#RELATSREALS Identificació per perfil ètnic als trens de Girona

SOS Racisme - Dg, 17/02/2019 - 17:45
Tornava de treballar a les 6 del matí. Estava cansada i volia arribar a casa, portar el seu fill petit a l’escola i anar-se’n a dormir. Com sempre, primer havia […]
Categories: Feeds temporal

‘Les pensions de jubilació anticipades a l”ull de l’huracà’ de l’AIReF’, article de Júlia Montserrat a El Periódico

ECAS - Dv, 15/02/2019 - 10:59

15.02.2019 | Article d’opinió de Júlia Montserrat, economista col·laboradora de la vocalia de pobresa d’ECAS, a El Periódico de Catalunya

Ampliar les restriccions per a l’accés de les jubilacions anticipades no voluntàries pot suposar allargar la pobresa d’aquells treballadors grans que per causes alienes a la seva voluntat estan fora del mercat laboral

El recent informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) suavitza “aparentment” la visió catastròfica mantinguda anteriorment sobre la sostenibilitat de les finances de la Seguretat Social afegint un altre actor, l’Estat, que hauria d’assumir part de la despesa no contributiva i de funcionament del sistema. Però el missatge subjacent de l’informe és el de reforçar la idea que sense el sacrifici dels pensionistes no és possible la sostenibilitat del sistema; per això no només reafirma les mesures aprovades per llei en l’última reforma del sistema de pensions, sinó que proposa endurir els requisits per determinar-ne les quanties i assenyala un focus nou d’atenció –les jubilacions anticipades– llançant una picada d’ullet al Govern perquè redueixi el número d’aquestes.

De les propostes que contempla l’informe d’AIReF, la d’aproximar l’edat efectiva de jubilació a la legal transpira un rebuig de l’“elevada proporció de jubilacions anticipades”, cosa que reflecteix una lectura errònia de la realitat. Si bé és cert que actualment l’edat mitjana de jubilació per als cotitzadors de la Seguretat Social –64,2 anys el 2018– és inferior en més d’un any a l’edat legal de jubilació, la causa majoritària no és perquè el treballador decideixi “voluntàriament” jubilar-se sinó perquè se’l convida a acollir-se a la jubilació anticipada si està cobrant l’atur o qualsevol dels subsidis –atur o majors de 55 anys. Les estadístiques mostren que un 43% del total de les altes de les pensions de jubilació el 2017 van ser anticipades, però una anàlisi més profunda mostra que gairebé la meitat d’aquestes van ser jubilacions anticipades “forçoses”.

L’edat mitjana de jubilació és més pròxima als 61 anys

La crisi econòmica ha empès gairebé mig milió de treballadors a la jubilació anticipada no voluntària (forçosa) en el període 2009-2016 amb un percentatge mitjà anual del 20% sobre el total de les altes de jubilació. Això ha propiciat que, en els últims anys, l’edat mitjana de jubilació sigui més pròxima als 61 anys que als 65, ja que a la jubilació anticipada no voluntària s’hi accedeix a partir dels 61 anys –per a aquells acollits a la clàusula de salvaguarda de la disposició final dotzena de la llei 27/2011–, o amb 61 anys i alguns mesos (vuit el 2019) segons la normativa actual sobre pensions.

L’onada de jubilacions anticipades forçoses emergides a causa de la crisi ha posat de relleu una altra faceta encara més preocupant: les enormes diferències de gènere al mercat laboral. Les dones no s’acullen a la jubilació anticipada “no voluntària” en la mateixa proporció que els homes, simplement pel fet de no complir el requisit d’haver cotitzat un mínim de 30 o 33 anys –segons estiguin acollits a la normativa transitòria de la llei 27/2011 o a l’actual; així que, tot i que estiguin a l’atur hauran  d’esperar fins a l’edat de la jubilació ordinària.

Les dades mostren que, mentre que en el cas dels homes prop de la meitat dels aturats de llarga durada entre 60 i 64 anys s’han acollit a la jubilació anticipada no voluntària (forçosa), en les dones la proporció no arriba ni a la cinquena part. Això posa de relleu l’enorme percentatge de dones –més del 50%– que accedeixen a la jubilació ordinària amb menys de 30 anys cotitzats, amb la consegüent repercussió que això té a les seves pensions. Encara avui, la bretxa de gènere de les noves pensions de jubilació se situa per sobre del 30%.

Reducció de les jubilacions anticipades

Tot i que l’AIReF ressalti el benefici que representaria per a les finances de la Seguretat Social l’assumpció per part de l’Estat de les despeses no contributives, la novetat de l’informe és la d’assenyalar un nou focus d’atenció, la reducció de les jubilacions anticipades. Un objectiu difícil d’aconseguir si ens fixem que l’evolució d’aquestes depèn en més proporció de les condicions del mercat laboral que de la mateixa voluntat dels treballadors. Augmentar les restriccions per a l’accés de les jubilacions anticipades no voluntàries pot suposar allargar la pobresa d’aquells treballadors grans que per causes alienes a la seva voluntat es troben fora del mercat laboral.

Augmentar el nivell de les pensions no és contradictori amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat del sistema contributiu; existeixen mecanismes per aconseguir un equilibri més gran entre ingressos i despeses, però el més important és incorporar al debat una mirada àmplia de quin és el nivell de despesa pública que la nostra societat desitja dedicar a les pensions.

L'entrada ‘Les pensions de jubilació anticipades a l”ull de l’huracà’ de l’AIReF’, article de Júlia Montserrat a El Periódico ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Nou espai grupal de reflexió sobre la masculinitat per a homes #SocCanvi

ECAS - Dv, 15/02/2019 - 10:11

15.02.2019 | Organitza Fundació IReS

En el marc de la campanya #TenimUnPla del Projecte Fils, IReS ha creat l’Espai Grupal d’Homes #SocCanvi, un programa per reflexionar sobre la forma de viure la masculinitat avui dia i destinat a tots aquells homes que se sentin disposats a formar part del canvi que la societat actual reclama. Es tracta d’un espai de confiança i seguretat on poder posar la mirada en un mateix i en companyia d’altres homes, amb l’objectiu d’analitzar, explorar i construir altres maneres d’entendre com ser homes, allunyades dels manaments de gènere i de masculinitats tòxiques. Una oportunitat on créixer per millorar les relacions amb les dones, altres homes, les nostres famílies i amistats, i finalment amb un mateix.

Aquest espai de reflexió sobre la forma de viure la masculinitat, vol revisar entre tots els participants el concepte masculinitat de manera experiencial i serà guiat i dinamitzat per l’Aharon Fernández Cuadrado, psicòleg del Projecte Fils i especialista en gènere i treball amb homes.

Tot i que es tindran en compte les demandes i necessitats dels participants al grup, s’abordarà la masculinitat tòxica; les emocions i la vulnerabilitat; la cura i l’autocura; la sexualitat; l’amor i les relacions de parella; la paternitat conscient; les violències; la comunicació empàtica; el poder i el privilegi; i les masculinitats alternatives.

Les trobades seran de març a juliol a la seu de l’entitat (Av. de Roma 157, 2n pis) i es faran dos grups quinzenals: un els dilluns de 18.30 a 20.30h i un altre els dimecres també de 18.30 a 20.30h.

Informa’t o inscriu-te a través del correu electrònic fils@fundacioires.org o al telèfon 665 29 95 33.

L'entrada Nou espai grupal de reflexió sobre la masculinitat per a homes #SocCanvi ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Firactiva’t, fira d’activitats i bones pràctiques en l’àmbit de l’execució penal

ECAS - Dv, 15/02/2019 - 09:48

15.02.2019 | Organitza Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Firactiva’t tindrà lloc els dies 20 i 22 de febrer al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Ausiàs Marc 40, Barcelona). Es tracta d’una fira que serà un aparador d’experiències d’èxit, de projectes innovadors i d’activitats singulars que s’estan fent als diferents àmbits d’intervenció de l’execució penal a Catalunya (serveis penitenciaris, mesures penals alternatives, justícia juvenil i atenció a la víctima).

Hi participaran professionals vinculats a la justícia i l’execució penal, comptant amb l’assistència d’entitats del Tercer Sector, fundacions, associacions, professionals del món universitari i d’altres Departaments.

Us hi podeu inscriure fins el 17 de febrer en aquest enllaç.

