Residències "cohousing": una alternativa d'allotjament per a la gent gran

  • Gaudint de la jubilació en companyia. Font: web de la Generalitat

    Gaudint de la jubilació en companyia. Font: web de la Generalitat

  • La Muralleta, un exemple de cohousing. Font: web de La Muralleta

    La Muralleta, un exemple de cohousing. Font: web de La Muralleta

Aquesta modalitat d'habitatge és una bona alternativa a viure en les residències geriàtriques tradicionals i aporta molts beneficis a nivell social i sobre la salut.

El "cohousing" o habitatge col·laboratiu, normalment al voltant de cooperatives d'habitatge, possibilita l'apoderament i l'envelliment actiu de la gent gran. En els últims anys han aparegut algunes iniciatives de residències autogestionades basades en aquest model.

Els fets de formar part d'una comunitat organitzada, de compartir i de prendre decisions conjuntament fan que aquestes persones s'allunyin de la concepció assistencial que s'acostuma a tenir en relació a la tercera edat.

Però en especial, viure col·laborativament permet trencar l'aïllament i combatre la soledat, i això repercuteix de manera positiva en la salut de les persones a tots els nivells, tant físic com psicològic. Es tracta d'una manera de viure la jubilació entre amics i amigues.

Totes les residències de "cohousing" han de complir amb tots el requisits de les tradicionals: banys geriàtrics, mobles acabats en corba, botons d'emergència a totes les habitacions, etc.

A l’Estat espanyol hi ha en funcionament el projecte Movicoma, que pretén identificar els factors que incideixen en el sorgiment, el desenvolupament i l'expansió de l’habitatge col·laboratiu per a gent gran, així com avaluar el seu impacte.

Afegeix un comentari nou