Raül Molina: "A la regió europea, el nivell de joves involucrats en estructures de voluntariat escolta és més elevat"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria
 Font: Scout.org
Font: Scout.org
 Font: Scout.org
Font: Scout.org
 Font: Scout.org
Font: Scout.org
 Font: Scout.org
Font: Scout.org
 Font: Scout.org
Font: Scout.org
 Font: Scout.org
Font: Scout.org

Raül Molina: "A la regió europea, el nivell de joves involucrats en estructures de voluntariat escolta és més elevat"

Autor/a: 
Anna Echeverria
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Parlem amb el Raül Molina, responsable de Mètodes educatius de la regió europea de l'Organització Mundial del Moviment Escolta, sobre la tasca del moviment a nivell regional i de la cooperació amb altres regions.

Què és la WOSM - European Region?

La regió europea de l’Organització Mundial del Moviment Escolta (organització que aplega totes les organitzacions escoltes reconegudes del món), és una de les sis regions en les quals està dividit el moviment (Interamèrica, Àrab, Àfrica, Euràsia, Àsia-Pacífic i Europa). Això és així per oferir un suport més directe i focalitzats a les necessitats de les organitzacions nacionals que la constitueixen.

Quants infants i joves es calcula que agrupa el moviment escolta a Europa?

A la regió europea hi ha, segons les dades de creixement que es van presentar a la conferència mundial de Bakú l’agost passat, al voltant del milió set-cents mil escoltes. Actualment, la regió es compon de 40 Organitzacions Escoltes Nacionals (NSO en les sigles angleses), és a dir, 40 estats, amb 70 Associacions Escoltes Nacionals (una organització escolta nacional pot tenir forma de federació i agrupar més d’una Associació en el seu si, per exemple, per motius religiosos).

Quina missió i objectius té la Regió Europea de la WOSM?

La missió de la regió europea no és diferent de la de l’escoltisme en si. Com a regió, el nostre objectiu és donar suport a les associacions perquè puguin desenvolupar de la millor manera la seva tasca, i així contribuir a l’educació dels i les joves a través d’un sistema de valors basats en la Llei i la Promesa Escolta, i ajudar a construir un món millor, tot esdevenint individus plenament desenvolupats en totes les seves dimensions, ciutadans conscients i compromesos amb el seu entorn, actius en les seves comunitats.

Quins tipus de projectes lidereu i quins valors treballeu?

Com a regió, cada tres anys, la conferència europea d’escoltisme (que vindria a ser l’assemblea general de la regió) aprova un pla regional que marca les línies mestres del treball de la regió pel següent trienni. En ell es plasmen els eixos principals de treball, sorgits de les inquietuds i necessitats de les Organitzacions Nacionals expressats a través d’espais de participació previs a la Conferència, com per exemple l'Scout Symposium.

Com a exemple de projecte en què s’està treballant a hores d’ara (conjuntament amb partners externs) podríem citar el projecte ‘Time to be welcome’ que és un projecte de treball amb refugiats i persones desplaçades pels conflictes a la riba sud de la mediterrània.

Fomenteu també projectes que es duguin a terme des de la base, creant xarxa entre agrupaments de diferents països?

Normalment el treball que es fa des de la regió, es fa més a nivell de suport a associacions, que a agrupaments concrets. No obstant, quan parlem de la implementació de certs projectes, aquesta sí que molts cops, es duu a terme per joves o caps de base, que a l’interactuar entre ells creen xarxa i possibilitats que en sorgeixin més endavant projectes transnacionals.

Paral·lelament, existeixen grans ocasions perquè els i les joves teixeixin aliances i creïn xarxa amb joves d’altres països; les trobades internacionals que cada cert temps s’organitzen. Aquestes trobades, sovint dirigides a un grup d’edat concret poden ser a nivell europeu (com per exemple la Roverway – per joves entre 16 i 22 anys - , l’European Jamboree – entre 14 i 18 - o l’Agora – entre 16 i 24- ) o a nivell mundial com la Jamboree mundial o el Moot.

Com promoveu la coneixença i la fraternitat entre ells?

Com comentava en la pregunta anterior, en aquestes trobades que s’organitzen, un dels principals objectius és precisament la coneixença entre els escoltes de diferents països, diferents cultures, diferents maneres de ser. El descobriment de l’altre i l’assumpció de les diferències a la vegada que dels objectius comuns és una manera molt poderosa de treball per la pau, l’enteniment i la fraternitat entre pobles.

Quines particularitats destacaries de l’European Scout Region respecte a les altres regions?

Pensant en possibles particularitats que més destacaria de la regió europea, se m’acudeixen dues que serien en certa manera prou definitòries de la manera com treballem.

L’apoderament juvenil. Tot i que és un dels eixos a treballar a nivell mundial, i encara hi ha camí a recórrer en aquest aspecte, el nivell de joves que estan involucrats en les estructures de voluntariat a nivell internacional, és força elevat en comparació amb altres regions. En aquest trienni, més del 80% dels voluntaris de la regió són menors de 30 anys, i tres dels quatre coordinadors de les àrees de treball, també.

La relació amb l’Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes (WAGGGS amb les sigles angleses). A la regió europea, treballem força en relació amb la WAGGGS, amb projectes comuns (com per exemple la Roverway), formacions que fem en partenariat (com l’Academy) i a més, cada trienni s’estableixen punts de treball que interessen a les dues organitzacions per sumar esforços i fer una feina més efectiva amb els recursos que disposem. Aquest treball conjunt, tot i que present en altres regions a nivell mundial, no és tan evident i concret com a la regió europea.

Dueu a terme projectes de cooperació amb altres regions?

I tant! Dintre dels projectes i trobades que normalment s’organitzen, existeixen d’específics per a fomentar l’intercanvi i partenariat amb associacions d’altres regions, com per exemple el Partnership Event, on es reunieixen tant els partners europeus com els d’altres regions i, on a més de desenvolupar partenariats que ja existeixen, s’ofereix oportunitat de crear sinèrgies perquè en surtin de nous projectes de col·laboració. També, existeixen certes trobades més encarades a la cooperació amb una regió concreta com per exemple la trobada Euro-Àrab, on es focalitza el treball conjunt entre la regió europea i l’Àrab.

Quin és el secret de l’escoltisme? Perquè és el moviment juvenil d’educació més gran del món?

Aquesta és una molt bona pregunta que no estic segur que sigui capaç de respondre. Si us desvelem el secret, deixaria de ser-ho!

Sent una mica més seriosos, suposo que el que ha fet l’escoltisme tan gran i vigent després de més de cent anys d’història és precisament el fet que, tal com deia en Robert Baden-Powell, el fundador del moviment, no deixa de ser “un gran joc”. Un joc on l’infant i el jove és el protagonista. És el protagonista del seu propi desenvolupament, prenent les decisions que el faran recórrer un camí de creixement únic, específic i autoimposat. En el món on vivim, tant el d’ara com el de fa cent anys, aquesta component vivencial, de responsabilitat i compromís amb un mateix a la vegada que amb altri, la presa de consciència d’allò que ens transcendeix, la vida en petit grup, tot el que embolcalla aquest gran joc – el marc simbòlic-, i un llarg etcètera més d’elements propis de l’Escoltisme, que podríem resumir en el Mètode i la Promesa Escolta, han fet, fan i estic segur que continuaran fent de l’Escoltisme el moviment juvenil d’educació líder.

Afegeix un comentari nou