Obertes les inscripcions al 'Triangle Jove' 2019, enguany dedicat a la lluita contra el canvi climàtic

MEGC - Dll, 19/08/2019 - 09:00
La trobada, que aplega el jovent associat dels territoris de parla catalana, enguany arriba a la seva 21a edició i la dedica a la lluita contra el canvi climàtic.

Categories: Feeds temporal

Campanya de Stop Mare Mortum demanant ports segurs per als vaixells de rescat de persones migrants l’Open Arms i l’Ocean Viking

ECAS - Dv, 16/08/2019 - 12:22

16.08.2019 | Acció de la plataforma Stop Mare Mortum

Davant la situació dels vaixells de rescat Open Arms  i Ocean Viking, amb gairebé 500 persones a bord esperant per ser desembarcades en un port segur, plataforma Stop Mare Mortum ha iniciat una campanya d’enviament de cartes al govern italià, el país més proper i on haurien de poder desembarcar amb urgència. El vaixell de la ONG Proactiva Open Arms porta setze dies amb 138 persones rescatades i el de SOS Méditerranée i Metges Sense Fronteres, més d’una setmana amb 356 auxiliades en quatre rescats diferents.

Les cartes de Stop Mare Mortum al govern de la República Italiana demanen l’obertura dels ports més propers a Lampedusa, una petició que també han plantejat directament al Consolat General d’Itàlia a Barcelona. El 13 d’agost la plataforma –que compta amb 180 entitats i col·lectius adherits– va encapçalar una concentració a Barcelona per denunciar l’absència de ports oberts per als vaixells de rescat de persones migrants.

 

 

L'entrada Campanya de Stop Mare Mortum demanant ports segurs per als vaixells de rescat de persones migrants l’Open Arms i l’Ocean Viking ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘Joves migrats, una oportunitat de país’, article de Loli Rodríguez a El Periódico de Catalunya

ECAS - Dv, 16/08/2019 - 10:27

15.08.2019 | Article de Loli Rodríguez, portaveu d’ECAS a l’Aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat, publicat a El Periódico de Catalunya | PDF

El volum de notícies sobre les problemàtiques associades als ‘menes’ converteix en anecdòtiques les històries d’èxit i integració, que de fet són la majoria

Fa set mesos que es va presentar l’estratègia del Govern català per a l’acollida de la infància i la joventut que emigra sola i la preocupació no s’ha reduït. La informació sobre el fenomen no reflecteix la realitat: el volum de notícies sobre les problemàtiques associades converteix en anecdòtiques les històries d’èxit i integració, que de fet són la majoria. La població ha de saber més sobre qui són, què volen, què necessiten, què els oferim i si estem fent una bona acollida.

El pla de xoc per atendre els nois que estan al carrer a Barcelona inclou la creació d’un centre d’atenció immediata per evitar les esperes a la comissaria i línies d’acció al Marroc per treballar en origen. Els professionals dels centres de primera acollida reclamen millores laborals i són crítics amb els recursos disponibles; voldrien equipaments més petits i eines al territori per fer efectiva la inclusió i l’acompanyament. Els col·legis professionals s’impliquen, munten dispositius de salut especials i es treballa amb els municipis on hi ha centres ubicats per dissenyar una resposta inclusiva adequada.

Llavors, ¿per què no acaba de funcionar? ¿Per què s’aixeca tanta polseguera? Les entitats socials reivindiquem com a punt de partida dos pilars: el compliment de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, i un sistema de protecció que no distingeixi per qüestions d’origen i que proporcioni itineraris transversals per a l’emancipació una vegada complerts els 18 anys. I per aconseguir la plena inclusió, un enfocament comunitari que doti l’entorn dels recursos necessaris per acollir i integrar els joves, ja que només així aconseguirem que puguin ser subjectes de drets i obligacions en una societat diversa i cohesionada.

Sostre, formació, treball
Partint d’aquests objectius constatem que, si bé es fan alguns passos, les bastides de la construcció no estan ben fonamentades. Les debilitats es fan evidents en dues de les línies estratègiques del pla de Govern: el repte d’aconseguir drets de ciutadania i la millora del sistema d’atenció social. S’ha de posar l’accent a reforçar aquestes dues línies essencials, així com en la revisió del model de centres de primera acollida: ubicació, nombre de places i ràtios i perfils professionals. Fa falta un finançament adequat i suficient que asseguri l’estabilitat i la sostenibilitat de les entitats i del sistema.

La dimensió comunitària requereix la implicació de les institucions locals i dels diferents departaments de la Generalitat per planificar i desplegar la resposta de forma conjunta. També en coordinació amb l’Estat, ja que sense documentació és impossible la ciutadania. Prevenir les situacions de sensellarisme i vida al carrer passa per oferir les eines bàsiques i oportunitats per tirar endavant: sostre, formació, feina.

El que no podem fer en cap cas és estigmatitzar-los, i en això hem de ser clars i contundents. Els joves migrats són una oportunitat de país i hem d’escoltar-los i atendre’ls amb responsabilitat.

L'entrada ‘Joves migrats, una oportunitat de país’, article de Loli Rodríguez a El Periódico de Catalunya ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

124 grups viuen l'aventura internacional aquest estiu

MEGC - Dv, 16/08/2019 - 09:15
Un any més, han estat més de 120 grups els que han escollit sortir de Catalunya per viure l'aventura internacional durant campaments d'estiu a través de descobertes, rutes, conèixer l’escoltisme mundial o desenvolupar projectes de cooperació.

Categories: Feeds temporal

Màster en migracions, asil i refugi i especialista universitari en inclusió social i gestió de la diversitat

ECAS - Dm, 13/08/2019 - 12:17

13.08.2019 | Organitzen Accem i la Universidad de Murcia

Ja està oberta la matrícula per a la primera edició del màster en ‘Migracions, asil i refugi‘ i per a la formació d’especialista universitari enInclusió social i gestió de la diversitatque organitzen Accem i la Universidad de Murcia. Els cursos s’inicien a l’octubre i ambdós títols s’adrecen a persones amb formació en diversos àmbits, com ara treball social, educació social, dret o psicologia, entre altres. El màster té un preu de 2.000 euros i el curs d’especialista universitari, de 1.000 euros, en els dos casos amb facilitats de pagament i una borsa de beques.

+ info:

 

L'entrada Màster en migracions, asil i refugi i especialista universitari en inclusió social i gestió de la diversitat ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘Tàctica i estratègia per un futur compartit’, article de Sonia Fuertes al diari El País

ECAS - Dm, 13/08/2019 - 10:39

13.08.2019 | Article de Sonia Fuertes, presidenta d’ECAS, al diari El País

Les institucions creades sota el paradigma capitalista han quedat obsoletes i cal transformar les hegemonies perquè la societat civil assumeixi el protagonisme

Táctica y estrategia, un conegut poema de Mario Benedetti, se’ns presenta de manera subtil la diferència entre aquests conceptes, àmpliament treballats en àmbits tan diversos como el futbol, el màrqueting, els escacs, la política. Ara bé, tot i l’evocació, aquest no serà un article poètic, sinó més aviat prosaic: parlarem de tàctica i estratègia en polítiques socials. I per això especificarem primer de què estem parlant.

L’estratègia es podria definir com el pla de treball general, que comporta certa visió de futur i una sèrie d’objectius que cal aconseguir, habitualment relacionats entre si. És, per tant, una projecció que ens situa en el cap on anem i que demana direcció. La tàctica, en canvi, en la seva accepció grega preveu una dimensió metodològica: “Posar les coses en ordre”. Serien, doncs, totes aquelles accions que, generalment seqüenciades, ens permeten avançar en el camí que prèviament hem traçat: l’estratègia.

Així, una estratègia sense desenvolupament tàctic esdevindrà paper mullat, en una declaració d’intencions que difícilment aconseguirà els seus objectius i que, a més, disposarà de pocs elements per introduir millores en la seva implementació. Pensem en les diverses estratègies que s’han impulsat en polítiques socials i que no tenen calendari, recursos clars ni avaluacions detallades de procés, de resultat i d’impacte. Estratègies que resulten ineficaces a l’hora de transformar.

En un sentit invers, en ocasions és la priorització de l’acció, habitualment vinculada a la urgència, el que apareix en primer pla traint el seu esperit original. Accions desordenades, desconnectades d’una estratègia general que les doti de coherència i que tindran una eficàcia dubtosa perquè no s’incardinen en una lògica compartida. Immobilisme o fugida cap endavant, dues manifestacions aparentment contràries però que responen al mateix fenomen: la falta d’articulació entre la visió global i la capacitat operativa, pressuposant que totes dues hi siguin.

És evident que el context no acompanya. Ni el context polític ni l’acceleració que caracteritza els nostres temps. El soroll ambiental i l’acumulació de reptes a diversos nivells no afavoreixen ni el disseny d’una estratègia a llarg termini ni la consolidació de lideratges, d’altra banda escassos. Però no ens ho podem permetre. I no ens ho volem permetre.

Els desafiaments que afrontem avui com a societat requereixen una àmplia dosi de consens i molta intel·ligència col·lectiva. Són múltiples, globals i de naturalesa molt diversa. L’augment de la desigualtat, els moviments migratoris, l’emergència climàtica, l’envelliment de la població i la revolució feminista per una veritable igualtat de gènere en són alguns. L’exclusió residencial, la precarietat laboral i la pobresa infantil podrien continuar un llistat que no s’acabaria aquí.

És, per tant, el moment de definir clarament l’estratègia i dotar-la de les actuacions necessàries, partint del coneixement de les necessitats, però també anant més enllà. Enfortir el nostre castigat Estat del benestar mitjançant la universalització efectiva dels drets socials, reivindicar la noció de ciutadania i de justícia social i situar les persones al centre han de formar part del nucli de l’estratègia. Des d’una mirada inclusiva davant d’una realitat que es presenta com a complexa, però en la qual podem trobar també la promesa de la diversitat.

Els desafiaments que afrontem avui com a societat requereixen una àmplia dosi de consens i molta intel·ligència col·lectiva

Una estratègia que ha de pivotar en la comunitat i en la generació de vincle social com a elements essencials de la nova governança democràtica que necessitem, basada en la participació i la implicació de tota la societat civil. Un procés de construcció en el qual resulta clau el paper de les entitats socials com a nexe entre les administracions públiques i la ciutadania amb vocació comunitària i transformadora. Tenint, a més, una contrastada capacitat tècnica per coproduir polítiques públiques que lluitin contra la desigualtat i promoguin un altre model socioeconòmic. Des de la proximitat. Amb capacitat d’innovació.

El jurista italià Ugo Mattei defensava recentment en una jornada a Barcelona que la nova política emergent del bé comú ha de fer possible un reequilibri de forces en la presa de decisions amb la finalitat de subvertir el marc legal injust que ens colpeix. Les institucions creades sota el paradigma capitalista han quedat obsoletes i cal transformar les hegemonies perquè la societat civil assumeixi el protagonisme. Gairebé parafrasejant Benedetti: construir un pont indestructible de paraules, sense vendre’ns simulacres. No ens valen discursos buits, ni accions de mirada curta. Necessitem tàctica i estratègia a l’altura del canvi d’època que ens ha tocat viure.

L'entrada ‘Tàctica i estratègia per un futur compartit’, article de Sonia Fuertes al diari El País ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

L’inici de la coeducació a MEG

MEGC - Dm, 13/08/2019 - 10:00
Descobrim els inicis de la coeducació a MEG en aquest article publicat a la secció 'D'on va sortir' de la revista El correu.

Categories: Feeds temporal

Campanya #MujeresIN, contra la discriminació laboral de les dones migrants

ECAS - Dll, 12/08/2019 - 11:11


09.08.2019 | Organitza Accem

Accem ha llançat la campanya #MujeresIN, amb l’objectiu de visibilitzar la necessitat de facilitar la inserció laboral de les dones migrades. D’aquesta manera es vol treballar contra la desigualtat sense discriminació, sense etiquetes i sense prejudicis.

A l’estat espanyol la població d’origen estranger suposa un 11% del total, amb pràcticament el mateix nombre d’homes que de dones. En l’àmbit laboral, pel que fa a l’accés al treball i les possibilitats de promoció, es constata una clara desavantatge per a les dones d’origen migrant.

L'entrada Campanya #MujeresIN, contra la discriminació laboral de les dones migrants ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Oberta la convocatòria del IV Concurs de contes per educar en valors del CEESC

ECAS - Dll, 12/08/2019 - 11:09

09.08.2019 | Organitza Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

La delegació del CEESC a les comarques gironines convoca el IV Concurs de contes i relats curts per educar en valors, amb l’objectiu de fer una publicació il·lustrada que serveixi d’eina pedagògica per al desenvolupament d’activitats amb nens i nenes, que també es difondrà en format digital i conte a conte al butlletí del CEESC.

Hi ha dues categories de premis, un per a persones fins als 18 anys i un altre per a persones a partir dels 18 anys. Els contes o relats han de tenir per objectiu transmetre un valor o un conjunt dels valors inclosos a la Convenció sobre els Drets dels Infants dels que es presenten al web Coneix els teus drets.

La data límit de presentació dels contes o relats per al Concurs és el 15 de setembre de 2019.

Bases (PDF)

L'entrada Oberta la convocatòria del IV Concurs de contes per educar en valors del CEESC ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Jornada solidària a Illa Fantasia per la campanya de beques de Fundesplai, 7 de setembre

ECAS - Dv, 09/08/2019 - 11:28

09.08.2019 | Organitza Illa Fantasia

El parc aquàtic Illa Fantasia (Vilassar de Dalt) organitza una jornada solidària el proper dissabte 7 de setembre a favor de campanya Un estiu per a tothom! de Fundesplai, per atorgar beques perquè els infants en situació vulnerable puguin gaudir de colònies i casals.

Les entrades tindran un preu especial de 12€ (normalment és de 28€) i aquest import ja inclourà un donatiu de 2,5€ a la campanya solidària de Fundesplai.

Podeu comprar les entrades anticipadament en aquest enllaç.

L'entrada Jornada solidària a Illa Fantasia per la campanya de beques de Fundesplai, 7 de setembre ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

'Festival Pròleg', el projecte cultural dels Truc de l'AEiG Gent de Mar

MEGC - Dv, 09/08/2019 - 09:30
El festival és iniciativa dels Truc de l’Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar de Cambrils i pretén ser un punt de trobada entre diferents agents culturals del municipi.

Categories: Feeds temporal

Reunió informativa per a noves activistes

SOS Racisme - Dij, 08/08/2019 - 13:42
Un cop al mes fem reunions informatives amb les persones interessades a donar suport a SOS Racisme per explicar-vos millor qui som, què fem i com es pot col·laborar. Les […]
Categories: Feeds temporal

A Barcelona la “seguretat” atempta contra la dignitat de les persones, comunicat de SOS Racisme

ECAS - Dij, 08/08/2019 - 13:20

08.08.2019 | Comunicat de SOS Racisme

L’impacte de la política municipal de Barcelona a altres espais polítics o socials fa necessari que ens centrem amb què està passant a la ciutat en relació a la seguretat. I com ja és habitual a la capital catalana la campanya d’estiu ve acompanyada per actuacions que alimenten el racisme institucional i institucionalitzat d’un consistori que defensa un model de seguretat que no respecta, ni protegeix ni garanteix els drets de les veïnes i els veïns.

Missatges de representants polítics i càrrecs públics i titulars dels mitjans de comunicació sobre inseguretat i criminalitat a la ciutat que encenen el racisme. Fa mesos que es parla de que Barcelona ja no és una ciutat segura. Aquest va ser un dels hits de la campanya electoral de les municipals utilitzat com a arma de foc per part d’alguns partits que lamentablement no va ser contra argumentat pels altres per la por a ser antiracistes i perdre vots. Una situació que encara es complica més amb els equilibris de poder de la configuració del nou govern municipal.

El boc expiatori canvia segons el moment: els i les carteristes del metro, els narcopisos, les persones que es dediquen a la venda ambulant als carrers de la ciutat o els infants i joves estrangers no acompanyats. Però la intervenció municipal s’acaba concretant en la criminalització racial i les polítiques de repressió policial.

Algunes situacions que volem destacar:

  • El dispositiu que pretén acabar amb el top manta a la ciutat, exemplifica, un cop més, com es pretén solucionar amb repressió qüestions que són resultat de desigualtats globals i estructurals i que, no només, no canviaran amb més presència policial als carrers, sinó que aquest increment pot representar un augment de la violència i el racisme policial cap el col·lectiu. No es pot abordar la venda ambulant sense fer referència a les conseqüències d’una llei d’estrangeria, com instrument del racisme institucional, que travessa totes les dimensions de la vida, i que arracona les persones al marge del mercat laboral, sotmetent-les, en ocasions, a diferents formes d’explotació laboral. Així com també cal parlar de la utilització de codi penal per acabar amb aquesta activitat, impossibilitant a les persones que s’hi dediquen que puguin regularitzar la seva situació administrativa a causa de l’existència d’antecedents penals com a conseqüència de la venda al carrer de determinats productes que està tipificada com a delicte.
  • El discurs que situa a la infància en perill (infants i joves estrangers no acompanyats) com a infància perillosa, no només suposa l’elusió dels deures i obligacions de totes les administracions vers el compliment de la Convenció Internacional dels Drets dels Infants; sinó que a més alimenta una construcció estigmatitzada i racista com a problema social i en conseqüència, no s’adopta una lògica de protecció, sinó una lògica penal.
  • El silenci per part del consistori davant el sorgiment de patrulles ciutadanes que imposen la seva seguretat al metro de la ciutat. Iniciatives carregades de racisme que utilitzen l’escarni públic per assenyalar a persones, atemptant contra la seva dignitat i la seva presumpció d’innocència.

De nou la clau està en què entenem per seguretat i sobretot qui té el poder per decidir sobre: el que és seguretat, a qui hem de protegir i de què l’hem de protegir, així com quins són els mecanismes i límits que tenim per imposar aquesta seguretat. Cal parlar dels prejudicis racistes que hi ha darrere del disseny del model de seguretat, i també de la inseguretat de les persones migrades i/o racialitzades que es veuen exposades a les polítiques racistes que implementen aquest model de seguretat.

Perquè per assolir una verdadera seguretat cal garantir igualtat de drets i una societat lliure de racisme.

Consell de SOS Racisme

 

L'entrada A Barcelona la “seguretat” atempta contra la dignitat de les persones, comunicat de SOS Racisme ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

COMUNICAT: A Barcelona la “seguretat” atempta contra la dignitat de les persones

SOS Racisme - Dij, 08/08/2019 - 11:32
L’impacte de la política municipal de Barcelona a altres espais polítics o socials fa necessari que ens centrem amb què està passant a la ciutat en relació a la seguretat. […]
Categories: Feeds temporal

8a Cursa del Seguici Popular de Tarragona a favor de Quilòmetre Zero

ECAS - Dij, 08/08/2019 - 09:52

08.08.2019 | Organitza Mulassa de Tarragona

La 8a Cursa del Seguici Popular de Tarragona, que tindrà lloc el dissabte 31 d’agost a les 21:15h, destinarà part dels seus beneficis al Projecte Rossinyol de l’associació Quilòmetre Zero. Es tracta d’una iniciativa de mentoria en l’àmbit del lleure que consisteix a oferir un acompanyament, en horari no lectiu, d’un jove universitari o de cicle superior, una tarda a la setmana, a un alumne de 6è de primària o 1r d’ESO d’origen migrant i/o amb dificultats socials i risc de fracàs escolar.

La cursa té un recorregut de 5 Km, que s’inicia a la Plaça de la Font i finalitza al Pla de la Seu.

Inscripcions

 

L'entrada 8a Cursa del Seguici Popular de Tarragona a favor de Quilòmetre Zero ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

#AVÍS: Horari d’estiu

SOS Racisme - Dij, 08/08/2019 - 09:33
Durant el mes d’agost SOS Racisme no atura la seva activitat, però modificarem el nostre horari: setmana del 5/08: de 10 a 14h setmana del 12/08: de 10 a 14h […]
Categories: Feeds temporal

Denuncia de trabajadores de origen extranjero ante la Fiscalía de Barcelona por presuntos delitos de Discriminación y Odio

SOS Racisme - Dc, 07/08/2019 - 21:02
Artículo publicado el 6 de julio de 2019 en Kaos en la Red por Alexky Zamora Calderón, trabajador inmigrante de origen cubano, quien relata su caso de explotación laboral como […]
Categories: Feeds temporal

‘En xancletes i solidaris’, campanya d’estiu de Càritas Barcelona

ECAS - Dc, 07/08/2019 - 10:16

07.08.2019 | Organitza Càritas Diocesana de Barcelona

Arran del Dia Mundial de la Solidaritat, el 31 d’agost, Càritas ha llançat la campanya ‘En xancletes i solidaris’, per tal de recaptar fons per poder posar en marxa la targeta solidària, una targeta bancària de prepagament que permet comprar amb autonomia als establiments comercials d’alimentació. D’aquesta manera, es vol promoure que les persones empobrides segueixin comprant en els seus punts habituals i que no deixin de fer-ho només perquè no tenen ingressos.

Aquesta campanya té per objectiu dignificar el dret a l’alimentació de manera que no es desaprenguin els hàbits de compra i es garanteixi una alimentació equilibrada i adaptada a les necessitats de les diferents edats, creences o dietes (al·lèrgies o malalties).

Col·labora!

 

L'entrada ‘En xancletes i solidaris’, campanya d’estiu de Càritas Barcelona ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Nou terreny d'acampada: La Farga

MEGC - Dm, 06/08/2019 - 10:15
Campaments i Més incorpora un nou terreny d'acampada al municipi de Queralbs, a la comarca del Ripollès: La Farga.

Categories: Feeds temporal

Taller de sensibilització ‘Drets en el treball i integració social’, 19 de setembre

ECAS - Dll, 05/08/2019 - 10:27

05.08.2019 | Organitza Associació Salut i Família

El taller de sensibilització de ‘Drets en el treball i integració social i desenvolupament’ tindrà lloc el 19 de setembre d’11 a 15h a la seu de l’Assocació Salut i Família (Via Laietana 40, 3-2B, Barcelona).

L’objectiu del taller és facilitar la informació jurídica necessària sobre les normes i procediments dels drets en el treball principal en el règim de servei domèstic, regulació baixa materna i conciliació de la vida familiar i laboral. Així mateix, aportar informació sobre recursos de formació i inserció laboral, informació bàsica d’aspectes personals i familiars que facilitin l’ocupació i el desenvolupament de les competències bàsiques i / o laborals per a dones.

Aquest taller està dirigit a dones i famílies en general i membres d’associacions i organitzacions que treballen amb dones i famílies d’origen immigrant.

L'entrada Taller de sensibilització ‘Drets en el treball i integració social’, 19 de setembre ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal