Jornades d'Economia Social i Solidària: punt de trobada entre universitats i entitats d'ESS

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Jornades d'Economia Social i Solidària: punt de trobada entre universitats i entitats d'ESS

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

Del 9 a l'11 d'abril se celebren a Barcelona les Jornades sobre Economia Social i Solidària (ESS) per crear relacions entre la universitat i entitats d'ESS i fer créixer models econòmics alternatius.

Les iniciatives d'economia social solidària creixen arreu i es configuren com a una via alternativa de fer economia que prioritza el benestar de les persones i la sostenibilitat per davant del lucre pel lucre d'un sector privilegiat. A Catalunya, la Xarxa d'Economia Social i Solidària és l'entitat que aglutina bona part de les entitats del sector. En tan sols tres anys ha doblat el nombre de col·lectius integrants fent elevar el nombre fins a 120. L'auge i el creixement del sector és doncs una realitat.

Segons el Llibre Blanc de l'Economia Social a Catalunya, publicat l'any 2001 per la Generalitat, el sector significava aleshores un 7,78% del total de persones ocupades amb remuneració de la Unió Europea. Des del 2001 i en bona part com a resposta a les conseqüències socials que ha provocat la crisi, les iniciatives d'economia alternativa han crescut exponencialment. I de fet és gràcies a aquest teixit col·laboratiu que molts barris poden afrontar la situació. Malgrat això, encara queda molt camí a recórrer per tal de consolidar-les i fer d'aquesta economia una alternativa real i transformadora.

En aquesta direcció la Fundació Autònoma Solidàra (FAS), la Fundació Solidaritat UB i UPF Solidària han optat per treballar conjuntament i propiciar un espai de trobada entre l'àmbit del coneixement acadèmic i de les entitats d'ESS: organitzen per als propers 9, 10 i 11 d'abril les "Jornades d’Economia Social i Solidària: construint coneixement per al canvi social".

Des d'una doble mirada teòrica i pràctica, les activitats centrals inclouran debats sobre alternatives econòmiques, reptes i iniciatives universitàries en ESS, tallers de cooperativisme i consum responsable, o taules d'experiències locals i internacionals. Les sessions aniran a càrrec de referents acadèmics, com ara Miren Etxezarreta, Carmen Sarasúa i Albert Recio, de centres com l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB), i de persones expertes de diverses entitats i col·lectius, entre els quals hi ha el Seminari Taifa, la Xarxa d'Economia Solidària, el CRIC- Revista Opcions o La CiutatInvisible. També comptaran amb la participació del Marcos Arruda, professor en economia i educació, president del Instituto de Polítics Alternativas para o Cone Sul de Brasil. El programa es pot consultar complet al de les jornades.

La participació a les jornades està reconeguda amb 2 crèdits de lliure elecció o 1 crèdit ECTS per la UAB i 1 crèdit ECTS per la UB. Per al reconeixement de crèdits acadèmics, caldrà inscriure's aquí abans del 2 d'abril. Per a les resta de persones interessades en participar-hi, l'entrada és lliure i gratuïta a totes les activitats. El programa complert de les activitats es pot consultar al blog de les Jornades.

A més i paral·lelament, des de la FAS s'ha fet una publicació monogràfica especial del diari Empenta! centrat en aquesta edició en l'Economia Social i Solidària. Tant es podrà aconseguir a les jornades com consultar-lo en aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou