CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Ordena per: Títol | Data | Visites
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Camí: /biblioteca/atrapats-en-la-precarietat-el-deute-que-ofega-les-families-mes-vulnerables
Coscolla, Rosa; De Juan, Amèlia; Forniés, Albert [et al.]
2018
 Font:
Aquesta recerca permet posar sobre la taula que la pràctica totalitat de persones acompanyades per Càritas es troba en situació de pobresa. L’informe fa una radiografia de les famílies i els motius pels quals es troben en una condició de vulnerabilitat.
Camí: /biblioteca/construir-el-futuro-los-ninos-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-los-paises
Brazier, Chris
2017
 Font:
Unicef alerta que a Espanya es registren taxes de pobresa infantil “considerablement superiors” al promig del món desenvolupat. S'analitza la situació dels infants de 41 països de rendes altes, en relació amb les nou metes de desenvolupament sostenible identificades com les més importants per a garantir el seu benestar: fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar, educació de qualitat, treball digne i creixement econòmic, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables i pau, justícia i institucions sòlides.
Camí: /biblioteca/cruixir-de-dents-la-vivencia-de-la-pobresa-energetica-larea-metropolitana-de-barcelona
Fitó, Ariadna; Plana, Mònica (coords.)
2015
 Font:
Aquest informe s’emmarca dins del Termòmetre d’Exclusió Social d’ABD. Una iniciativa d’anàlisi social que té la pretensió de recollir periòdicament les situacions de vulnerabilitat en què es troba la població usuària d’ABD a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Vol aprofundir en les diferents dimensions de la pobresa per emprendre accions organitzades des de l’àmbit social, i al mateix temps, contribuir a la sensibilització de les problemàtiques que amb la seva intervenció va detectant.
Camí: /biblioteca/gonzalez-pijuan-irene
González Pijuan, Irene
2016
 Font:
Existeix una relació amb la desigualtat de gènere que ens rodeja actualment? O dit d’altra manera, el gènere és actualment un factor de risc per a patir pobresa energètica que no estem considerant?
Camí: /biblioteca/el-estado-de-la-pobreza-seguimiento-del-indicador-de-pobreza-y-exclusion-social-en-espana
Llano Ortiz, Juan Carlos
2017
 Font:
Espanya registra una alarmant taxa del 26,6% de la població en risc de pobresa o exclusió social. Malgrat es percep una lleu millora en la taxa general, la pobresa ha seguit augmentant ja que hi ha col·lectius que continuen extremadament afectats. EAPN España, amb l'objectiu de radiografiar l'impacte de la pobresa i l'exclusió social a Espanya, actualitza anualment aquestes dades a través de l'Informe AROPE.
Camí: /biblioteca/el-estado-de-la-pobreza-seguimiento-del-indicador-de-pobreza-y-exclusion-social-en-espa-0
Llano Ortíz, Juan Carlos
2019
 Font:
A Espanya, 12,3 milions de persones (el 26,1% de la població) es troba en risc de pobresa o exclusió social. Davant aquesta situació, i amb l'objectiu d'oferir una radiografia actualitzada de l'impacte de la pobresa i l'exclusió social a Espanya i les seves comunitats autònomes, es presenta 'El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión' realitzat per EAPN España.
Camí: /biblioteca/el-estado-de-la-pobreza-seguimiento-del-indicador-de-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social
Llano Ortiz, Juan Carlos
2017
 Font:
“Tenir fills a Espanya és arriscar-se a ser pobre. Les famílies amb fills, ja siguin monoparentals o no tenen taxes AROPE i de pobresa més altes que la mitjana”. Aquesta és una de les conclusions a la que arribar el 'VII Informe sobre pobreza en España' presentat per EAPN sobre el nivell de pobresa i risc d'exclusió a l'estat espanyol.
Camí: /biblioteca/estimacio-de-la-pobresa-energetica-catalunya-informe-intermedi
Sabes-Figuera, Ramon; Todeschini, Federico A.
2016
 Font:
Informe que ofereix diverses estimacions en funció de tres definicions diferents del què entenem per pobresa energètica. Té un doble objectiu, en primer lloc fer una estimació provisional i a partir de la seva despesa del nombre de persones i llars en situació de pobresa energètica; en segon lloc dimensionar el cost pressupostari de donar cobertura a totes les persones que es troben en aquesta situació a Catalunya.
Camí: /biblioteca/estudi-comparatiu-dels-preus-de-lenergia-europa
Institut Català d'Energia
2017
 Font:
Aquest document presenta un estudi comparatiu dels preus energètics a Europa (Unió Europea i Eurozona) per a l’energia elèctrica, el gas natural i els productes petrolífers líquids (gasolina 95, gasoil d’automoció, gasoil de calefacció i fueloil de tipus 1).
Camí: /biblioteca/informe-insocat-la-millora-de-laccio-social-indicadors-socials-catalunya-en-relacio-al
Ribé, Eloi; Montserrat, Júlia
2018
 Font:
Elaborat a partir de quinze entrevistes en profunditat a persones en situació de pobresa i exclusió social que viuen a Catalunya, el novè INSOCAT vol aprofundir en la realitat d'aquest col·lectiu a través d'una anàlisi més qualitativa.

Cercador avançat biblioteca

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Trobes a faltar algun document?
Vols fer-nos una suggerència?

Envia’ns un correu a biblioteca@xarxanet.org