Programa provisional (PDF)

L'entrada Firactiva’t, fira d’activitats i bones pràctiques en l’àmbit de l’execució penal ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Apropiació o intercanvi? Cultura i poder – Acta 10a Polifacètica antiracista

SOS Racisme - Dij, 14/02/2019 - 20:47
I. Dinàmica inicial Presentem 10 exemples de música/ball, estètica i hàbits, etc. i els/les participants han d’identificar en el mural (amb post-its de 4 colors) en cada cas si creuen […]
Categories: Feeds temporal

Informe: L’aparença no és motiu. Identificacions policials per perfil ètnic a Catalunya

SOS Racisme - Dij, 14/02/2019 - 20:11
Presentació de l’informe: L’aparença no és motiu – Identificacions policials per perfil ètnic a Catalunya A continuació el programa detallat de l’acte de presentació: ▪️ Moderació a càrrec de Cheikh […]
Categories: Feeds temporal

Procés de modificació Estatuts del CAB - Treballem la Governança

Consell d'Associacions de Barcelona - Dij, 14/02/2019 - 16:09

Fruit del procés de treball del Marc Estratègic del CAB 2020 – La (R)evolució associativa, vam acordar iniciar un procés sobre la governança del CAB. El CAB és una organització de tercer nivell, és a dir que agrupa federacions i constatem una dificultat per generar implicació de les diferents entitats amb la governança de l’entitat. També és una oportunitat per introduir elelments vinculats a l’equitat de gènere. D’altra banda i també fruit del procés del debat del Marc Estratègic vam acordar reflexionar al voltant de l’ideari del CAB.

D’altra banda també aprofitarem per fer modificacions que s’adeqüin a la realitat actual, sobretot en relació a la seu fiscal. El procés que proposem és el següent:

  1. Obrim el procés i compartim el document de comparativa amb dels estatuts actuals amb la proposta de modificació de la junta. (ja realitzat)
  2. Recollim aportacions que pugueu fer arribar (ja realitzat)
  3. Trobada oberta per treballar els temes d’ideari als estatuts. Dilluns 14 de gener de 2019 a les 17h, (ja realitzat)
  4. Trobada oberta per treballar els temes de governança dels estatuts. Dilluns 18 de febrer de 2019 a les 17h,
  5. Trobada d’entitats per fer proposta de tancament Dilluns 25 de febrer de 2019 a les 17h

En aquest enllaç trobareu el document de treball

Us preguem que confirmeu assistència a associacions@cab.cat

 

Categories: Feeds temporal

Vols fer pràctiques en el Casal d’Estiu Escolta de Ciutat Meridiana?

MEGC - Dij, 14/02/2019 - 16:00
El Casal d'Estiu Escolta a Ciutat Meridiana que organitza la Demarcació del Barcelonès s'ofereix un any més com a lloc de pràctiques. T'interessa?

Categories: Feeds temporal

Noves formacions sobre drogues i discapacitat de la Fundació Autònoma Solidària

ECAS - Dij, 14/02/2019 - 14:14

14.02.2019 | Organitza Fundació Autònoma Solidària (FAS)

La FAS ha obert el període d’inscripció per a dues noves formacions:

Visions i reflexions al voltant de les drogues (2 crèdits ECTS) | Del 14 de març al 2 d’abril, dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30h

Taller teòric i pràctic que compta amb ponències de professionals i experts en temàtiques rellevants al voltant de les drogues des d’una vessant biopsicosocial, històrica i antropològica. Les sessions tractaran el marc legal, la història, els efectes de cada substància, els riscos i les conseqüències derivades del consum, la reducció de riscos i les diferents perspectives d’abordatge de la temàtica, entre d’altres. En la part pràctica, l’estudiantat participarà en la realització d’una acció de sensibilització en matèria de Salut al campus en coordinació amb el Xiringu de Salut de la FAS.

La sessions es duran a terme a la sala d’actes de l’Edifici l’Àgora (Pl. Cívica, Campus de Bellaterra UAB). Per a l’avaluació, cal participar en una de les activitats de prevenció o sensibilització proposades en el marc del Xiringu de Salut de la FAS; cal assistir al 100% de les sessions teòriques o a un 80% si és té justificant; entregar una memòria reflexiva d’un mínim de 1.700 paraules de resposta, amb data límit d’entrega el dimecres 10 d’abril de 2019 (aquest inclòs, fins les 23.59h).

Programa

Inscripcions

Discapacitat o capacitats diverses? (2 crèdits ECTS) | Del 13 de març al 8 d’abril, dilluns i dimecres, de 15.30 a 18.30h

Aquesta taller pretén apropar als estudiants la realitat de les persones amb discapacitat per tal de trencar els estereotips existents a la societat i potenciar, mitjançant el coneixement, la igualtat, i així seguir avançant en la construcció d’una universitat inclusiva. Els estudiants s’aproparan a conceptes bàsics tals com els diferents tipus de discapacitat, disseny universal i autonomia personal, entre d’altres. Es posarà especial èmfasi a la inclusió en l’àmbit acadèmic i social. S’oferirà una visió oberta i reflexionada amb la col·laboració d’entitats de l’àmbit de la discapacitat, que aportaran de primera mà situacions concretes de l’entorn educatiu, laboral i cultural. En aquesta línia, es presentaran bones pràctiques i experiències en relació a la millora en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. El taller també pretén oferir recursos i estratègies pràctiques envers el col·lectiu de les persones amb discapacitat i presentar les seves capacitats i no únicament des de les limitacions. També es vol promoure el debat i la reflexió sobre el procés d’inclusió de les persones amb discapacitat.

La sessions es duran a terme a la sala Polivalent de l’Edifici l’Àgora (Pl. Cívica, Campus de Bellaterra UAB). Per a l’avaluació, cal assistir al 100% de les sessions teòriques o a un 80% si és té justificant; assistència obligada a l’activitat pràctica (visita al centre Acidh); elaboració d’un treball final de 3-4 pàgines, Arial 12 interlineat senzill, amb data límit d’entrega el 21 d’abril que aprofundeixi sobre un dels temes tractats a les sessions del taller i qeu inclogui una reflexió personal sobre la temàtica i l’impacte personal del taller; també s’ha de completar un qüestionari online.

Si voleu més informació sobre el taller, podeu adreçar-vos a  fas.piune@uab.cat

Programa

L'entrada Noves formacions sobre drogues i discapacitat de la Fundació Autònoma Solidària ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘Èpica i Singular 2.0’, experiència d’ocupació per a joves de la Fura dels Baus

ECAS - Dij, 14/02/2019 - 13:40

14.02.2019 | Organitza la Fundació Èpica

La Fundació Èpica de La Fura dels Baus ha creat el programa d’acompanyament per a la millora de la situació dels joves Èpica i Singular 2.0,  per tal que trobin feina o tornin al sistema educatiu.El curs s’impartirà del 25 de febrer al 12 de juliol en horari de tarda (de 16 a 20h).

Mitjançant aquest programa aprendran la metodologia “furera” i, a més, obtindran certificats per poder desenvolupar treballs verticals i d’altura, carretons, plataformes, estructures tubulars, etc. i els carnets i certificats professionals. A més aprendran tècniques d’imatge, música i so, il·luminació, aplicacions (apps), sensors, etc. i tot allò que pugui comportar muntar un espectacle.

Es tracta d’un programa subvencionat per la comunitat europea, el SOC i el ministeri, pel qual és gratuït. El mateix SOC recolza el projecte i facilita l’ocupació.

Està dirigit a joves de 18 a 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil i inscrits com a demandants d’ocupació, preferentment de Badalona i rodalies, que puguin gaudir del procés, i sobretot, que tinguin necessitat de trobar feina. Els joves en surten apoderats i gaudint d’experiències d’èxit.

Per tal d’inscriure-us-hi, adreceu-vos a soc@epicalab.com explicant com has sabut del projecte i per què hi vols participar.

 

 

L'entrada ‘Èpica i Singular 2.0’, experiència d’ocupació per a joves de la Fura dels Baus ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Obert el procés participatiu per elaborar el llibre blanc del Pla Europa

ECAS - Dij, 14/02/2019 - 13:17

14.02.2019 | Organitza Generalitat de Catalunya

El Pla Europa un procés participatiu promogut pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que pretén impulsar el debat al voltant de la Unió Europea i demana la contribució ciutadana per poder elaborar un llibre blanc que ha de servir per marcar el posicionament oficial del Govern davant cinc temes claus a Europa. Aquesta és la segona fase que segueix a la iniciada amb la presentació del llibre verd del Pla Europa que plasmava la visió preliminar del Govern en els grans debats europeus (veure fases del procés).

Per tal de recollir l’opinió més àmplia possible, es demana a persones referents i a entitats de tots els àmbits que contribueixin al debat, per via telemàtica, a través de webinars on experts en cada matèria exposaran la seva visió i la ciutadania podrà respondre i opinar. Totes les contribucions seran considerades a l’hora de redactar el posicionament final. Tots els webinars es podran visualitzar a posteriori.

Punts de debat:

  1. Populismes (esdeveniment que ja va tenir lloc el 7 de febrer a les 18h)
  2. Renda bàsica incondicional (dijous 14 de febrer a les 18h)
  3. Futurs pressupostos de la UE (dijous 21 de febrer a les 18h)
  4. Economia circular i bioeconomia (dijous 28 de febrer a les 18h)
  5. Migracions i perspectiva interculturalista (dijous 7 de març a les 18h)

Si voleu més informació sobre aquest procés participatiu, us podeu adreçar aquest enllaç.

 

L'entrada Obert el procés participatiu per elaborar el llibre blanc del Pla Europa ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Assemblea Oberta per una Gestió de l'Aigua Pública i Democràtica

Consell d'Associacions de Barcelona - Dij, 14/02/2019 - 12:59

El pròxim divendres 22 de febrer a les 18.30h se celebrarà a les Cotxeres de Sants l'Assemblea Oberta per l'Aigua Pública i Democràtica. L'assemblea, organitzada pel Moviment Aigua Pública i Democràtica que aplega diverses entitats socials i veïnals, començarà a les 18:30 hores i per participar-hi, cal inscriure's abans.

Preinscripció

Categories: Feeds temporal

‘La urgència de transformar la masculinitat’, article de Gemma Altell a El Periódico

ECAS - Dij, 14/02/2019 - 12:45

14.02.2019 | Article d’opinió de Gemma Altell, directora tècnica d ela Fundació Surt, a El Periódico de Catalunya

El pes del patriarcat no permet incorporar en l’educació dels homes capacitats com l’empatia, el diàleg, el respecte o l’autocrítica

Començar l’any amb un allau de crims masclistes i d’agressions sexuals a Estat espanyol ens porta, una vegada més, a ratificar la necessitat de plantejar-nos –molt més seriosament del que ho hem fet fins ara– la necessitat d’una transformació social profunda. Més enllà del compliment de les lleis que, òbviament, és imprescindible. Malauradament, aquestes noves xifres de dones assassinades i agredides ens ratifica en què les propostes de la ultradreta populista d’eliminar el concepte “violències masclistes” i les lleis que les aborden estan, indubtablement, fora de lloc.

Tanmateix, les violències masclistes extremes són la punta de l’iceberg. Aquestes violències són fruit de la construcció hegemònica de la masculinitat que s’ha anat perpetuant i mantenint al llarg dels segles. Aquesta masculinitat en la que seguim educant als nostres fills varons dins de les famílies, a través dels mitjans de comunicació, en la cultura, en el grup d’iguals, l’àmbit laboral i –per què no dir-ho– en part també a l’escola, que porta a danys socials i personals que van més enllà de les dones. Cal parlar de com aquesta societat “construeix i ha construït” homes. La masculinitat hegemònica no ha dotat els homes, al llarg de la seva història, d’altres eines per resoldre conflictes ni per conèixer i respondre a les emocions que no siguin la violència, l’agressivitat i la confrontació. Malgrat que com a espècie humana sabem que l’empatia, la capacitat de diàleg, el respecte, la identificació de les pròpies debilitats i mancances, l’autocrítica, etc., són capacitats imprescindibles per desenvolupar un món millor, el pes del patriarcat no permet incorporar-les massivament en l’educació dels homes. El reflex d’aquesta situació el trobem en situacions tan dispars com la mort d’un nadó presumptament a mans del seu pare (cert que hi ha dones que agredeixen els seus fills i filles, però el percentatge és ínfim en relació amb els homes), el possible enfonsament d’un partit polític necessari a l’escena política per un conflicte de lideratges masculins i masclistes o l’abordatge bèl·lic de la crisi a Veneçuela –com tantes altres arreu del món–. ¿Són qüestions que no tenen res a veure? No, però totes tenen aquest element comú: les limitacions dels homes que han incorporat la masculinitat tradicional com un vestit fet a mida que no es poden treure per por a quedar-se despullats.

Insisteixo, aquesta situació no la canviarem només amb lleis. Urgeix canviar pràctiques diàries i iniciar un nou paradigma educatiu global. No parlo només de les instàncies oficialment educadores; parlo de tots els espais que permetin ampliar les possibilitats, el repertori conductual i mental que la “cotilla” del gènere els imposa també als homes. Això no va de la guerra contra els homes, sinó de la guerra contra la construcció que hem fet i seguim fent del que és ser home. És urgent aquest canvi. Aquesta masculinitat sega vides i sega futurs.

L'entrada ‘La urgència de transformar la masculinitat’, article de Gemma Altell a El Periódico ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Mobile Social Congress, 26 i 27 de febrer

ECAS - Dc, 13/02/2019 - 11:11

13.02.2019 | Organitza Setem Catalunya

Les dues jornades del Mobile Social Congress de Barcelona tindran lloc el 26 i 27 de febrer al Pati Manning (Montalegre 7). Sota el títol ‘Esclavatge 2.0: de la mina a l’abocador’, aportarà una visió holística i integral dels impactes que genera tot el cicle de la cadena de subministrament de la indústria electrònica, des de la mina on s’obtenen les matèries primeres, fins a l’abocador on acaben la majoria d’equips al cap de poc temps de la seva comercialització.

El fil conductor d’aquest any serà el de l’«esclavatge modern» o «esclavatge 2.0» i posarà especial èmfasi en els impactes ambientals, però també socials entre les persones que treballen en la indústria electròncia. Entre altres, s’hi presentarà un informe sobre la vinculació entre el risc de suïcidi de les persones que treballen a la indústria tecnològica a la Xina i les precàries condicions laborals en aquestes manufactures, proveïdores de les principals marques tecnològiques mundials. També es parlarà sobre el retrocés en els drets laborals en països europeus on té implantació aquest tipus d’indústria, com Hongria o la República Txeca.

El congrés obrirà amb la projecció del documental ‘Projecte Mòbil’ i una taula rodona on es presentaran informes sobre els impactes socials i ambientals de la mineria a Xile, Armènia i Zàmbia.

Alhora s’hi farà una ‘restart party’ i una ‘install party’ simultànies amb un equip de persones reparadores i instal·ladores de diferents eines de programari lliure. D’una banda, s’aprendrà a allargar la vida dels dispositius electrònics i, també, a reprendre el control sobre les comunicacions i dades amb l’ús de programari lliure.

Programa 2019

 

L'entrada Mobile Social Congress, 26 i 27 de febrer ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Estrena del documental ‘Baluard. Una sobredosis de humanidad’, 25 de febrer

ECAS - Dc, 13/02/2019 - 10:50

13.02.2019 | Organitza ABD

El documental ‘Baluard’, per al qual ABD havia impulsat una campanya de micromecenatge el mes de juliol, s’estrenarà el dilluns 25 de febrer a les 20h a la Filmoteca de Catalunya (Pl. Salvador Seguí 1-9, Barcelona).

El documental, dirigit per José González Morandi, mostra la tasca professional que hi ha darrere la resposta que ha creat Barcelona per atendre les persones que viuen en extrema marginalitat a causa del seu consum continuat de drogues. Es tracta d’un treball que dona visibilitat a persones que, tot i estar marcades per l’estigma i la destrucció del consum, segueixen desitjant, somiant i projectant en el futur. Els protagonistes de ‘Baluard’ són les persones usuàries i, sobretot, la plantilla de la Sala Baluard, un espai que atén diferents necessitats sociosanitàries de persones amb un consum problemàtic de droga.

Centre d’Atenció i Seguiment Baluard

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) Baluard és un servei de titularitat pública (Agència de Salut Pública de Barcelona) que gestiona ABD. En concret, és un centre que es caracteritza pels seus dispositius de reducció de danys per a persones amb problemes amb les drogues i que es troba al centre de la ciutat de Barcelona, a dos minuts de Les Rambles.

Baluard va començar a donar servei dins d’una antiga muralla de Barcelona l’any 2004. Des d’aleshores en aquest centre han rebut atenció prop de 10.000 persones. En l’actualitat hi treballen diàriament 50 professionals de la salut i l’àmbit social. Per tal de créixer i millorar el servei, el recurs es va traslladar a un centre de salut  renovat dins el mateix barri del Raval el 2 d’Octubre de 2018. La feina de les persones que el fan possible no s’atura mai, treballant cada dia de l’any per intentar construir una vida millor. Aquesta pel·lícula està dedicada a elles, a ells i a totes les persones que han treballat a Baluard i que ho han fet possible, per la seva tasca, per la seva implicació i el seu compromís.

L'entrada Estrena del documental ‘Baluard. Una sobredosis de humanidad’, 25 de febrer ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Els jocs de taula de Zombi Paella arriben a la Plataforma per la Llengua!

Plataforma per la Llengua - Dc, 13/02/2019 - 09:51

Beneficia't d'un 10 % de descompte en els jocs de taula de Zombi Paella!

Categories: Feeds temporal

Aconseguim més de 9.000 € per fer realitat l’Apparella’t!

Plataforma per la Llengua - Dm, 12/02/2019 - 16:33

Des de la Plataforma per la Llengua volem donar les gràcies a totes les persones que heu fet un donatiu per ajudar-nos a fer possible la nova aplicació de l'ONG del català, que té l'objectiu d'incentivar l'ús de la llengua catalana a través de la creació de parelles lingüístiques arreu del món

Categories: Feeds temporal

Torna l’1% solidari de MEG dirigit a entitats i organitzacions per a la justícia social

MEGC - Dm, 12/02/2019 - 16:15
MEG destinarà 5.162,58 € a projectes per cobrir les necessitats de Joves migrants que van sols, i 5.121,90 € a projectes de cooperació pel desenvolupament. El termini per presentar els projectes finalitza el 3 de març.

Categories: Feeds temporal

tercera edició del Comun_ESS, el congrés de comunicació i economia solidària

Consell d'Associacions de Barcelona - Dm, 12/02/2019 - 12:56

Resta obert període d’inscripcions a la tercera edició del Comun_ESS, el congrés de comunicació i economia solidària que s’organitza des de la Xarxa d’Economia Solidària i REAS – Red de Redes els dies 15, 16 i 17 de març a la Lleialtat Santsenca(Carrer d’olzinelles, 31, Barcelona.

+ info i inscripcions

Categories: Feeds temporal

Inauguració de l’exposició fotogràfica ‘La bellesa transparent’, 18 de febrer

ECAS - Dm, 12/02/2019 - 11:29

12.02.2019 | Organitza Servei Ocupacional d’Inserció d’acidH

La inauguració de l’exposició ‘La bellesa transparent’ tindrà lloc el proper 18 de febrer a les 18h a la Sala d’Exposicions del Districte (Pl. de la Vila de Gràcia 2, Barcelona).

Aquesta exposició és el resultat d’un procés col·lectiu en què 25 persones s’han qüestionat què és la bellesa, hi han reflexionat conjuntament, l’han buscat i reconegut en elles mateixes- i en els altres- i finalment han volgut mostrar-la a través d’imatges de la part del seu cos que senten més bonica. Aquest procés ha tingut lloc durant els mesos des de setembre de 2018 fins al gener de 2019. En aquest acte de presentació, tots ells compartiran amb vosaltres les reflexions que han sorgit al llarg del procés, sobre un tema tan íntim i alhora tan present en les relacions socials.

Aquest projecte ha estat impulsat i dut a terme per la Pepa Ràfols, dins del SOI d’acidH, amb la participació de la resta de l’equip del servei i la col·laboració de la Clara Ràfols com a fotògrafa.

La inauguració comptarà amb un petit refrigeri per a tots els assistents.

 

L'entrada Inauguració de l’exposició fotogràfica ‘La bellesa transparent’, 18 de febrer ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal