Tot allò que cal saber sobre el diploma de monitor/a i director/a de lleure

Imatge principal a portada: 
Monitors d'esplai en una trobada del MCECC
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Coneix des dels organismes responsables fins al continguts dels cursos i les escoles responsables d’aquesta formació.

Fa més de 35 anys que a Catalunya es va formalitzar l’educació en el lleure. Com és ben sabut, monitors/es i directores/es, juntament amb infants, adolescents i joves són el màxim exponent d’aquest sector que engloba un conjunt d’iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure amb una intencionalitat pedagògica, fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.

Imatges secundàries: 
Monitors d'esplai en una trobada del MCECC
Monitor i monitora de lleure en una activitata a l'aire liure
Fulard a l'esquena d'un monitor
Subtitols: 
Òrgan responsable
Sectors d’activitats d’educació en el lleure
Cursos formatius
Durada dels cursos
Continguts organitzats en mòduls
Escoles on poder cursar-los
Titulacions equivalents
Continguts: 

La Direcció General de Joventut, que forma part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, és l’organisme encarregat de vetllar perquè l’educació en el lleure a Catalunya sigui de qualitat. Entre les seves funcions, es troba la de regular la formació dels monitors/es i directors/es d’educació en el lleure, les activitats a l’aire lliure de joves menors de 18 anys i les instal·lacions juvenils.

Actualment, dos grans sectors organitzen activitats d’educació en el lleure al llarg de l’any i, especialment, en períodes de vacances escolars. Per un costat, es troben les grans federacions, les quals representen l’associacionisme educatiu català i aglutinen centres d’esplai i agrupaments escoltes. Per l’altre, s’engloben les empreses d’educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic i que ofereix propostes educatives de qualitat.

Per poder obtenir el diploma, tant de monitor/a com de director/a, s’ha de superar un curs que dependrà del títol que es vulgui adquirir. La possessió d'aquest títol autoritza, a la persona que l’assoleixi, exercir les funcions corresponents a monitor/a i/o director/a de colònies, campaments, casals, rutes, camps de treball,... Des de l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/196/2015, de 18 de juny, per poder realitzar qualsevol dels dos cursos, l’alumne/a ha de tenir els 18 anys complets.

 • Curs de monitor/a: formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. El capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
 • Curs de director/a: formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil. El capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors/es.

Els cursos de monitors/es i directors/es de lleure infantil i juvenil compten amb una etapa lectiva i una etapa de pràctiques.

Monitor/a

 • Durada del curs: 310 hores
 • Etapa teòrica: 150 hores
 • Pràctiques: 160 hores

Director/a

 • Durada del curs: 410 hores
 • Etapa teòrica: 290 hores
 • Pràctiques: 120 hores

Des de la Direcció General de Joventut es posa a disposició de totes aquelles persones interessades, un cercador de cursos de monitor/a, director/a i també de monogràfics.

La formació reglada d’aquet cursos està constituïda i organitzada en diversos mòduls que conformen la totalitat de l’itinerari formatiu.

Pel que fa al curs de monitor/a, aquest compta amb 4 mòduls:

 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i la joventut. 30 hores .
 2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. Emprar tècniques i recursos educatius d’animació de temps lliure infantil i juvenil. 60 hores.
 3. Activitats d’educació de lleure infantil i juvenil. organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure infantil i juvenil. 60 hores.
 4. Pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. 160 hores.

Pel que fa al curs de director/a, la formació compta amb 5 mòduls:

 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i la joventut. 30 hores.
 2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. Emprar tècniques i recursos educatius d’animació de temps lliure infantil i juvenil. 60 hores.
 3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil. Contextualització del lleure infantil i juvenil en l’entorn social i programació, execució i difusió de projectes educatius en el lleure. 120 hores.
 4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure. Generar equips de personal monitor, dinamitzar-los i supervisar-los en projectes educatius de lleure infantil i juvenil. 80 hores.
 5. Pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. 120 hores.

Les escoles d'educadors/es en el lleure ofereixen, a més dels cursos de directors/es i monitors/es, formació tant reglada com complementària a monitors/es i caps de les entitats d'educació en el lleure. A Catalunya són un total de 30 les escoles que compleixen amb la normativa per impartir aquests tipus de cursos en què es poden estudiar, a més, cursos d'especialització i de formació permanent regulats per la Direcció General de Joventut.

En el Decret 267/2016, de 5 de juliol s’especifica, també, que en les activitats d’educació en el lleure en les qual participen menors de 18 anys, les titulacions vàlides per a la consideració de professionals de l'educació en el lleure, fins a la creació del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya són les següents:

Pel que fa al Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

 • Certificat professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Pel que fa al Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

 • Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.
 • Certificat professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
field_vote: 

6 guies bàsiques per introduir-te en la participació ciutadana

Imatge principal a portada: 
Fotos i guies
Autor/a: 
Roger Buch
Resum: 

Us proposem 6 guies bàsiques per introduir-vos al món de la participació ciutadana.

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les. A continuació, es presenten 6 guies que poden ajudar a les entitats i organitzacions a impulsar-la des dels seus espais.

