CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

biblioteca

Documents d’interès per a les entitats de descàrrega gratuïta.

CEV
CEV - 2011

<p> El document proporciona recomanacions per assolir unes pol&iacute;tiques m&eacute;s eficients i efectives amb l&#39;objectiu de donar suport i promoure el voluntariat i les entitats i persones que en formen part a Europa.</p>

Aquesta guia vol facilitar el coneixement i l’aplicació de formes alternatives d’accés i tinença de l’habitatge i contribuir a desenvolupar un dels objectius estratègics del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020: impulsar noves formes i models residencials a les polítiques d’habitatge per superar la dualitat lloguer-propietat entre les persones joves.
Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura

Recopilació de les denúncies per tortures, violència institucional, brutalitat policial i maltractaments inhumans, cruels o degradants recollides durant el 2014 a les presons, comissaries i intervencions policials a l'Estat espanyol.
Cortés, Carlos

La Fundació Luis Vives edita aquesta publicació per tal de donar resposta a les necessitats de les entitats en matèria de gestió i desenvolupament de recursos humans, en concret del personal contractat.
Oxfam Intermón

Oxfam Intermón analitza en aquest informe el comportament fiscal de les principals empreses espanyoles del IBEX35, amb la finalitat de contribuir a la construcció de sistemes fiscals més justos i d'encaminar al sector empresarial cap a una major responsabilitat fiscal.
Gijón Casares, Mònica

Aquesta guia explica com la metodologia educativa Aprenentage Servei es pot aplicar al procés d'inclusió social. Fomentar processos d'inclusió social no és només responsabilitat dels agents especialitzats o de les polítiques socials, sinó que requereix la implicació de tota la ciutadania en la construcció de xarxes d'inclusió.
Canyelles, Josep Maria

<p> Josep Maria Canyelles reflexiona en aquest article, publicat al n&uacute;mero 37 de la Revista Educaci&oacute; Social, sobre com les entitats no lucratives han d&rsquo;avan&ccedil;ar respecte la planificaci&oacute; estart&egrave;gica cl&agrave;ssica, si volen ser sostenibles en el temps. S&#39;hi introdueixen conceptes com la gesti&oacute; del canvi, missi&oacute;, visi&oacute; i valors de l&rsquo;entitat o quadre de comandament integral, amb l&#39;objectiu de poder dirigir des d&#39;una visi&oacute; integral de l&#39;organitzaci&oacute;, equilibrant el pes de les diferents &agrave;rees i tamb&eacute; les perspectives de les diferents parts interessades.</p>
Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP)
OIDP - 2014

Grup de treball liderat des de l'Ajuntament de Barcelona, sobre el paper de les associacions en la participació ciutadana. L'objectiu d'aquest grup de treball és el de compartir i analitzar el rol que juga la ciutadania organitzada a les ciutats i la seva relació amb els governs locals, tant a partir d'experiències concretes com de reflexions teòriques. La finalitat última és poder aplicar aquest saber a les ciutats o regions catalanes.
Diputació de Barcelona

El Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana, en col·labboració amb la Gerència de Serveis de Biblioteques, ambdos òrgans de la Diputació de Barcelona, han elaborat aquest document en el qual s'identifica les principals fases, agents i condicionants que s'han de tenir en compte per incorporar processos de participació ciutadana per crear i millorar aquests equipaments.
Ni Ogain, Eibhlin; de Las Casas, Lucy; Svistak, Marina

Aquest informe sobre avaluació de l'impacte està centrat en un aspecte concret: la mesura compartida (shared measurement). La mesura compartida implica que les entitats que comparteixen uns mateixos objectius o que actuen en un mateix àmbit es posin d'acord en allò que es mesura en el marc de l'avaluació i desenvolupin les eines per tal de fer-ho. En aquest informe s'aborden els beneficis i reptes de la mesura compartida, s'analitzen 20 experiències i se n'extreuen lliçons per a futures iniciatives.