La jornada per la Conservació del Patrimoni Natural a Catalunya, en publicació

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

La jornada per la Conservació del Patrimoni Natural a Catalunya, en publicació

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

El 29 de març es va organitzar a l'Institut d'Estudis Catalans una jornada de reflexió sobre l’estat actual i l’evolució recent del patrimoni natural a Catalunya. Ja en són consultables els continguts.

Amb la jornada del 29 de març es volia fer manifesta una preocupació compartida per nombroses organitzacions i entitats del món social, acadèmic i professional del país: "el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural i el deteriorament de l’estat en què es troba, dues tendències que s’han accelerat en els darrers anys".

Aquelles aportacions han quedat recollides i es poden consultar en la publicació "La conservació del patrimoni natural a Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats", Jornada de reflexió i debat sobre la situació del patrimoni natural a Catalunya".

Les organitzacions impulsores de la jornada, amb el suport de la Institució Catalana d’Història Natural, van convidar 10 experts a exposar el seu punt de vista sobre la situació actual dels ecosistemes forestals, agraris, marins i aquàtics, del patrimoni geològic, de les espècies amenaçades i exòtiques, i dels espais naturals protegits terrestres i marins.

En cada intervenció recollida a la publicació, s'ofereixen exemples concrets per il·lustrar la "gravetat de la situació" segons els organitzadors i, per l’altre, es proposen una selecció de les mesures més urgents que caldria emprendre per revertir les tendències més negatives.

També s'hi inclou la Declaració en favor del patrimoni natural de Catalunya, un document signat col·lectivament al final de la jornada, amb el que es pretén advertir de la situació i reclamar accions per redreçar-la.

La jornada i la declaració va ser impulsada per més de 70 entitats, col·legis professionals i universitats. Ara té l'adhesió de 94 entitats, 18 Universitats/centres de recerca, 4 col·legis professionals, 16 empreses i cooperatives i 473 persones.

Per més informació, podeu consultar el blog de la jornada, on hi trobareu també els darrers acords de les entitats i persones adherides a la Declaració.

Afegeix un comentari nou