Imatges secundàries: 
Decàleg participació infantil
Guia per dissenyar i executar processos de participació en l'àmbit municipal
Guia per avaluar processos participatius
Repensant la participació ciutadana en el món local
Subtitols: 
Dret a participar: decàleg de participació infantil
Educar en la participació: una assignatura pendent
Eines per a la participació ciutadana: Tècniques participatives per al debat grupal
Guia per dissenyar i executar processos participatius en l'àmbit municipal
Guia per avaluar processos participatius
Repensar la participació ciutadana en el món local
Continguts: 

Aquest decàleg de participació Infantil d’Esplais Catalans (2015), porta per títol 'Dret a participar'. En aquest recurs es poden trobar diversos consells i explicacions agrupats en 10 idees, que resumeixen tant allò que s’entén per participació com la manera d’aconseguir que els infants de l’esplai coneguin aquest dret i en facin ús.

El Casal de Joves de Catalunya, integrant del Moviment Laic i Progressista (MLP), va elaborar aquesta eina pràctica de referència per a l'educació en la participació. Descriu l'experiència de la posada en marxa d'un crèdit sobre participació que es va dur a terme durant els cursos 2006-2007 i 2007-2008 al nivell de 4t d'ESO a dos instituts de Barberà del Vallès. Hi trobarem informació sobre les activitats realitzades, les estratègies, les opinions de professorat i alumnat i els resultats finals del projecte.

En aquest manual editat per la Diputació de Barcelona i escrit per Joel Martí (2006) recull múltiples tècniques i dinàmiques per al treball grupal classificades segons la seva utilitat: eines de diagnòstic i propostes, eines de presa de decisions i eines de programació.

Aquesta guia és escrita per Joaquim Brugué i publicada pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (2017) de la Generalitat de Catalunya en el marc de la col·lecció de guies breus de participació ciutadana. La guia està destinada a les institucions que promouen la participació en l'àmbit municipal. Juntament amb exemples pràctics, aquesta guia vol servir per facilitar els processos participatius a nivell local, els quals han de servir per definir polítiques i serveis públics.

Aquesta guia ofereix algunes orientacions pràctiques per dur a terme, de forma més o menys planificada i organitzada, l’avaluació dels processos de participació ciutadana que s’impulsen des de les diverses administracions públiques. La guia, creada per Marc Parés i Hug March, forma part de la col·lecció guies breus de participació ciutadana editada per la Generalitat de Catalunya.

Aquest volum, editat l'any 2015, recull les reflexions, les propostes i les conclusions de dos grups de treballs formats per persones expertes del món local, tècniques i electes, i del món acadèmic impulsat per la Diputació de Barcelona. L'objectiu és revisar el concepte de participació ciutadana en les administracions locals per tal de cercar noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania que s'adaptin als temps actuals, i identificar els reptes que poden contribuir, de manera significativa, a fer de la participació un element central de recerca de respostes per a les necessitats de la societat.

field_vote: 

6 documents per treballar la participació interna a la vostra entitat

Imatge principal a portada: 
Assemblea de sòcies 2016 de Setem Catalunya
Autor/a: 
Roger Buch
Resum: 

Us proposem 6 documents, tots disponibles en línia, per treballar la participacíó interna a la vostra entitat.

En els darrers temps, cada vegada són més les entitats que inicien projectes per millorar la participació interna i la qualitat democràtica en el seu funcionament. A continuació teniu 6 guies diferents que aborden aquest tema. Algunes, des d'un punt de vista global i d'altres centrant-se en alguns temes més concrets, com ara el funcionament de les assemblees o el relleu generacional.

Imatges secundàries: 
Guia breu de participació interna a les entitats
Assemblea colla castellera
Ingredients bàsics per fer una bona assemblea
Guia per impulsar la Governança Democràtica
Assemblea de socis
Subtitols: 
Guia per millorar la participació interna a les entitats
Guia per impulsar la governança democrática a les organitzacions del Tercer Sector Social
Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives
Idees per a associacions participatives
La participació interna a les associacions: dèficits i propostes
Relleu generacional als òrgans de govern de les associacions
Continguts: 

Aquesta guia té com a finalitat contribuir a la millora de la participació a l’entitat de la qual formem part, aportant un enfocament positiu i realista. Els diferents capítols ens aportaran eines i idees per conèixer millor el nostre dia a dia a través de la diagnosi sobre el funcionament democràtic del nostre projecte. La guia (2018) ha estat editada pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya en el marc de la col·lecció Guies breus de participació ciutadana i la redacció ha anat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

 1. Introducció. Per què participar?
 2. Com es pot participar?
 3. La Diagnosi
 4. Àmbits de millora
 5. Conclusions

La Guia sorgeix del programa pilot d’acompanyament a la millora de la participació interna i gestió democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya. La Guia ha estat editada per La Confederació l’any 2017 i ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

En aquest tercer volum de les guies d’assessorament de Torre Jussana de l'any 2015, es recopilen diferents idees per fer més participatives, àgils i efectives les assemblees, com a espais de participació i decisió primordials per a qualsevol associació. S'ofereixen recomanacions sobre com preparar-les, convocar-les i celebrar-les, així com les seves oportunitats i els seus riscos.

El document, elaborat per Cristina Simon i Pau Vidal de l'Observatori del Tercer Sector i publicat per Torre Jussana, constitueix un manual que repassa els factors clau de la participació interna en una entitat: base social, comunicació, òrgans de govern i canals de participació. A més a més, el manual també disposa d'un últim capítol amb tècniques i eines per a la millora de la participació.

En aquest informe que va editar l'Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona (2006) es plantegen 5 tipus de mecanismes amb l'objectiu de millorar la participació interna d'una entitat: canvis a nivell organitzatiu, normatiu, comunicatiu, d'avaluació i de transparència. El document va ser elaborat per la Fundació Pere Tarrés.

En aquest butlletí especial del CRAJ (Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona) hi trobareu tota la informació necessària per planificar correctament el relleu generacional dels òrgans de govern d’una associació, ja siguin el relleu en els càrrecs de la junta directiva o d’altres càrrecs de responsabilitat de l’entitat. Tot i que el recurs està pensat per a entitats juvenils, és vàlid per a qualsevol tipus d'entitats.

field_vote: 

En quins àmbits podem fer voluntariat?

Imatge principal a portada: 
El Casal d'Estiu Escó atendrà a 200 infants en risc d'exclusió social.
Autor/a: 
Roger Buch
Resum: 

La Llei del voluntariat i de foment de l'associacionisme proposa fins a 17 àmbits d'actuació on poder exercir l'acció voluntària.

Hi ha nombrosos àmbits d'actuació on es pot desenvolupar l'acció voluntària. La Llei del Voluntariat i de foment de l'associacionisme proposa una llista de 17 àmbits on les entitats poden promoure el voluntariat, ampliant els 5 àmbits tradicionals.

Imatges secundàries: 
El voluntariat és la clau
Living NEPAL
Un gran grup de joves davant d'un escenari a una trobada de caps de Manresa, 2011
El projecte Boscos de Muntanya és un dels projectes de voluntariat ambiental més grans de Catalunya
Subtitols: 
El model català de voluntariat
Els 5 àmbits tradicionals on exercir voluntariat
Els 17 nous àmbits de la Llei de voluntariat i foment de l'associacionisme
Altres àmbits on exercir la solidaritat
Continguts: 

El model Català de voluntariat definit a la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme vincula necessàriament les persones voluntàries a les entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions o cooperatives d’iniciativa social) que actuen a Catalunya. En aquest sentit, el model català de voluntariat no admet que el voluntariat estigui vinculat ni a les administracions públiques ni a les organitzacions lucratives.

Són, per tant, les entitats les que acullen els projectes de voluntariat i on s’ha d’adreçar la persona voluntària. Més enllà de la diferent forma jurídica i del volum que poden tenir aquestes entitats, hi ha diferents àmbits temàtics on aquestes poden operar.

Durant molts anys, des de la Generalitat de Catalunya s’ha proposat dividir en 5 els àmbits de voluntariat:

 • L’àmbit social es caracteritza per perseguir el benestar de les persones, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida i dels aspectes físics, psíquics o socioafectius de les persones en situació de vulnerabilitat.
 • L'àmbit comunitari inclou totes aquelles actuacions ciutadanes que tenen com a finalitat millorar la comunitat i l’entorn on es viu.
 • L’àmbit cultural engloba un ampli ventall d’actuacions com és la cultura popular i tradicional, la dinamització, difusió i defensa del patrimoni cultural, la dinamització de la producció cultural o artística.
 • L’àmbit ambiental es caracteritza per la defensa del medi ambient i el desenvolupament de bones pràctiques que possibilitin la seva sostenibilitat.
 • Finalment,en l’ambit internacional es troben aquelles activitats encaminades al desenvolupament integral i l’educació per al desenvolupament a favor dels països del Sud, així com intervencions d’acció humanitària i d’emergències.

Des de l’aprovació, el 2015, de la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme, hi ha una nova proposta que amplia fins a 17 els àmbits d’interès general on hi cap l’acció voluntària, visualitzant d’aquesta manera millor els àmbits concrets on les entitats estan fent la seva acció voluntària. Aquests àmbits són:

 1. serveis socials
 2. serveis sanitaris
 3. atenció i suport a les famílies
 4. associacionisme educatiu
 5. oci i lleure
 6. cultura
 7. esport
 8. justícia global
 9. defensa dels drets humans, foment de la pau i la cooperació amb voluntariat internacional
 10. defensa del medi ambient
 11. igualtat de gènere i respecte per la identitat i l’orientació sexuals
 12. joventut
 13. gent gran
 14. millora de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social
 15. activitats comunitàries i veïnals
 16. moviments ateneistes
 17. la protecció dels animals

Aquesta llista, de fet, és ampliable i s’hi podria afegir qualsevol altre àmbit d’acord amb els principis de l’acció voluntària que són la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la transformació social, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació, la participació, el sentit crític, l’aprenentatge, la generositat, el respecte dels valors inherents al voluntariat, l’acompliment de l’activitat amb competència i l’autonomia respecte als poders públics.

Igualment, són inherents a l’acció voluntària els principis de no-discriminació, pluralisme, inclusió, integració i sostenibilitat i, en general, tots els que inspirin la convivència i l’avenç social en una societat democràtica, participativa i justa.

Més enllà del voluntariat associatiu que es regula a la Llei catalana de voluntariat també hi ha altres espais relacionats amb la solidaritat que estan regulats en altres normatives. Destaquen aquells que per la seva naturalesa requereixen d’una relació molt estreta amb les administracions publiques com poden ser el voluntariat de protecció civil i el voluntariat en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

En aquest sentit, la Llei no s’aplica a les accions solidàries que es duen a terme d’una manera lliure i sense compensació econòmica i al marge d’entitats privades sense ànim de lucre, ni tampoc a les accions solidàries que es duen a terme per parentiu, per amistat o per veïnatge, o com a conseqüència d’una relació civil, acadèmica, funcionarial, laboral o mercantil, o derivada d’una obligació jurídica o de pertinença, ni les dutes a terme per interès propi d’una persona o d’un col·lectiu, ni les activitats acomplertes per col·lectius no formals o moviments socials.

Etiquetes: 
field_vote: 

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

Imatge principal a portada: 
Children. Font: ann_jutatip (Flickr)
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

Selecció de diferents propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2018/2019

Imatges secundàries: 
Children. Font: ann_jutatip (Flickr)
Children. Font: Tetyana Pryymak (Flickr)
Teenagers. Font: micagoto (Flickr)
Subtitols: 
Màster en Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una educació per a tothom
Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la infància i l'adolescència
Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu
Postgrau en Psicomotricitat Preventiva
Postgrau en Intel·ligència emocional
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família
Continguts: 

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d'inici: Octubre 2018

Data finalització: Juny 2019

Objectiu: Adquirir la formació com a professionals de l'educació per treballar donant suport a l'escola en la inclusió de tot l'alumnat, sense exclusions, amb una atenció especial a l'alumnat que pertany a grups vulnerables, entre els quals hi ha també els alumnes amb discapacitat.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Juny 2020

Objectius:

 • Analitzar la realitat de la infància i l’adolescència des de la perspectiva històrica, sociològica i psicològica.
 • Valorar i dissenyar accions socials i educatives per a la infància i l’adolescència des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l’adolescència, desenvolupant accions i programes eficaços, eficients i innovadors per a la millora de la qualitat de vida dels infants i adolescents.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient equips, organitzacions i serveis per a la infància i l’adolescència.
 • Desenvolupar programes adreçats a la diversitat d’agents i als contextos socials i educatius per a la infància i l’adolescència, establint criteris d’actuació eficaços i aplicant metodologies actives i participatives.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici: Gener 2018 (Preinscripció oberta)

Data finalització: Octubre 2018

Objectiu: Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb el que l'alumnat accedeix al màster.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Rovira Virgili- Fundació URV

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Octubre 2020

Objectius:

Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu, educatiu i terapèutic, en institucions educatives, sanitàries i comunitàries, i en diferents etapes del cicle vital

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Abril 2020

Objectius:

 • Dominar les habilitats comunicatives necessàries per a les interaccions professionals.
 • Treballar les habilitats comunicatives en les persones i col·lectius que s'atenen.
 • Prendre consciència de com regulem i gestionem les emocions pròpies en les intervencions socioeducatives i terapèutiques.
 • Dominar diferents instruments per a l'acompanyament en la gestió de les emocions que facilitin el benestar personal i interaccions socials satisfactòries.
 • Posar en pràctica les diferents respostes que aporten les pràctiques restauratives per prevenir i atendre els conflictes derivats de la convivència.
 • Treballar els mètodes i eines d'intervenció per al tractament de la violència exercida o rebuda.
 • Adquirir recursos de treball socioeducatiu basats en entendre l'art i la cultura com a eines transversals de comunicació, expressió i empoderament personal i col·lectiu.
 • Fer un ús adequat de les tecnologies amb persones amb risc d'addicció.
 • Descriure, analitzar i programar intervencions amb diferents persones i col·lectius per afavorir la seva inserció laboral.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Girona-Fundació UdG:Innovació i Formació

Data inici: Setembre 2018

Data finalització: Juliol 2019

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en els participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Juny 2019

Objectius: Curs especialitzat en la prevenció, detecció i intervenció de tots els trastorns, ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer a la població infantil entre els 0 i 6 anys d’edat, així com la intervenció en l’entorn socioeducatiu i sanitari del nen i la seva família. Es desenvolupen recursos i estratègies per a orientar i assessorar les famílies d’aquests nens/es, acompanyant els pares en la criança i/o en el procés d’acceptació de les necessitats i les dificultats específiques dels seus fills.

Amb aquest postgrau obtindràs una formació específica per poder treballar en serveis d’atenció precoç i en tots aquells serveis que requereixin un coneixement especialitzat de la petita infància i les seves famílies.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre gestió d'entitats

Imatge principal a portada: 
Elaboració de projectes. Font: puntCAT (Flickr)
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs hi trobareu una selecció actualitzada de Màsters i Postgraus impartits per diferents centres docents en l’àmbit de la gestió i la direcció d’entitats durant el curs 2018/2019.

Imatges secundàries: 
Home i dona amb mans damunt la taula explicant sobre el paper temes de formació
Elaboració de projectes. Font: puntCAT (Flickr)
Subtitols: 
Expert universitari en direcció estratègica d’organitzacions no lucratives
Màster en Direcció de Fundacions i Associacions
Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions
Programa de Lideratge i Innovació Social
Màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries
Programa Direcció i gestió d’ONG i altres ONL
Continguts: 

Organitzat per: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Febrer 2019

Objectius:

 • Aprendre eines pràctiques que han de servir per capacitar per a l’exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives que compten amb voluntariat dins dels seus recursos humans.
 • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d’organitzacions no lucratives, xarxes, equips de treball, projectes...
 • Saber analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • Adquirir els coneixements i competències necessàries per a la implementació d’un sistema de gestió basat en la direcció estratègica.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Juny 2019

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre: fundacions i associacions.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Pendent de confirmar

Objectius:

 • Proporcionar una formació avançada que permeti identificar la informació i el coneixement crítics per al funcionament i la competitivitat de les organitzacions.

 • Desenvolupar la capacitat crítica i analítica per alinear el valor de la informació i el coneixement amb l'estratègia d'una organització, així com amb la funció d'innovació.

