Feeds portada

Es duplica en un any el nombre de persones que dormen al carrer que reben atenció a les urgències dels hospitals

A principis de juny, vam sortir durant tres nits pels carrers de Barcelona per enquestar les persones que dormen al ras. Vam entrevistar 358 persones i els primers resultats indiquen una realitat preocupant: de mitjana, les persones enquestades viuen al carrer des de fa 3 anys i 4 mesos i el 75,4% presenten un grau de vulnerabilitat elevat o mig. Destaca l’augment en l’ús dels serveis d’urgències hospitalàries.

Quatre de cada deu persones que dormen al carrer han rebut atenció mèdica a urgències durant els darrers sis mesos i un terç ha necessitat una ambulància o ha estat ingressada a l’hospital. Comparat amb l’any passat , la necessitat d’una ambulància i d’un ingrés hospitalari gairebé s’ha doblat, passant d’un 17,2% a un 33,8% i del 18,9% al 34,6%, respectivament. En aquest sentit, ha baixat el nombre de persones que tenen targeta sanitària i un 52,5% afirmen no tenir-ne o no saber-ho.

Aquesta informació resulta del cens de persones que dormen al carrer que, per segona vegada, vam fer a Barcelona les nits del 6, 7 i 8 de juny . Hem preguntat sobre la seva trajectòria de sensellarisme, si pateixen o no violència, sobre l’ús dels serveis mèdics i el seu estat de salut, etc. L’objectiu és saber si les persones que viuen al ras pateixen un grau de vulnerabilitat elevat, mitjà o baix.

A Barcelona, 1.026 persones dormen al carrer i 358 d’aquestes persones han respost l’enquesta; el 18,7% de les persones entrevistades pateixen una vulnerabilitat elevada, una situació similar a la de l’any passat.

Viure al carrer comporta per a la persona estar exposada a riscos que afecten la seva salut i la seva seguretat. En aquest sentit, el 25,1% de les persones entrevistades diu que pateix malalties cròniques, un 5% més que al 2016. El 31,6% de les persones que hem entrevistat també afirmen que han estat víctimes d’agressions verbals i/o físiques; en el cas de les dones, aquesta xifra puja fins al 40% i en el cas de les persones més vulnerables arriba al 60%.

3 anys i 4 mesos vivint al carrer

De les 358 persones que dormen al carrer i que han contestat l’enquesta, la majoria (84,1%) són homes. El 8,9% són dones i un 7% es considera altres.

La majoria tenen entre 25 i 55 anys, amb una mitjana d’edat de 44,9 anys; gairebé dos terços procedeixen d’altres països i 4 de cada 10 han arribat a Barcelona durant l’últim any. L’Estat espanyol (33,5%), Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i Marroc (5,9%) són els principals països de procedència de les persones sense llar entrevistades.

Sobre la trajectòria de sensellarisme, de mitjana, les persones enquestades viuen al carrer des de fa 3 anys i 4 mesos i més de la meitat (52,5%) fa més d’un any que viu al carrer. Les persones de nacionalitat espanyola i les extracomunitàries són les que porten més temps vivint al carrer; entre les comunitàries, en canvi, predominen les que fa menys d’un any que viuen a Barcelona.

Altres dades destacades són:

  • El 43% de les persones estan empadronades a Barcelona.
  • El 38% han fet ús dels serveis d’urgències socials en els darrers 6 mesos però un 54,4% afirmen no haver estat ateses per un treballador social (o no ser conscient d’això).
  • Un 66,2% explica que no rep cap ajut social per part de l’administració i el 20% de les persones declaren que no es poden fer càrrec de les seves necessitats bàsiques.
  • El 37,4% dormen al carrer amb un animal de companyia.
  • Augmenta fins el 14% i el 9,5% el nombre de persones que han hagut d’abandonar l’allotjament on vivien a causa del consum d’alcohol o drogues i de la salut física, respectivament.
Persones molt vulnerables que fa poc temps que viuen al carrer

De les 358 persones que viuen al carrer i que van ser entrevistades, el 18,7% pateix un grau de vulnerabilitat elevat, és a dir, acumulen moltes variables de risc, com viure al carrer durant molt temps, tenir problemes de salut i haver fet un ús continuat dels serveis mèdics d’urgència, haver patit agressions, no tenir relacions socials, tenir problemes de consum de tòxics, etc. Aquestes persones necessiten una intervenció social prioritària.

Destaca el fet que el 46,9% de les persones en situació més vulnerable fa un any o menys que viuen al carrer i que el 43,3% de totes aquestes persones són de nacionalitat espanyola. A més, pateixen més violència física i verbal (un 59,7%) i presenten un augment molt significatiu de l’ús de les urgències dels hospitals i de la necessitat d’ambulàncies.

Les persones sense llar entrevistades i més vulnerables afirmen haver fet ús de les urgències d’hospitals en un 74,6% dels casos en els darrers sis mesos; l’any passat aquesta xifra era del 27%. En el cas de l’ús d’ambulàncies, el 61,2% l’han fet servir en els darrers sis mesos, en comparació al 28% de l’any passat.

En aquest context, ha baixat una mica el percentatge de persones que presenten una vulnerabilitat mitjana (passant d’un 61% a un 56,7%) i ha augmentat el nombre de persones amb vulnerabilitat baixa (passant d’un 20% a un 24,6%).

Una iniciativa europea per acabar amb el sensellarisme de carrer

Aquest és el segon any que a Barcelona es realitza el cens de persones que dormen al carrer, organitzat per Arrels Fundació. La iniciativa s’emmarca en la campanya europea European End Street Homelessness Campaign, impulsada per l’organització britànica Building and Social Housing Foundation (BSHF) amb l’objectiu d’acabar amb el sensellarisme de carrer a Europa abans de l’any 2020. L’any passat, el cens es va organitzar com a prova pilot a Westminster i Croydon (Regne Unit), València i Barcelona i aquest 2017 s’ha repetit a Barcelona i s’afegeixen Brussel·les, Budapest, Brighton, Torbay i Leicester.

A Barcelona, el cens ha estat possible gràcies a la implicació d’unes 400 persones voluntàries que han recorregut bona part de la ciutat per parlar amb les persones que dormen al carrer.

Durant les tres nits s’ha localitzat 905 persones dormint al carrer, una quarta part de les quals refugiada a caixers. De totes les persones que es van localitzar, el 39,5% van respondre l’enquesta i la resta no ho va fer per tres motius: moltes de les persones dormien profundament i no se les va despertar, altres van declinar respondre les preguntes i altres persones no van poder respondre per barreres idiomàtiques.

#MOTXILLA2017: Aventura’t a sortir

22.06.2017 | Organitza la Fundació Salut Alta

La Fundació Salut Alta de Badalona ha engegat la campanya ‘#MOTXILLA2017: Aventura’t a sortir!‘ amb l’objectiu de recaptar 4.000€ per poder proporcionar 5 dies de colònies i dues setmanes d’activitats al Casal d’estiu als infants i adolescents del barri de la Salut Alta de Badalona.

Juntament amb el finançament ordinari de les activitats, es vol impulsar l’aventura de sortir per conèixer altres espais o recursos. Per una banda, els infants de 6 a 12 anys podran gaudir de cinc dies de colònies a La Garrotxa i dues setmanes i mitja de casal d’estiu al barri de la Salut. Pel que fa als adolescents, tindran dues setmanes de casal d’estiu i quatre dies d’acampada a Banyoles, on, entre d’altres, col·laboraran en el rodatge d’un curtmetratge.

S’hi pot col·laborar fent un donatiu online o participant a l’Escape Room Solidària que han organitzat als locals de la Salut Alta (Autonomia 17 baixos, Badalona) del 14 al 16 de juliol.

 

#MOTXILLA2017: Aventura’t a sortir! from Fundació Salut Alta on Vimeo.

L'entrada #MOTXILLA2017: Aventura’t a sortir ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Parlem de música i escoltisme

Avui 21 de juny, Festa de la Música, recuperem l'apartat "Parlem de música" del web de MEG "Música i escoltisme" on hi trobem diferents opinions sobre el paper que juga la música en l'escoltisme i viceversa.

 

     Jo Jet
Cap d’agrupament de l’AEiG Cardenal Lluch i músic

"'Cançons' és la cançó que vaig escriure després del primer pas d’unitat que vaig viure com a cap."


    Tomàs Genís
Comissari Internacional. Músic.

"Al cau, cantar una cançó és més que cantar una cançó"    Maria Clapés i Arfelis
Cap a l'AEiG Perot Guinarda

"Dansar amb els Castors i Llúdrigues ens cohesiona com a unitat"    Killian Aubà Giner
Cap a l'AEiG Mossèn Jaume Oliveres

"Cantant amb els Castors i Llúdrigues et sents una unitat, no una persona, i això és música"


    Mireia Besora
Treballa a Xamfrà, centre de música i escena del Raval de Barcelona

"La música ens pot ajudar a resoldre conflictes al cau"    Taula Executiva
Creixem cantant. Editorial del Correu núm. 93

"Cantar ens ajuda a ser persones més felices"
 

o3sac posa en marxa la campanya "Jo sóc donant ambiental"

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) posa en marxa la campanya "Jo sóc donant ambiental" amb el suport i col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d'incentivar les donacions a les entitats ambientals, així com de donar-les a conèixer i millorar el seu reconeixement social. Per a aconseguir-ho, posa a l'abast de totes les persones interessades en la defensa i conservació del medi ambient, un total de 34 projectes impulsats per 20 entitats ambientals de Catalunya.

+ info

 

‘Governança, participació i canvi d’època’, article de Sonia Fuertes a Social.cat

20.06.2017 | Article de Sonia Fuertes, vicepresidenta d’ECAS, publicat a Social.cat

En els darrers anys la capacitat d’incidència, d’interlocució i de generació de coneixement en el tercer sector social han crescut de manera pràcticament exponencial. L’intercanvi tècnic i professional i la seva traducció en noves propostes, així com la incidència en l’agenda política i social, han estat eixos predominants de la seva actuació, amb una capacitat d’impacte fora de qüestió. Tanmateix, la proliferació d’espais per al treball en xarxa ha impulsat un debat al voltant de l’articulació del sector: com promoure espais de confluència defugint de la duplicitat, com assolir representativitat respectant la pluralitat de veus i cercant allò que ens és comú.

Fa justament un any, el juliol de 2016, ECAS i l’Observatori del Tercer Sector organitzàvem la jornada ‘Governança, rol i incidència del tercer sector social en el context actual’. A la conferència marc, Fernando Fantova va descriure tres models organitzacionals que considera que conviuen en l’actualitat: els joncs (caracteritzats per la seva capacitat de resiliència), els brots (noves modalitats organitzacionals, dinàmiques i innovadores) i els zombies (organitzacions que perviuen amb una clara resistència al canvi). Una conclusió interessant del debat posterior va ser la necessària relació entre brots i joncs per mantenir-se vius, per no entrar en un funcionament “mortífer” o de “zombificació”, en paraules del conferenciant.

Possiblement, d’entre totes les qüestions que guarden relació amb la governança i la vigència del debat en el nostre context, aquesta és una de les més rellevants: la interacció entre organitzacions i la participació com antídot necessari per la supervivència i per la transformació social. I en aquest sentit, entenem que hem de considerar dos elements clau: el context actual i els marcs relacionals.

Sembla que hem acordat que si hi ha un tret que caracteritza el moment que vivim, aquest és el canvi d’època. La globalització (més econòmica que de drets), l’accés a la informació (i la seva contrapartida de control, el panòptic virtual), la complexitat, la immediatesa i la interdependència són, entre d’altres, característiques del present. En aquest paisatge, la societat líquida de Bauman ens alerta sobre les dificultats per establir vincles consistents.

Ara bé, en aquest context, emergeix amb força la demanda de participació, de generació d’espais per a la construcció col·lectiva. A aquest component d’interpel·lació, de demanda, hem d’afegir una necessària reflexió sobre les competències i sobre els marcs relacionals habilitats per a aquesta participació. Pel que fa a les primeres, és evident que convé un aprenentatge sobre els aspectes relatius a la comunicació i a l’intercanvi d’idees. Exposar les pròpies amb claredat i coherència discursiva, però també, i potser més important encara, escoltar altres posicionaments per tal d’avançar cap a un plantejament diferent, resultant d’aquesta dialèctica. Reivindicar per tant el debat en la seva versió més genuïna, partint del reconeixement de l’altre.

En relació als marcs relacionals, la diversitat, les aportacions pel que fa al coneixement i l’horitzontalitat, han de permetre l’obertura cap a una nova manera de fer. Multipolaritat i xarxa. Saber versus poder, amb tot el que això comporta. Aquestes consideracions ens impulsen a promoure canvis en el sí de les diverses organitzacions i també en la seva manera de vincular-se amb d’altres. Col·laborar per multiplicar. Preservar la diferència alhora que reforcem allò que compartim.

I aquí juga un rol fonamental el lideratge, entès com a relació, com a capacitat d’influència, com a canalització d’intel·ligència col·lectiva. Perquè, un cop més, és en comunitat que podem repensar-nos.

L'entrada ‘Governança, participació i canvi d’època’, article de Sonia Fuertes a Social.cat ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Temps de revisar les tendes

Ja s’acaba el curs, hem estat posposant al màxim aquest moment perquè fa molta mandra però ja no hi ha excusa... toca revisar les tendes abans de marxar de campaments!

Un cop superada la tasca de planificar els campaments, fer el dossier, demanar els permisos, fer la notificació, buscar tots els documents que cal dur, fer la llista de material i de menjar, etc. Toca revisar les tendes!  

Si hem estat previsors i previsores, haurem fet ja la revisió al tornar dels campaments de Setmana Santa o de l’última excursió, abans de llençar les tendes a l’armari del material, i això ens facilitarà molt la feina! Però si no ho hem fet, hi haurem de dedicar tota una tarda de cau!

Tant si les heu revisat prèviament com si no, abans de marxar de campaments d’estiu ho heu de tornar a fer i a consciència, ja que no és el mateix fer una sortida de cap de setmana que uns campaments on la tenda ha de resistir 15 dies muntada i funcional, aguantant el que vingui (pluja, vent, calamarsa, etc.).

Us deixem una fitxa de l’AEiG Antoni Gaudí de Manresa que podeu utilitzar per fer les revisions de tendes o bé per inspirar-vos per fer el vostre propi mètode de revisió. Aquesta fitxa ens permet revisar cadascuna de les parts de la tenda, sense deixar-nos cap racó, per tal d’avaluar la magnitud de la tragèdia, identificar les reparacions necessàries i decidir si les duem a terme o definitivament donem per perduda la tenda, ja que no aguantarà els 15 dies de campaments.De fet, la mateixa fitxa planteja unes preguntes finals que porten a prendre aquesta decisió: te l’enduries de campaments/travessa? En cas d’emergència, te l’enduries? Fent alguna reparació aguantaria 2 dies?

Aquest sistema no només ens serveix per campaments, mantenir aquestes fitxes actualitzades ens resultarà molt útil per dur al dia les petites reparacions i no trobar-nos amb sorpreses d’excursió.

Animeu els infants i joves a fer la revisió, és important que es responsabilitzin d’aquesta tasca i de la cura de les tendes!

Posar-se en la pell d'una persona sensesostre, l'objectiu del videojoc que ha creat un grup d'estudiants de la UB

Conscienciar la població del drama de les persones sense sostre i alhora promoure una mirada digna i respectuosa cap a aquest col·lectiu és l’objectiu de ‘Last hope. A week in the street’ , un videojoc dissenyat per un grup de quatre estudiants de tercer curs del grau de Disseny de la Universitat de Barcelona.
  Continua llegint

Curs de Postgrau d’Expert en Intervencions Multifamiliars, ABD

09.06.2017 | Organitza Associació Benestar i Desenvolupament, Centre de Teràpia Interfamiliar i LaSalle Centre Universitari

S’obre el període d’inscripció a la 4ª edició del curs de postgrau d’Expert en Intervencions Multifamiliars en contextos socials, sanitaris i educatius, que es durà a terme de novembre de 2017 a juny de 2018 a la seu d’ABD (Independència 384, Barcelona).

El curs està dirigit a professionals interessats en desenvolupar un treball terapèutic, educatiu i/o social amb grups multifamiliars. Han d’estar titulats en Psicologia, Medicina/Psiquiatria, Treball Social, Educació Social, Magisteri, Teràpia Ocupacional o Ciències de l’Educació.

Consta de 9 sessions presencials que tindran lloc  un divendres a la tarda (de 16 a 21h) i un dissabte al matí (de 10 a 14h) de cada mes entre novembre i maig i dues sessions al juny.

Programa complet.

Informació, inscripció i matrícula a expertomultifamiliar@gamil.com

 

L'entrada Curs de Postgrau d’Expert en Intervencions Multifamiliars, ABD ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Conferència informativa sobre el #GivingTuesday, 22 de juny

09.06.2017 | Organitza Obra Social ‘La Caixa’, Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El Palau Macaya (Passeig Sant Joan 108, Barcelona) acollirà la xerrada informativa sobre el #GivingTuesday el proper 22 de juny de 9.30 a 11h.

Hi participaran els creadors de la iniciativa Asha Currant i Henry Timms. Es donaran a conèixer els resultats de la passada edició 2016 i es mostrarà com les empreses, fundacions, organitzacions i ciutadans poden aprofitar aquesta iniciativa per a l’edició 2017, que tindrà lloc el 29 de novembre.

Inscripcions

 

 

L'entrada Conferència informativa sobre el #GivingTuesday, 22 de juny ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Concert benèfic en favor d’ASSÍS Centre d’Acollida, 18 de juny

02.06.2017 | Organitza ASSÍS Centre d’Acollida

El grup coral Barcelona English Choir celebra el seu cinquè aniversari realitzant un concert benèfic en favor d’ASSÍS Centre d’Acollida el diumenge 18 de juny a les 20h a la sala Pau Casals de l’Auditori de Barcelona (Lepant 150, Barcelona).

El cor està format per 180 persones que interpretaran peces de Radiohead, Nina Simone, Michael Jackson, Beyoncé, Queen, George Michael, Annie Lennox, etc.

Tota la recaptació obtinguda es destinarà als projectes  i programes que ofereix a les persones sense llar a ASSÍS.

El preu de les entrades és de 10€ i la durada del concert serà de 2h. | Comprar entrades

Més informació al telèfon 93.252.05.68 o a l’adreça info@assis.cat.

 

L'entrada Concert benèfic en favor d’ASSÍS Centre d’Acollida, 18 de juny ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Formació per a empreses en fiscalitat i responsabilitat social corporativa

El proper dimarts 13 de juny de 9:30h a 11:30h esteu convidats a la Jornada organitzada per Activa Mútua en la que Fundació SER.GI participem en una de les ponències. Sota el títol “Responsabilitat Social Corporativa; Mecenatge, Fiscalitat i Comunicació: tanquem el cercle” oferim informació concreta i necessària sobre la Fiscalitat de la Responsabilitat Social Corporativa.

L’entrada és lliure i podeu confirmar assistència a nbaro@activamutua.es

Pàgines