Jornada sobre Reial Decret-Llei de Mediació en Assumptes Civils i mercantils

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu ceesc@ceesc.cat
URI Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya - CEESC

En aquesta Jornada parlarem i debatrem sobre les principals característiques del Reial Decret-Llei recentment aprovat i en vigor, i intentarem satisfer els dubtes i les expectatives que ha pogut generar .

Acte Inici: 28/06/2012 a les 17:00   Final: 28/06/2012 a les 20:00

El 2 de març el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret-Llei de Mediació en assumptes Civils i Mercantils i incorpora al dret espanyol la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. De manera que la mediació s’estén en l’àmbit civil i mercantil i posa a disposició dels ciutadans un nou mecanisme de resolució de conflictes que és voluntari i que pretén ser àgil, flexible i econòmic. Aquest Reial Decret-Llei arriba després de que pràcticament cada comunitat autònoma tingui una llei de mediació que ha pogut regular assumptes propis de la mediació familiar, laboral, en matèria de consum, etc. Amb aquesta regulació única per a tot el territori, aquest Reial Decret-Llei compta amb un règim general d’aplicació en la mediació en assumptes civils i mercantils. Això, significa que a Catalunya seguirà vigent la Llei 15/2009 de 22 de juliol, de mediació en l‘àmbit del dret privat, i el Reial Decret-Llei aprovat que serà aplicable a Catalunya, principalment en matèria de dret mercantil i processal. Consulteu el programa: http://www.ceesc.cat/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,287/Itemid,403/