 • Adquirir les capacitats tècniques i metodològiques per aplicar i implementar processos de captura, anàlisi i tractament de grans volums de dades.

 • Obtenir la capacitat d'analitzar estratègicament les xarxes socials i les seves implicacions en els processos de generació i difusió d'informació i coneixement.

 • Adquirir coneixements avançats que permetin analitzar noves formes i estructures per realitzar investigacions científiques.

Consulta tota la informació

Organitzat per: ESADE

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Maig 2019

Objectius:

 • Desenvolupar les competències claus per al lideratge i la gestió en entorns cada cop més incerts i dinàmics, facilitant l'adaptació de les persones directives de les ONL a les noves tasques i responsabilitats que sorgeixen al llarg de la carrera professional.
 • Formar a les persones directives del tercer sector en temes específics que més preocupen, tenint present les seves àrees d'actuació i d'interès.
 • Donar suport als responsables de les ONL en les cerca de solucions innovadores als reptes que afronta el planeta al segle XXI.
 • Impulsar una perspectiva internacional en aquestes persones, que permeti millorar la compressió del procés de globalització a tots els nivells.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Abat Oliba CEU

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Juny 2019

Objectius:

Aquest màster desenvolupa el seu programa combinant les lògiques empresarials, socials i mediambientals. Des d’aquest punt de vista, és a l’Economia Solidària on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just; instruments tots ells que permetran desenvolupat els Principis del Mil·lenni aprovats a les Nacions Unides.

Aquest màster pretén potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de Responsabilitat Social Corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

Consulta tota la informació

Organitzat per: ESADE

Data inici: Octubre 2018

Data finalització: Maig 2019

Objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de gestió de les persones amb responsabilitat directiva en les ONGs.
 • Contribuir a crear una cultura que afavoreixi la millora de la gestió interna.
 • Fomentar la capacitat de lideratge de les persones amb responsabilitats directives.
 • Promoure les habilitats directives dels responsables, especialment referent al treball en equip, la presa de decisions, la comunicació i la negociació.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Acompanyaments de les entitats en els treballs en Benefici de la Comunitat (TBC)

Imatge principal a portada: 
Acció social
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Des del tercer sector podem col·laborar en els treballs en benefici de la comunitat de persones amb responsabilitat penal per millorar la seva reinserció, i perquè no, oferir valors que caracteritzen l’àmbit associatiu com poden ser: cooperació, solidaritat, compromís social, inclusió, respecte, etc.

En l’actualitat existeix una xarxa de més de 1.700 entitats públiques i privades sense ànim de lucre on desenvolupar els TBC, i en aquest recurs podeu valorar si us sembla interessant per a la vostra entitat. Aquest recurs integra tota la informació publicada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, on podeu consultar tota la informació i documentació.

Imatges secundàries: 
Acció social
Raval Art
Subtitols: 
Els treballs en Benefici de la Comunitat (TBC)
Participants en el procés de compliment d’un TBC
Característiques del servei
Obligacions de les parts
Altres temes a destacar
Continguts: 

Consisteix en l’obligació de la persona penada d’exercir una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. Els treballs en benefici de la comunitat no es poden imposar sense el consentiment de la persona penada.

Els treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) poden consistir tant en tasques de suport a persones com en tasques administratives, medi ambientals, de suport a escoles, geriàtric i altres. Des del Departament de Justícia tenen tot un equip responsable de connectar amb la persona penada i les entitats.

L’objectiu final d’aquesta mesura és que la persona pugui fer un retorn positiu a la societat que es derivi de la infracció que ha comès. En ser penes menors, es dóna l’oportunitat de continuar amb el seu procés vital.

Dins del protocol per regular el compliment de la pena de TBC es distingeixen els següents participants:

 • Entitats col·laboradores del Departament de Justícia que ofereixen un catàleg de places per desenvolupar diferents actuacions. Aquest catàleg recull les tasques a desenvolupar, nombre de places, horaris, requisits i habilitats. Cal tenir en compte que aquestes tasques són de suport, no han d’ocupar un lloc de treball i han de ser d’utilitat per a la societat.
 • Departament de Justícia posa a disposició de les entitats col·laboradores un centre de recursos i designa un delegat (DEM) per a cada persona que participi en l’entitat.
 • El DEM facilitarà a l’entitat tota la documentació per formalitzar l’activitat de la persona penada (carta de compromís, full de registre d’assistència, calendari i pla de treball, model d’informe valoratiu i protocol d’actuació en cas d’accident durant la realització de les tasques a l’entitat.

Hem parlat de la importància d’unes bones relacions entre les parts, més enllà de la relació establerta pel pla de treball. Hem de treballar amb elements positius que reforcin l’autoestima i li possibilitin fer una tasca útil per a la societat.

D’altra banda, cal tenir en compte les característiques de la persona penada i les seves circumstàncies socials i personals. A més, les jornades poden tenir una durada mínima de 4 hores i una màxima de 8 hores.

Finalment, l’administració ha de garantir, preferentment, que el servei es desenvolupi en el mateix entorn de la persona implicada: aquesta proximitat possibilita potenciar els aspectes socialitzadors i no agreuja la penalitat de la mesura.

Ambdues parts tenen responsabilitats en les seves funcions. Per exemple, la persona penada ha de tenir una actitud correcta amb la gent de l’entitat, ser puntual i respectar el calendari i horari acordat. I entre les seves obligacions, destaquem:

 • Utilitzar adequadament els materials i recursos de l’entitat, els equips, etc.
 • Informar immediatament al referent sobre qualsevol situació que comporti un risc per la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores. A més, cooperar amb l’entitat per què el protocol de riscos laborals es pugui portar a terme correctament.

D’altra banda, l’entitat col·laboradora és responsable de seguiment de l’activitat del penat durant el compliment de la mesura respecte al pla de treball i calendari acordat. També és molt important comunicar al DEM qualsevol incidència i realitzar l’informe valoratiu.

Més enllà de la part jurídica, les entitats i les persones penades han de crear un espai confortable, amb una bona acollida per part de l’entitat on es presenti la missió, qui som i que fem, l’equip i el seu pla de treball.

L’inici i el fi de la col·laboració depèn de l’entitat i de la persona penada, l’adhesió al programa és voluntari, i es pot tancar a causa de: finalització del servei, no adequació als requeriments del programa i/o desacord en la continuïtat per alguna de les dues parts.

Les persones que realitzin TBC estan incloses en el Règim General de la Seguretat Social pels accidents o malalties de treball. El Departament de Justícia es fa càrrec de gestionar les altes i baixes de la seguretat social i del cost de la mateixa.

Si voleu més informació, podeu mirar els criteris bàsics d’intervenció i el marc legal.

field_vote: 

Recull de formacions per millorar els nostres projectes

Imatge principal a portada: 
Celler
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Consulteu aquest recull de formacions sobre gestió de projectes que s’impartiran durant el curs 2018 en universitats i entitats especialitzades en el tercer sector.

Comença un període de planificació anual, hem de tenir tot preparat per treballar amb temps, evitant les presses d’última hora i enfortir les nostres capacitats per a la millora de les nostres intervencions. Les entitats no han d’oblidar la importància de la formació contínua i l’enfortiment dels nostres equips de treball, ja que són elements claus per millorar la nostra gestió associativa.

Imatges secundàries: 
Celler
Cicle de grups: canvi, conflicte i transformació - CRAJ
Subtitols: 
Tècnic en projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament
Curs en Gestió de projectes
Curs en Disseny de projectes amb perspectiva intercultural
Curs en Disseny i Gestió de projectes
Creació de projectes socials i gestió d’ONG
El treball per projectes en l’Educació Primària
Postgrau Gestió organitzativa d’Organitzacions no lucratives
Màster en Project Management
Continguts: 

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Data inici docència: Març 2018

Crèdits: 15 ECTS

Objectiu:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny en desenvolupament de projectes.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en les intervencions.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Consulta tota la informació

Organitzat per: La Salle i la Universitat Ramon Llull

Data inici docència: Abril 2018

Crèdits: 5 ECTS

Objectius:

 • Definir i estructurar correctament un projecte.
 • Organitzar de manera eficient els diferents equips de projectes.
 • Identificar els paquets de treball.
 • Definir adequadament el pressupost per evitar desviacions.
 • Planificar la qualitat i els riscos associats a tot projecte.
 • Controlar l’execució d’un projecte.
 • Realitzar el tancament correcte d’un projecte.

Consulta tota la informació

Organitzat per: L’Ajuntament de Barcelona, àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (BCN Acció Intercultural)

Data inici docència: Novembre 2018 (pendent de confirmació)

Crèdits: No disponible (20 hores)

Objectius:

 • Proporcionar el marc de referència en polítiques interculturals a Barcelona
 • Incorporar la perspectiva intercultural en diferents àmbits
 • Desenvolupar competències i habilitat pel disseny eficaç de projectes interculturals.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Fundació Pere Tarrés

Data inici docència: Novembre 2018

Crèdits: No disponible (15 hores)

Objectius:

 • Coneixements en tècniques de creativitat i tècniques de planificació encarada a l’eficiència.
 • Introducció a les eines i mètodes d’anàlisi d’escenaris (arbres de problemes, anàlisi de participants). Mètode del marc lògic: instrument de disseny i gestió de projectes d’intervenció social.
 • L’avaluació de projectes d’intervenció social, i monitoratge i valoració de l’impacte.
 • Factors de qualitat en la planificació del projecte: pertinença, factibilitat i viabilitat.
 • Identificació del tipus de projecte: mètodes d’anàlisi participatiu.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Febrer 2018

Crèdits: 15 crèdits

Objectius:

 • Adquirir coneixements sobre la gestió d'ONG en el marc de la cooperació internacional i aplicar-los de manera pràctica en la creació d'un projecte propi.
 • Conèixer les diverses estratègies directives i desenvolupar habilitats de lideratge.
 • Desenvolupar el pensament estratègic per a la gestió de l'organització.
 • Crear i desenvolupar un projecte social innovador a partir dels coneixements adquirits en l'especialització.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Vic (UVIC)

Data inici docència: Gener 2018

Crèdits: No disponible (20 hores)

Objectius:

 • El curs vol contribuir al coneixement de la metodologia de projectes, i donar pautes per a la seva aplicació a l’educació Primària.
 • Identificar els trets singulars del mètode de projectes com a metodologia d’aula.
 • Aportar estratègies i instruments per al disseny, planificació, dinamització i avaluació de projectes a l’aula.
 • Conèixer experiències procedents de centres escolars que han introduït el mètode de projectes.

Consulta tota la informació

Organitzat per: UNED i Acció contra la Fam

Data inici docència: Gener 2018

Crèdits: 60 ECTS

Objectius:

 • Aquest postgrau té diversos mòduls però podeu realitzar el mòdul 4, el Cicle de projectes que pretén treballar tota la vida del projecte, des de la identificació, passant per la formulació, l’execució, el seguiment, la justificació, i finalitzant amb l’avaluació.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Institut de Formació Contínua – IL3 (UB)

Data inici docència: Octubre 2018

Crèdits: 60 ECTS

Objectius: L'objectiu principal del màster és formar professionals preparats en aquesta disciplina que donin resposta a les necessitats de les empreses, cada vegada més interessades a incorporar la gestió de projectes en la seva operativa habitual. Per fer-ho el màster ofereix els instruments necessaris en temari i professorat. Quan acabi aquest màster, seràs capaç de:

 • Proposar una metodologia per poder captar el problema o la idea que justifica un projecte i proposar com dur-lo a terme.
 • Buscar el plantejament adequat que porti a la resolució, coneixent i utilitzant les eines necessàries en cada ocasió per gestionar amb èxit l'operació.
 • Adaptar-te a qualsevol circumstància, com si fossis un empresari que gestiona una empresa, sigui quina sigui la seva finalitat.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de formacions on l’art és la clau del canvi social

Imatge principal a portada: 
Dansa (Flickr)
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Consulteu aquest recull de formacions que s’impartiran durant el curs 2017/2018 a les universitats i entitats catalanes.

Habitualment, es fa difícil associar art i tercer sector social, encara que cada vegada hi hagi més experiències i es demostrin els beneficis de treballar amb els diferents col·lectius a partir de la música, la dansa i el teatre. L'art constitueix un espai d'expressió i desenvolupament personal, de trobada, de participació social i de treball, però fins i tot, un espai que permet a les persones transcendir barreres i superar dificultats. Aquestes formacions ofereixin als professionals, eines per desenvolupar la seva feina des d’un enfocament artístic i millorar la seva intervenció.

Imatges secundàries: 
Wonderland (Flickr)
Jocs collaboratius
Subtitols: 
Màster en Artteràpia
Màster Integratiu en Artteràpia
Diploma d’especialització universitària en llenguatges artístics per a la transformació social
Màster en Musicoteràpia
Arteràpia: Les Arts del Cos com a camí de transformació
Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social
Expert universitari en: Llenguatges artístics, expressió i comunitat
Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: Mediació artística
Continguts: 

Organitzat per: Institut Superior d’Estudis Psicològics

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència:

Objectiu:

 • Formar professionals que, procedint de diferents àrees de coneixement, puguin integrar en el seu quefer professional aquests recursos o integrar-se en equips multidisciplinaris en els diferents àmbits d'intervenció: centres educatius, d'atenció social o sanitària, usant de manera general i sistemàtica l'art, la dansa, la música, el teatre o la literatura des d'una mirada clínica.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Girona i Grefart (Associació)

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència: Juliol 2019

Objectius:

 • Conèixer suficientment les seves pròpies formacions psíquiques per haver desenvolupat el compromís del procés psicoterapèutic psicoanalític personal.
 • Haver capacitat el perfil professional amb els projectes d’intervenció desenvolupats en les pràctiques.
 • Conèixer com les recerques relacionades amb el Arteteràpia es planifiquen, es desenvolupen i es valoren.
 • Tenir coneixement teòric per confirmar o refutar hipòtesi, validar intervencions o aclarir fets relatius a la pràctica del Arteteràpia.
 • Posseir capacitat interpretativa, crítica, reflexiva, propositiva i argumentativa per al seu desenvolupament humà i professional.
 • Conèixer els principis ètics, les lleis i les normatives professionals que regeixen qualsevol recerca.
 • Haver afermat el compromís ètic per seguir desenvolupant la seva formació disciplinar i professional (formació continuada, supervisió de la pràctica professional).

Consulta tota la informació

Organitzat per: Fundació Pere Tarrés i Ramon Llull

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència: Juny 2018

Objectius:

 • Aprofundir en l’experimentació de l’art com a llenguatge multidimensional i de la cultura com un dret de la ciutadania per a la participació i la cohesió.
 • Capacitar professionals dels àmbits social i/o educatiu per a l’ús de l’art com a eina d’intervenció.
 • Identificar i valorar les pròpies capacitats artístiques i saber-les utilitzar com a mitjà d’expressió, comunicació i eina d’apoderament personal.
 • Col·laborar i cooperar en la realització d’experiències de grup.
 • Conèixer i saber utilitzar diferents llenguatges artístics (musical, visual i escènic) i les seves hibridacions com a eina per a la transformació social i comunitària.
 • Dissenyar, implantar i avaluar intervencions artístiques en el camp de l’acció socioeducativa.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència: Juny 2019

Objectius:

 • Adquirir els coneixements necessaris de les àrees de medicina, música i psicologia, eixos centrals d'aquest màster.
 • Identificar i prendre consciència de les estratègies d'aprenentatge i ensenyança pròpies de la matèria.
 • Aplicar els principis de la musicoteràpia als diferents col·lectius.
 • Planificar i desenvolupar programes d'actuació en diferents àmbits.
 • Desenvolupar i aplicar sistemes d'avaluació adaptats a les característiques de la musicoteràpia, els objectius i les competències que es volen assolir.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Associació Marabal

Data inici docència: Novembre 2017

Data fi docència: Maig 2018

Objectius:

 • Comprendre el marc teòric i metodològic de l’Arteràpia: límits i possibilitats d’aplicació.
 • Integrar de manera vivencial i teòrica el que impliquen els processos de transformació creativa.
 • Explorar i reflexionar entorn dels conceptes clau de l’Arteràpia: sorpresa, repetició, treball indirecte, no judici...
 • Comprendre com intervenir i donar consignes des dels propis llenguatges artístics.
 • Dur a terme amb la dansa un procés de transformació creativa amb la metàfora del ser polièdric.
 • Deixar-se sorprendre per nous simbolismes i qualitats de moviment des de la presència dansada a l’espai compartit.
 • Explorar la plasticoteràpia, l’escriptura creativa, el so i la música com a camins de transformació creativa.
 • Utilitzar eines del teatre social per sorprendre’ns amb rols i personatges.
 • Explorar el teatre com a mitjà de transformació terapèutica.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Institut del Teatre i l’Associació Xamfrà

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència: Juliol 2018

Objectius:

 • Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió o lligats a col·lectius desfavorits i ser capaç de definir propostes d’intervenció amb arts escèniques, viables i coherents amb els objectius establerts.
 • Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un procés de creació escènica
 • Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i apoderament personal i de grup.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Fundació Pere Tarrés i Ramon Llull

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència: Febrer 2018

Objectius:

 • Comprendre el valor de la cultura per a la participació i la cohesió de la comunitat i en la comunitat.
 • Valorar les pròpies capacitats artístiques i identificar els elements comuns en un procés creatiu.
 • Desenvolupar estratègies personals per a expressar-se creativament amb diferents llenguatges artístics.
 • Conèixer i saber utilitzar diferents llenguatges artístics (musical, visual i escènic) i les seves hibridacions com a eina per a l’autoconeixement.
 • Adquirir estratègies per a utilitzar l’art en un entorn comunitari.
 • Adquirir un coneixement profund sobre l’art com a llenguatge multidimensional a partir de la pròpia experimentació.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Setembre 2017

Data fi docència: Juny 2018

Objectiu:

 • Assolir una formació professional per intervenir en contextos socials mitjançant activitats artístiques i culturals, amb l'objectiu d'aconseguir una transformació social, la inclusió social de col·lectius en risc d'exclusió i el desenvolupament comunitari.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Imatge principal a portada: 
Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Us oferim una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2018/2019 i adreçats a professionals de diferents disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

Imatges secundàries: 
Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr
Equinoteràpia. Font: Makena G (Flickr)
Subtitols: 
Màster en Intervenció Psicomotriu Educativa i Terapèutica
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
Expert Universitari en Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família (on line)
Postgrau en Equitació Terapèutica
Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil
Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (on line)
Continguts: 

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Abril 2020

Objectius:

 • Oferir una formació teòrica, pràctica i experimentada des d'una perspectiva global, segons diversos autors i tendències afins, sobre el coneixement de la persona amb risc de patologies o amb patologies adquirides.
 • Comprendre la interrelació entre cos, emoció, capacitat psíquica-cognitiva i estabilitat relacional en les persones amb patologies.
 • Adquirir les capacitats metodològiques especifiques de la IPP i la IPT per a la seva aplicació en els diferents àmbits i edats de la persona.
 • Conèixer les característiques singulars en els àmbits de les persones amb patologies tant psíquiques com funcionals.
 • Aplicar els sistemes d’avaluació específics per determinar les capacitats a les persones amb alteracions del desenvolupament en la seva globalitat per establir els objectius i estratègies d’intervenció des de la IPP i la IPT.
 • Realitzar un treball personal a través del cos amb el grup.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Juliol 2019

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Blanquerna - URL

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Juliol 2019

Objectius:

 • Comprendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) en el context actual.
 • Conèixer i analitzar els models actuals que orienten l’atenció a les persones amb DID.
 • Disposar d’eines i recursos per a l’avaluació i la identificació de necessitats de les persones amb DID.
 • Conèixer i aplicar sistemes i estratègies d’intervenció adreçades a les característiques i les necessitats de les persones amb DID.
 • Valorar la importància de la família i la seva col·laboració en l’atenció de les persones amb DID.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Juny 2019

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-los (tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris). Paral·lelament, facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories evolutives, les classificacions diagnòstiques i els instrumentes de valoració diagnòstica propis de l'atenció precoç.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn.
 • Adequar la forma d'intervenció en funció de les dificultats del nen, la família i l'entorn.
 • Intervenir en cada situació de la manera més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Afavorir un bon clima terapèutic.
 • Entrenar la sensibilitat del professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Gener 2020

Objectius:

 • Oferir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per utilitzar el cavall com a recurs terapèutic i educatiu.
 • Facilitar eines d'intervenció específiques per desenvolupar plans d'actuació (interdisciplinars) adaptats a les diferents disfuncions físiques, psíquiques, sensorials i/o socials de la persona.
 • Analitzar quines patologies i trastorns es poden beneficiar de l'equitació terapèutica.
 • Millorar l'ocupabilitat del participant a través de la millora de la seva capacitat emprenedora.
 • Dissenyar un projecte d'equitació terapèutica.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Setembre 2019

Objectius:

 • Proveir l'alumne d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel.lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel.lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Saber dur a terme una entrevista clínica.
 • Saber dur a terme un programa d'intervenció.

Consulta tota la informació

Organitzat per: UOC

Data inici docència: octubre 2018

Data fi docència: sense concretar

Objectius:

 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l’aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l’atenció educativa.
 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats de l’aprenentatge i per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d’intervenció ajustades.
 • Proporcionar les estratègies, procediments i recursos adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l’aprenentatge.

Consulta tota la informació:

field_vote: