CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

biblioteca

Documents d’interès per a les entitats de descàrrega gratuïta.

Institut d’Innovació Social (ESADE)

El document quantifica l'impacte econòmic que suposaria promoure l’accessibilitat de les persones amb discapacitat en els àmbits de l'oci i el turisme.
Helga Flamtermesky

<p> Aquesta guia forma part del projecte Dona Frontera i t&eacute; com a objectiu dotar de visibilitat a les v&iacute;ctimes del tr&agrave;fic com a subjectes socials amb capacitat de reflexi&oacute; i acci&oacute;, donar suport als espais socials i institucionals que lluiten contra aquest problema i buscar i donar suport a les v&iacute;ctimes.</p>

L'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i l’Escola de Cultura de la Pau de la UAB elaboren aquest informe en el qual es constata que el discurs dels llibres escolars no recull els criteris de l’educació per la pau. Segons el document, els llibres de ciències socials de 3r d’ESO eduquen en drets humans sense tenir en compte la diversitat i la perspectiva de gènere.
Generalitat de Catalunya

Document elaborat per la Generalitat de Catalunya que defineix les estratègies territorials i transversals per a l'abordament de la lluita contra la pobresa pel 2015 i el 2016.
Consell de la Joventut de Barcelona

Guia adreçada a entitats d’associacionisme educatiu, com ara caus i esplais, però també a qualsevol entitat juvenil que organitzi acampades i excursions, o a persones joves que acampin en el seu temps lliure, plena de consells per tal que les estades a la natura siguin el més sostenible possible.
Martín i García, Xus; Rubio i Serrano, Laura [et al.]

Aquest llibre presenta un recull d'experiències que, tot i que moltes no han estat pensades com activitats d'APS, contenen elements necessaris per a poder ser considerades bones pràctiques d'aprenentatge-servei.

Aquesta guia pretén ser una eina útil per promoure la garantia i satisfacció dels drets de les víctimes de violència sexual, i la seva participació en el procés de pau de Colòmbia.
Coordinadora Estatal del Vih-Sida

Anàlisi general de la situació dels recursos administratius i el seu tractament en prestacions públiques que tenen una alta incidència en les persones portadores del VIH. Els sectors en que s'ha situat l'anàlisi corresponen a: salut, educació, vivenda i administració de presons.

SOS Racisme publica el seu informe anual en el que analitza i denuncia les causes, manifestacions i situacions de racisme i xenofòbia ocorregudes a Catalunya l'any 2015. Parteix dels casos atesos al Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia de la pròpia organització.
Malgesini, Graciela; Candalija, Jonás

<p> EAPN Espa&ntilde;a elabora aquest informe anual, amb dades actualizades sobre l&#39;estat de la pobresa a l&#39;Estat espanyol.</p>