que has adquitit el curs, per a realitzar la inscripció pulseu aquí

Sortides del curs

Aquest curs és llançat perquè totes aquelles persones iniciades en l’àmbit esportiu puguin incloure nous coneixements en un camp inexplorat, fet que permetrà tenir un recurs social molt necessitat i útil. La experiència del curs i els recursos poden aportar, a més de coneixements i experiències en l’àmbit socio-esportiu, idees per utilitzar amb els esportistes dels vostres clubs o equips inculcant valors esportius, tot i no tenir discapacitat.

Pla d'estudis

Bloc Desenvolupament Presencial Pràctic

Treball dirigit

Les característiques esportives de les discapacitats

Coneixement de les diferents discapacitats i l’efecte esportiu que té cadascuna d’elles

1,5h 1h

Conscienciació i Autoconscienciació

Dificultats de la pràctica i autoconeixement esportiu

0,5h 0,5h
Metodología

Metodologia de l’ensenyament esportiu en les persones amb discapacitat intel·lectual

1h 1h 1h
Relació

La relació empàtica com a tècnica efectiva de relació

0,5h 1h

Entorn i comunicació

La família, els prejudicis i la inclusió

0,5h 1h 0,5h
Recursos

Metodològics, esportius i actitudinals

1h 2h 2h
TOTAL 5h 5h 5h
TOTAL CURS 15h

Avaluació

Es farà una avaluació continua dels continguts donats per afirmar la consecució dels objectius establerts establint uns criteris d’avaluació

Certificat

Certificat acreditatiu de l’Associació Demanoenmano en col·laboració amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

*Aquesta formació no habilita per treballar en l'exercici de les professions regulades en la seva llei 3/2008.

Data: 

Dilluns 15 abr

Hora: 

09:00

Organitzador: 
Associació De Mano En Mano