Feeds portada

Desallotjar les persones que dormen al carrer només trasllada el problema

Persones que dormen al carrer ens expliquen aquests dies que han hagut de canviar el lloc on dormien a petició de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Altres comenten que, sovint, les desperten a primera hora del matí perquè s’aixequin. Des d’Arrels demanem a l’Ajuntament actuar des de la perspectiva de drets i recordem que l’Ordenança de Civisme no es pot aplicar de la mateixa manera per a tothom perquè les persones sense llar no tenen alternativa.

Una actuació de la Guàrdia Urbana al passeig Picasso va significar que, la setmana passada, les persones sense llar que dormien sota els porxos haguessin de marxar i buscar un lloc nou on poder passar la nit. Segons la Guàrdia Urbana, es va actuar després d’algunes trucades per part de veïns que es queixaven d’aldarulls. A les persones que hi dormien, però, l’acció els ha provocat un sentiment de malestar i impotència; han de buscar un lloc nou on instal·lar-se i tornar a començar.

Al parc de la Ciutadella s’ha viscut també un fet similar. Fa unes nits, les persones que hi dormien van haver de sortir i algunes, amb les presses, van haver de deixar algunes de les seves pertinences. Era una nit que plovia molt.

Desplaçar les persones que dormen al carrer no és la solució perquè el problema no desapareix, únicament es trasllada. La setmana passada, va succeir al passeig Picasso i al parc de la Ciutadella. Passa cada matí a primera hora quan la policia convida les persones que dormen al carrer a aixecar-se i recollir les seves coses; és el que es coneix com a Operació Diana. I està passant aquests dies a l’acampada de persones sense llar que hi ha a la plaça Catalunya de Barcelona, on en diverses ocasions han fet desmuntar algunes de les tendes i avui mateix han desallotjat les persones que dormien a la plaça.

A Barcelona, 1.026 persones dormen al carrer, un 56% més que l’any 2008. Els recursos públics i privats acullen més de 2.000 persones però no disposen de més places lliures per evitar que ningú hagi de dormir a la intempèrie.

L’actual Ordenança de Civisme, que va entrar en vigor l’any 2006, diu que “és un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol altre índole, més ho necessitin”. També especifica que “quan el pressumpte responsable de l’incompliment de l’ordenança sigui indigent o presenti altres mancances o necessitats d’assistència social o d’atenció mèdica especials o urgents, els agents de l’autoritat que intervinguin l’informaran de la possibilitat d’acudir als serveis socials o mèdics corresponents i del lloc concret on ho poden fer”.

El problema de base de l’Ordenança, des de la perspectiva de la problemàtica del sensellarisme, és que estableix que una persona no pot dormir al carrer.

L’ordenança estableix que tots els ciutadans i ciutadanes que fem ús de l’espai públic tenim uns drets i uns deures però hi ha col·lectius per als quals l’espai públic és la seva única alternativa i, per tant, no podran complir tots els seus deures en les mateixes condicions. Si no es pot dormir al carrer, què ha de fer una persona sense llar? Quina és l’alternativa?

Algunes propostes: ordenances des dels drets i policia més sensibilitzada

Haver de dormir al carrer no és un comportament incívic sinó una vulneració de drets i des d’aquesta perspectiva s’hauria d’actuar. Detallem algunes propostes per pal·liar la situació:

 • El Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020 es marca com a objectiu garantir la seguretat de les persones que dormen al carrer. Per aconseguir-ho, preveu promoure mesures per lluitar contra l’aporofòbia i, d’altra banda, sensibilitzar els cossos de seguretat sobre la realitat de les persones sense llar, “amb formacions específiques a la Guàrdia Urbana”. Des d’Arrels demanem avançar en aquest objectiu, així com més coordinació entre la Guàrdia Urbana i els serveis municipals i les entitats que coneixem les persones sense llar.
 • La Guàrdia Urbana té com a pràctica habitual convidar les persones que dormen al carrer a aixecar-se a primera hora del matí i els hi recorda on estan els albergs o altres recursos de la ciutat. Ho fan, segons la Guàrdia Urbana, sense multar-les. Des d’Arrels proposem que, en aquests casos, el paper de la Guàrdia Urbana sigui contactar de manera immediata amb serveis socials perquè es facin càrrec de la situació.
 • En casos de conflicte amb la resta de veïns i veïnes de Barcelona, proposem apostar per la mediació i la sensibilització perquè les persones en situació més vulnerable no hagin de patir més. Segons una enquesta a la ciutadania a Barcelona impulsada per Arrels l’any 2016, el 75% del veïns i veïnes consideren el sensellarisme una problemàtica significativa i 4 de cada 5 creuen que cal recuperar els drets de les persones perquè viure al carrer no és normal.
 • Perquè les persones que dormen al carrer puguin recuperar els seus drets cal que puguin accedir a un habitatge digne i estable. Mentre s’avança en aquest sentit, proposem una mesura a curt termini perquè ningú hagi de dormir al carrer: obrir espais petits per tota la ciutat, de baixa exigència, que respectin la privacitat i que serveixin per crear vincles amb les persones i saber què necessiten.

Estem convençuts que aconseguir #ningúdormintalcarrer és possible però per a això calen polítiques de prevenció perquè ningú perdi casa seva i polítiques d’atenció social i d’habitatge adreçades a les persones que viuen al carrer. Instem al govern de Barcelona i a la resta de grups polítics municipals a posar-se d’acord, desencallar iniciatives com la renovació de l’Ordenança de Civisme i treballar plegats amb un únic objectiu.

Més informació:

La Generalitat tirarà endavant l'aplicació de la Llei catalana del canvi climàtic

 • El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió de la Llei i manté suspès un únic article sobre la prohibició de concedir permisos d’exploració per fracking
 • Es preveu començar a recaptar al més aviat possible l’impost sobre el CO2 a determinats vehicles
El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió de la Llei catalana del canvi climàtic, aprovada el passat mes de juliol, i que havia impugnat el Govern central. L’únic article que es manté suspès és el que estableix la prohibició de concedir permisos d’exploració per a l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fracking. Excepte per aquest article, la llei és plenament vigent fins que el Tribunal es pronunciï sobre la constitucionalitat dels preceptes.

Els criteris que el tribunal ha utilitzat en la seva interlocutòria han estat el caràcter d’excepcionalitat de la suspensió, entenent que cal aplicar el principi de constitucionalitat de les lleis; els perjudicis greus i irreparables a l’interès general o a tercers afectats que es podrien causar en cas d’aplicació dels articles impugnats; si té lloc un bloqueig a les competencials estatals; o si ja hi ha precedents de normes declarades inconstitucionals que incorporaven previsions molt similars a les que són objecte d’impugnació.

Sense resposta de l’Estat

El primer grup d’articles als quals se’ls aixeca la suspensió són aquells als quals l’Advocacia de l’Estat no ha donat resposta i, per tant, el Constitucional no ha vist cap motiu pel seu manteniment.

En destaca el que fa referència als pressupostos de carboni. Justament aquest mecanisme va ser una de les novetats de la llei, entès com a eina de planificació i seguiment per a la integració dels objectius de la norma en les polítiques sectorials. Els pressupostos, a més de la quantitat total d’emissions permeses per al conjunt del país, hauran d’indicar quina part correspon als sectors coberts per la Directiva del mercat d’emissions i quina als coneguts com a sectors difusos, no coberts per aquest sistema. La realització d’aquest tipus de pressupostos posa Catalunya al nivell dels països més avançats en aquest àmbit, com el Regne Unit.

Impugnacions sobre energia desestimades

Hi ha un segon grup d’articles pels quals el tribunal n’ha desestimat la impugnació entenent que l’Estat no només ha d’invocar-ne els perjudicis sinó que els ha de demostrar o, si més no, raonar-los de manera consistent. Aquí hi trobem els articles relatius a l’energia.

L’Advocacia de l’Estat, en base a un informe del Ministeri d’Energia, xifra en 8.200 M€ la inversió necessària per assolir l’objectiu de la llei d’un 50% d’energies renovables en el 2030. En relació a l’objectiu relatiu al desenvolupament de normatives que afavoreixin l’autoconsum energètic, no en quantifica els costos i es limita a dir que podria produir perjudicis de tipus tècnic i econòmic sobre el sistema elèctric. El Tribunal Constitucional, en les seves consideracions, fa notar que, en el primer cas, la llei no imposa aquestes inversions ni estableix sancions o d’altres conseqüències jurídiques. A més, puntualitza que aquestes inversions podrien ser assumides voluntàriament pel sector privat o finançades per la comunitat autònoma, per la qual cosa no es produirien els suposats efectes negatius. En relació a l’autoconsum, atès que les normes a què es fa referència encara no estan aprovades, i que a l’Estat no li ha estat possible fer cap mena de quantificació, ha de prevaldre la presumpció de legitimitat constitucional de la que gaudeix la Llei del canvi climàtic.

Endavant amb l’impost del CO2

Pel que fa als articles que regulen l’impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a determinats vehicles de tracció mecànica –turismes, vehicles comercials lleugers i motocicletes–, l’Estat sustentava la seva petició en una suposada vulneració dels límits establerts per la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), en considerar que hi ha una coincidència amb els elements essencials de l’impost de matriculació.

Per això invocava els precedents d’inconstitucionalitat d’altres tributs creats per les comunitats autònomes on tenia lloc aquesta coincidència amb la matèria imposable i d’altres elements essencials de tributs creats prèviament per l’Estat. El Constitucional ha considerat que l’Estat ha fet un ús excessivament ampli d’aquesta argumentació i li retreu que no hagi assenyalat cap cas concret sobre el qual sustentar la seva argumentació ni hagi fet cap mena d’argumentació sobre perjudicis d’impossible o difícil reparació.

Nous fons ambientals

En quedar la suspensió sense efecte, la Generalitat treballa amb la intenció que l’impost es pugui començar a recaptar al més aviat possible, previsiblement amb efectes en el present exercici, entrant en vigor el 2019. Els ingressos obtinguts nodriran a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural, tots dos de nova creació. El Fons Climàtic servirà per fomentar les renovables; la descentralització de xarxes; l’autoconsum elèctric; els habitatges energèticament eficients; la mobilitat sostenible; l’eficiència i l’estalvi d’aigua; la conservació de la biodiversitat; la modificació de processos de producció; la recerca i la innovació; o la reducció de la vulnerabilitat dels sectors econòmics.

Curiosament l’Estat ha demanat la suspensió de dos apartats de l’article 34 i de la disposició final setena de la Llei que no van ser objecte d’impugnació en el seu moment. És per això que el Constitucional entén que, en no ser objecte en el seu moment de recurs, no és possible aixecar la suspensió d’una disposició que no havia estat suspesa.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

‘Una Barcelona desigual’, article de Teresa Crespo a El Periódico

18.04.2018 | Article d’opinió de Teresa Crespo, vocal de pobresa d’ECAS, a El Periódico de Catalunya.

La ciutadania té la seva part de responsabilitat en l’ambiciós projecte col·lectiu d’unes polítiques socials més inclusives

Segons alguns economistes i polítics estem en una etapa postcrisi, de creixement econòmic. Ho justifiquen amb xifres macroeconòmiques que des d’una perspectiva social són dubtoses, ja que hi ha variables que mostren que les desigualtats entre rics i pobres creixen: mentre uns gaudeixen cada dia de més benestar, altres estan submergits en una pobresa que no poden superar.

Barcelona, com la resta de grans ciutats europees, està patint aquest procés indesitjat i avui ens trobem amb una ciutat fragmentada i segregadora. Hi ha importants diferències en les rendes del treball o del patrimoni que fan molt difícil que alguns puguin viure dignament a la ciutat, on els drets socials ja no són iguals per a tots.

Aquesta realitat ha portat l’ajuntament, junt amb entitats socials, a dissenyar noves polítiques socials més inclusives i que superin l’acció pal·liativa, actuant sobre les causes estructurals de les desigualtats. Es tracta d’una estratègia amb metes de llarg recorregut, a assolir en 10 anys, i ens hem de felicitar perquè aquest projecte ha tirat endavant amb el consens de tots els partits.

Destaco les 12 fites que pretenen canviar la vida a la nostra ciutat. Es proposa reduir el nombre de llars que destinen més del 40% de la seva renda anual a despeses de la vivenda o que no poden mantenir la casa a la temperatura adequada; revertir la dinàmica de creixement de les desigualtats de renda entre barris; reduir la taxa de pobresa laboral per sota del 7%, reduir a la meitat la taxa de privació material severa (avui del 12,5%) i reduir en nou punts la diferència de taxa d’èxit escolar entre districtes (ara del 18,37%). També es vol garantir que cap ciutadà s’hagi d’ocupar en solitari d’una persona gran o discapacitada amb necessitat de cures; reduir el patiment psicològic i el percentatge de persones que no poden parlar amb ningú dels seus problemes personals; augmentar l’esperança de vida i disminuir les diferències segons la renda familiar disponible; reduir el nombre de persones que pateixen problemes de convivència al seu barri i, finalment, incrementar el nombre de persones amb diversitat funcional que es beneficien de programes per a l’autonomia personal.

Un repte per a tota la ciutadania

Es tracta d’un gran repte en el qual tota la ciutadania té la seva part de responsabilitat i és convenient donar-lo a conèixer per aconseguir la consciència necessària que converteixi en realitat aquest ambiciós projecte col·lectiu. Difondre-ho també comporta un compromís del govern de la ciutat davant la ciutadania –de l’actual i dels que vindran– i obliga que el procés que avui s’inicia sigui assumit durant els pròxims 10 anys, dotant-lo dels recursos econòmics necessaris perquè el 2027 puguem celebrar el seu compliment. Llavors celebrarem  que s’ha primat el benestar de la ciutadania per sobre dels interessos partidistes i que Barcelona gaudeix d’un nou model de ciutat on l’equitat és una realitat palpable i evident.

L'entrada ‘Una Barcelona desigual’, article de Teresa Crespo a El Periódico ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Propostes de les entitats d’ECAS per celebrar Sant Jordi

17.04.2018 | Us expliquem les propostes de les nostres entitats per a celebrar un gran Sant Jordi:

 • Fundació IReS | ‘Una rosa per una causa‘: venda de roses a preu de donació voluntària davant de l’Hotel Majestic (Passeig de Gràcia 67-68, Barcelona). Hi haurà photocall de la campanya #TotsSomLlegenda. Han creat quatre versions alternatives a la llegenda de Sant Jordi que expliquen històries de superació de desigualtats i vulnerabilitat social. Participant en la seva difusió s’entra en el sorteig d’una nit per a dues persones a una suite del Majestic Hotel & Spa.
 • Arrels Fundació | ‘10.000 roses que criden #ningúdormintalcarrer’: venda de roses de feltre vermelles, grogues i fúcsies. Es poden encarregar mitjançant aquest formulari. Dilluns 23 estaran presents a 4 estands: Llibres Inèdits a Ronda Universitat 13 de 9 a 20h; venda de roses a FNAC-Triangle d’11 a 13.30h i de 15 a 20h; venda de productes del taller d’Arrels al carrer Ample 3 de 10 a 13h; i venda de roses i llibres a la Rambla del Raval de 10 a 20h. Miquel Fuster, il·lustrador, signarà el seu llibre autobiogràfic ‘Miquel, 15 años en la calle’ a les 11h.

L'entrada Propostes de les entitats d’ECAS per celebrar Sant Jordi ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

#Capalafesta18! Ja podeu fer propostes d'activitats per a l'Associa't a la Festa 2018

Durant les Festes de La Mercè, la Plaça Catalunya es tornarà a convertir en l'epicentre i l'aparador de l'activitat associativa de la ciutat. Serà en el marc de l'Associa't a la Festa, que enguany se celebrarà els dies 22, 23 i 24 de setembre. Les entitats que hi estiguin interessades proposin les activitats que volen realitzar durant l'Associa't. Associacions, teniu fins el 29 d'abril per fer-ho.

+ info i inscripcions

Premis Montserrat Roig, un reconeixement al periodisme social


La primera edició dels premis Montserrat Roig posa en relleu projectes de comunicació i periodisme social destinats a sensibilitzar la ciutadania en qüestions com el feminisme, l’acollida de refugiats o la salut mental. El jurat també premia el periodisme local que dona veu al moviment veïnal.

De les 133 candidatures presentades, 4 han estat les seleccionades com a guanyadores de cada una de les categories del premi Montserrat Roig. En la modalitat de periodisme social, el Dossier Crític Feminisme(s) ha rebut el guardó pel rigor periodístic i per abordar el feminisme des d’una vessant plural i diversa. El monogràfic, dividit en quatre seccions, aprofundeix en l’experiència vital de la dona des de la infància fins la vellesa.

La campanya de comunicació “Casa nostra, casa vostra”, impulsada per l’Associació pel Refugi “Casa Nostra, casa vostra” ha obtingut el premi a la millor comunicació social. El jurat ha destacat la capacitat de mobilització i implicació que el moviment “Volem acollir” ha despertat en la ciutadania, i que ha convertit la ciutat de Barcelona en un referent de la reivindicació del dret d’acollida de les persones refugiades.

El premi al millor projecte de promoció de la investigació periodística ha estat per a la proposta “L’antídot de la soledat”, de Jordi de Miguel Capell, Gemma Garcia Fàbrega i Carles Castro Garcia. Aquest projecte d’investigació posa de manifest la importància de la resposta social per millorar la salut mental de la població femenina de més de 65 anys de Barcelona.

Per acabar, la menció especial del jurat ha estat per a la revista Carrer, que enguany compleix 25 anys de trajectòria. Aquesta publicació local recull l’actualitat dels barris i de la ciutat per oferir una informació crítica i d’interès social alhora que actua com a portaveu dels moviments veïnals.

VÍDEO. Lliurament dels premis Montserrat Roig 2017
Podeu veure totes les fotos de l’acte aquí.

- En la modalitat de Periodisme Social: Dossier Crític Feminisme(s)
- En la modalitat de Comunicació Social: la campanya “Casa nostra, casa vostra, impulsada per l’Associació pel Refugi “Casa Nostra, casa vostra”
- En la modalitat de Promoció de la Investigació Periodística ha estat per a la proposta “L’antídot de la soledat”, de Jordi de Miguel Capell, Gemma Garcia Fàbrega i Carles Castro Garcia.
- La Menció especial del jurat ha estat per a la revista Carrer en el seu 25è aniversari.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Sessió informativa del Programa de compensació d’emissions de gasos amb efecte hivernacle per entitats socials, 4 de maig

13.04.2018 | Organitza l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic

El Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (PvComp) és un programa que impulsa projectes de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de les organitzacions que duen a terme una tasca social a Catalunya. És un programa de la Generalitat de Catalunya gestionat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la qual dona suport a les entitats socials en el desenvolupament d’aquests projectes.

Per tal d’explicar amb detall el funcionament de la nova convocatòria 2018, es farà una sessió informativa el divendres 4 de maig de 9.30 a 12h a la sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat (Av. Josep Tarradellas 2-6, Barcelona). Us hi podeu inscriure a través d’aquest formulari.

Les motivacions de les entitats socials per participar en el PvComp poden ser:

 • Reduir de les seves emissions de GEH
 • Reduir el consum d’energia i estalviar en la factura energètica
 • Suport tècnic en la implementació dels projectes
 • Aportació econòmica en funció de les emissions reduïdes pel projecte, mitjançant la  venda dels crèdits de GEH generats
 • Verificació de la reducció de tones de GEH del projecte, sense costos per l’entitat social
 • Nova via de col·laboració amb altres entitats i empreses
 • Difusió de les actuacions realitzades
 • Assessorament en possibles ajuts públics per finançar el projecte

Per aquelles entitats interessades a rebre més informació poden trucar al 93 412 70 79  o escriure a compensacio.tes@gencat.cat (contacte: Laura Gómez o Àngels González).

Convocatòries anteriors

En les convocatòries anteriors hi van participar projectes:

 • Calderes de biomassa per calefacció i ACS que substitueixin combustibles fòssils
 • Vehicles elèctrics carregats amb energia renovable en substitució de vehicles convencionals
 • Millora energètica d’edificis (mesures d’eficiència energètica de calefacció i incorporació d’energies renovables per generació d’ACS)
 • Projectes per evitar el malbaratament alimentari
 • Substitució de furgonetes convencionals per tricicles i bicicletes elèctriques
 • Connexió d’un edifici a una xarxa de calor distribuït generat per energies renovables

 

L'entrada Sessió informativa del Programa de compensació d’emissions de gasos amb efecte hivernacle per entitats socials, 4 de maig ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Presentació de l’Anuari de l’Ocupació del tercer sector social a Girona, 27 d’abril

13.04.2018 | Organitza La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació organitza l’acte de presentació dels resultats de la 3a edició de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer sector Social de Catalunya a Girona el proper 27 d’abril de 12 a 13.45h a la sala d’actes de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines (Pierre Vilar 5-7, baixos).

 

 

Programa

Benvinguda institucional

 • Sr. Josep Maria Solé, director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
 • Sr. Joan Segarra, President de La Confederació

Principals resultats de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017

 • Sra. Laia Grabulosa, Directora de La Confederació.
 • Sra. Montse Fernández, Directora de l’Observatori del Tercer Sector.

Torn de preguntes i debat obert

Cloenda

L’aforament és limitat i la inscripció obligatòria a través del formulari electrònic habilitat. Se seguirà rigurós ordre d’inscripció fins a finalització de les places.

L'entrada Presentació de l’Anuari de l’Ocupació del tercer sector social a Girona, 27 d’abril ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Obertes les inscripcions de la Ciutat Gegantera 2018!

Sant Climent de Llobregat es convertirà el proper diumenge 17 de juny en la XXXI Ciutat Gegantera de Catalunya. És per aquest motiu, que la colla gegantera i l’Ajuntament de la població, han preparat un programa d’actes per a tot el cap de setmana del 16 i 17 de juny, en el qual destaca, com no pot ser d’una altra manera, la gran cercavila de gegants amb les diferents colles geganteres participants, vingudes d’arreu del territori, i els actes centrals de proclamació de la Ciutat Gegantera, amb el traspàs dels Gegants de Catalunya, en Treball i na Cultura, a la colla gegantera local.

Enguany s’estrena un nou model de Ciutat Gegantera, on els gegants que participaran dels actes del diumenge, ho faran en condició de representants del seu territori, i han estat prèviament escollits per les seves respectives vocalies. Això no vol dir que la gran festa del món geganter català no sigui oberta a la participació de tots els geganters i geganteres. Tant les colles que hi participareu amb els vostres gegants, com aquelles que vulgueu gaudir d’aquest acte, podeu inscriure-us fins el 5 de maig, omplint les vostres dades al següent formulari:

https://goo.gl/forms/QfSULXPG7UANpJze2

Totes les colles que s’inscriguin podran gaudir dels àpats i l’espai gratuït de pernocta que ofereix l’organització, així com rebre tota la informació logística de la Ciutat Gegantera i rebre’n l’obsequi commemoratiu.

Us adjuntem el programa d’actes per tal que pugueu conèixer allò que succeirà a Sant Climent de Llobregat el proper 16 i 17 de juny.

Programa d’actes Ciutat Gegantera 2018

Jornada sobre el dret a l’energia, 24 d’abril

10.04.2018 | Organitza ABD, CEEC, Ecoserveis i Institut Cerdà

La jornada ‘Dret a l’energia: multiplicant aliances per a la lluita contra la pobresa energètica’ tindrà lloc el 24 d’abril de 9 a 14h al Palau Macaya de Barcelona (Pg. Sant Joan 108). Té com a objectiu definir solucions i respostes per millorar l’eficiència energètica de les llars i fer front a la vulnerabilitat energètica que pateixen moltes persones a Catalunya. El diàleg abordarà els reptes actuals i plantejarà solucions de futur compartides.

La jornada apel·la a la participació d’entitats socials, empreses i administracions públiques com a actors cabdals en les diferents estratègies d’abordatge de la pobresa energètica. Tot i els avenços realitzats, l’anàlisi de la situació actual requereix d’espais de diàleg que promocionin la coordinació entre els actors, el consens en estratègies compartides i la recerca de solucions conjuntes.

S’estructurarà en tres Taules de Treball on empreses, administracions, entitats i moviments socials aportaran propostes davant dels reptes tècnics, ètics i de gestió, i professionals.

Programa

Inscripcions

L'entrada Jornada sobre el dret a l’energia, 24 d’abril ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

229 Sopar Hora Europea ‘Reptes davant la desigualtat d’oportunitats’, 19 d’abril

10.04.2018 | Organitza Àmbit Maria Corral

El 229 Sopar Hora Europea se centra en els ‘Reptes davant la desigualtat d’oportunitats’ tindrà lloc el 19 d’abril al restaurant La lluna (Santa Anna 20, Barcelona) a les 20h.  Es tracta d’un sopar-col·loqui en què participaran ponents de diferents àmbits que hauran de respondre a les següents qüestions: Quin hauria de ser el paper de les administracions públiques? I quina és la responsabilitat de la ciutadania? Per què no es garanteixen els drets que promouen la igualtat? Quines propostes feu perquè tothom pugui viure i conviure dignament? Com pal·liar situacions greus que han generat les desigualtats?

Els ponents seran Mijail Acosta, director general de la Fundació Acollida i Esperança; Daouda Dieye, portaveu del Sindicat de Venedors Ambulants; Ignasi Farreres, president del Centre d’Estudis Econòmics i Socials; i Mònica Grau, investigadora d’Estudis de Gènere. Modera Elena Caballé, directora tècnica de l’Institut Diversitas.

El preu del sopar és de 32 euros.

 

 

L'entrada 229 Sopar Hora Europea ‘Reptes davant la desigualtat d’oportunitats’, 19 d’abril ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Aquest estiu, conta-contes als campaments!

Es tracta d’un taller de conta-contes de caràcter reflexiu que han creat els TRUC 2 de l’AEiG Sant Sadurní com a projecte de curs.


La branca de TRUC 2 de l’AEiG Sant Sadurní ha dut a terme aquest curs un projecte de creació i difusió d’un taller de conta-contes de caràcter reflexiu dirigit als nens i nenes del seu poble, Sant Sadurní d’Anoia.
 
Temes com la natura, el gènere o la diversitat familiar són els aspectes que tracten en Ton i la Dalia, els protagonistes d’aquests contes, que vénen del futur per a col·laborar amb la ciutadania del poble del Penedès per a fer front a conflictes d’aquesta índole.
 
El projecte ha dut a terme ja diverses sessions del taller i que prepara una gimcana pels carrers de la vila, té una vessant que traspassa l’àmbit local. Els TRUC 2 volen dur les aventures d’en Ton i la Dalia arreu de Catalunya!
 
Voleu que els conta-contes us visitin als campaments?

Amb l’objectiu d’arribar arreu del país, la branca de TRUC 2 de l’AEiG Sant Sadurní s’ofereixen a dur-vos l’activitat de Conta-contes als vostres campaments escoltes, allà on sigueu de Catalunya!
 
L’activitat està dirigida a infants de 6 a 12 anys i pot ser tant de matí com de tarda, és gratuïta però a canvi la branca demana que se’ls permeti acampar una nit en el campament on es faci l’activitat i els àpats d’aquell dia (en la mesura del possible). La disponibilitat de la branca és del 29 de juliol al 7 d’agost.
 
Tots els agrupaments escoltes que estiguin interessats i així ho desitgin, poden sol·licitar un taller de Conta-contes a través d’aquest formulari, abans del 26 de maig.

 

ECAS signa un conveni amb la UOC per fomentar la formació en l’ús de les tecnologies de la informació i en l’àmbit social

09.04.2018 | Sonia Fuertes, presidenta d’ECAS, i Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), han signat el conveni de col·laboració entre ambdues organitzacions amb l’objectiu de col·laborar en el desenvolupament d’activitats de caràcter formatiu. Mitjançant aquesta aliança es busca impulsar accions que creïn sinergies entre la formació, les tecnologies de la informació i l’acció social. Així, es vol fomentar l’ús de les tecnologies de la informació en l’àmbit de l’ensenyament; organitzar seminaris, tallers i jornades que potenciïn la formació i la recerca; i aprofundir en la formació i en el desenvolupament d’estudis i de treball de recerca en l’àmbit social.

El conveni té una durada de tres anys i es pot prorrogar tàcitament per períodes iguals.

L'entrada ECAS signa un conveni amb la UOC per fomentar la formació en l’ús de les tecnologies de la informació i en l’àmbit social ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Disponible l’informe sobre l’estat del racisme a Catalunya 2017

09.04.2018 | Publica SOS Racisme

L’informe Invisibles. L’estat del racisme a Catalunya 2017 ja està disponible. Es pot comprar a la seu de SOS Racisme (Rambla de Santa Mònica 10, 1r, Barcelona), a l’Espai Contrabandos o a la web de l’editorial Pol·len. També està disponible en format digital al web de l’entitat sota llicència Creative Commons. Si ets soci o sòcia de SOS Racisme pots recollir el teu exemplar gratuït. L’objectiu de l’entitat és que l’informe arribi al màxim públic possible. Per aquest motiu el publiquen l’en versió digital descarregable. Tanmateix, cal recordar que comprar l’informe és una manera de donar suport i contribuir a que aquest material i tota la tasca de denúncia i sensibilització que l’acompanya, es pugui continuar fent de manera independent, sense finançament de cap institució ni empresa.

La novena edició de l’informe de SOS Racisme inclou l’estudi de les dades del Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD), recollit en l’apartat ‘365 dies de racisme’, i un interessant repàs dels 25 anys de denuncia del racisme a través del SAiD, resumit en la selecció de 25 casos atesos des de la creació del servei el 1992 (entrevistes, relats en primera persona i petits reportatges) que ofereixen una visió del passat que ajuda a valorar el present.

 

 

L'entrada Disponible l’informe sobre l’estat del racisme a Catalunya 2017 ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Torneig de fútbol per la convivència a Sant Roc

SOS Racisme Catalunya participarem al torneig de fútbol sala que organitza l’associació KALI ZOR i l’Escola de Futbol Sala de Sant Roc, i us animem a tots i totes a participar-hi!

Més informació:

Torneig de fútbol per la convivència

Des de l’assciació per la promoció de la juventut KALI ZOR i juntament amb el recolzament del Casal Cívic de la Mina, estem preparant la celebració del Primer Torneig CONVIVIM de Futbol Sala, entre diferents entitats i organitzacinos del territori que busquen crear sinergies positives entre ciutadants.

Per combatre prejudicis, preconcepcions i per deixar de mirar des del recel a l’altre, quina millor excusa que compartir tots junts una jornada festiva on es posi èmfasi en passar-ho bé realitzant una activitat motivadora per tots.

Per a la celebració d’aquest torneig, contem amb la participació de: 

Comissaries de Mossos de Escuadra de Sant Adrià del Besós y Badalona

TRAM U.T.E

Escola de Futbol Sant Roc

SOS Racisme Catalunya

Casal Cívic La Mina

Projecte d’empoderament de la dona DUNIA

Escola Lestonnac

Escola Baldomer Solà

Institut Escola Sant Adrià del Besòs

Considerem que l’esport és una eina vehicular molt potent de cara a generar actituds de tolerància i respecte, i amb un fort contingut pedagògic associat a valors com la igualtat i la superació. És per això que entomem el seu potencial per tal de realitzar una jornada festiva i lúdica, en el marc d’un torneig de futbol amb equips que seran constituïts  abans d’iniciar-se els partits: és a dir, els participants, més enllà d’on provinguin, de l’entitat o organització que representin, es mesclaran i faran equip.
El torneig tindrà lloc el dissabte 7 d’ Abril de 2018 (POST-POSAT PER MAL TEMPS. PENDENTS DE NOVA DATA), a les 11h,  a les pistes esportives de l’Associació de Veïns Sant Jaime (L2 Sant Roc), tot coincidint amb una setmana repleta d’activitats programades pel Casal Civic de la Mina en motiu de la celebració del dia 8 d’abril del Dia Internacional del Poble Gitano. 

 

Per tal de garantir el bon funcionament del torneig, agraïrem que confirmeu assistència i número de participants a kalizor@hotmail.com o whatsapp al 671 27 34 62 (Alfonso)

Periodisme per la justícia social

El proper dimarts 10 d’abril participarem a la presentació de la nova edició de la Beca DevReporter, coordinada per LaFede.cat. Gràcies a aquest suport al periodisme per la justícia social, SOS Racisme i Catalunya Plural vam poder realitzar el documental “Vida Mantera“, que va incloure l’acte de presentació i debat “Visions del Sud a la venda ambulant“.

Durant l’acte tindrem l’oportunitat de compartir experiències amb altres entitats i periodistes becats, conèixer els detalls de les noves convocatòries del DevReporter i conèixer el periodista salvadoreny Óscar Martínez, un referent en el periodisme d’investigació i per la transformació social.

Us animem a participar-hi però no oblideu inscriure-us (entrada gratuïta).

Haver de dormir a la plaça Catalunya per fer-te visible

Viure al carrer és una realitat que sol passar desapercebuda i que sovint rep mirades carregades de prejudicis. Aquests dies, però, un grup de persones que dormen al carrer són notícia i estan en boca de tots els partits polítics. El motiu? Estan instal·lades a la plaça Catalunya de Barcelona i reclamen drets en primera persona. És una oportunitat per visibilitzar allò que fins ara era invisible i de recordar que des de l’administració municipal es poden implementar accions i polítiques efectives perquè a Barcelona ningú hagi de dormir al carrer.

La plaça Catalunya de Barcelona està encerclada des de fa més de tres mesos per tendes de campanya i petites autoconstruccions de fusta i lona. Hi dormen persones sense llar que s’han organitzat i que anomenen la seva acció Acampada X Drets.

La iniciativa va començar l’octubre passat, amb una acampada a la plaça Sant Jaume que, al gener, es va traslladar a la plaça Catalunya i a la qual s’han anat sumant més persones que no tenen llar. L’aparició dels mitjans de comunicació ha provocat aquests dies que es conegui la seva reivindicació, que els grups polítics municipals es posicionin i que actors diversos, com la Síndica de Greuges de Barcelona, passin a conèixer de primera mà què està passant.

A algunes persones que dormen acampades a la plaça Catalunya les coneixem des d’Arrels perquè en algun moment han passat pel nostre centre obert. A la majoria, però, no les coneixem.

El que està passant al centre de Barcelona, però, és una oportunitat per recordar que 1.026 persones dormen cada nit als carrers de la ciutat, que s’estan vulnerant molt drets i que es poden fer polítiques i accions efectives.

Preguntes incòmodes: visibles i amb drets?

L’Acampada X Drets ha posat sobre la taula dos conceptes vitals que solen identificar la realitat de les persones sense llar: la invisibilitat i la vulneració de drets.

Haguéssim vist les persones que estan acampades si no estiguessin a un lloc cèntric com la plaça Catalunya? Com és que porten tres mesos allà però el debat públic arriba ara, quan molts mitjans de comunicació parlen del tema? I encara una pregunta més incòmode: Com és que ara veiem aquesta realitat però, si sortim de la plaça i anem uns metres més enllà, desapareix?

El Mohamed és una de les persones que dorm a la plaça des de fa unes setmanes perquè se sent més segur i hi ha organització. Explica que fa un temps que viu al carrer, que durant el dia passa el temps a la parròquia de Santa Anna -que acull persones sense llar- o fent tràmits per millorar la seva situació. Uns metres més enllà està el Joan: s’està acabant de vestir i comenta que fa molts anys que viu al carrer i que dorm a prop de la plaça Catalunya, en un portal. Uns metres encara més enllà, just davant de la plaça, hi ha un caixer on cada nit hi dorm un grup de persones.

A la plaça Catalunya es demana ser visibles i recuperar drets que tots i totes tenim: el dret a ser tinguts en compte, a accedir a un habitatge digne, a poder accedir a recursos sense llistes d’espera i amb normes adaptades a la situació de la persona… En uns cartells ho deixen clar: “Som ciutadans/es amb drets reconeguts per la Constitució que són desprotegits sistemàticament en el nostre cas”. “Només a Barcelona hi ha, al menys, 3.395 persones sense llar. Més de 1.026 es queden sense plaça d’alberg o acollida”, afegeixen.

Propostes perquè a Barcelona ningú hagi de dormir al carrer

A Barcelona, 1.026 persones viuen al carrer, un 56% més que l’any 2008. Els recursos públics i privats acullen cada nit 2.006 persones i 400 persones més, entre adults i menors, viuen en assentaments informals.

La problemàtica és complexa però no impossible d’abordar i des de l’administració municipal es poden portar a terme accions i polítiques efectives. Des d’Arrels realitzem quatre propostes:

 • Impulsar l’habitatge a preu assequible a Barcelona i facilitar que les persones sense llar puguin optar a pisos de protecció oficial en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. A més, calen més dotacions habitacionals específiques per a persones sense llar i no condicionar l’accés a l’habitatge per manca de recursos econòmics i estat de salut.
 • Obrir la Mesa d’Emergències Socials de Barcelona a les persones que viuen al carrer ja que, actualment, aquest òrgan impedeix accedir a un habitatge de lloguer social a les persones en situació de sensellarisme.
 • Obrir espais petits per tota la ciutat, de baixa exigència, que respectin la privacitat i que serveixin per crear vincles amb les persones i saber què necessiten. L’habitatge a preu assequible és la solució definitiva al sensellarisme però, mentre no arribi, cal actuar a curt termini.
 • Treballar des de cada municipi, amb el suport de la Generalitat i amb una visió de cooperació i xarxa, perquè totes les persones puguin ser ateses a la seva ciutat. Desplaçar-se a un municipi més gran per demanar ajuda no soluciona el problema i desarrela encara més a la persona.

 

Els noms que apareixen en aquest article no són reals, per preservar la intimitat de les persones.

Pàgines