Últims dies per fer el Balanç Social i ensenyar el cor!

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Últims dies per fer el Balanç Social i ensenyar el cor!

Resum: 

La Xarxa d'Economia Solidària convida les organitzacions catalanes a avaluar les seves aportacions socials i ambientals a través del Balanç Social, que estarà disponible fins al 30 de juny.

El Balanç Social és una eina d'auditoria impulsada per la Xarxa'Economia Solidària (XES), que complementa el balanç econòmic de les memòries anuals de les organitzacions, afegint-hi la vessant social i ambiental. L'any passat 70 cooperatives, associacions, fundacions i empreses socialment responsables van optar per realitzar-lo i avaluar així la seva coherència, la igualtat entre homes i dones, el benestar dels treballadors/ores i altres criteris socials i ambientals.

El mes de març d'enguany es va iniciar una nova campanya de Balanç Social, perquè les organitzacions interessades puguin avaluar el seu desenvolupament durant el 2014. Si la teva entitat o empresa social encara no ha realitzat aquest auto-diagnòstic teniu temps fins al 30 de juny per fer-ho.

D'una banda, hauran de respondre un qüestionari general i, d'una altra, hauran de facilitar als seus treballadors/ores i clients els corresponents qüestionaris. A més, una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un formulari optatiu adreçat a les persones voluntàries que participen a l'entitat. Així, el Balanç Social recollirà les opinions de totes les persones relacionades amb l'organització.

Acompanyament, visibilitat i informe més complet

La campanya d'enguany incorpora diverses novetats. Des de la Xarxa d'Economia Solidària asseguren que es tracta d'una sèrie d'innovacions "perquè l'elaboració del Balanç Social aporti a les organitzacions vies per aprofundir en la millora interna, així com una major visibilitat del seu compromís i responsabilitat social".

En la línia d'ajudar en la millora interna, el Balanç Social oferirà un acompanyament personalitzat a les organitzacions que sol·licitin obtenir el segell BSXES, un distintiu de confiança que identifica i diferencia les organitzacions compromeses amb els principis de l'economia social i solidària. Fer el Balanç Social no implica obtenir aquest segell, sinó que cal demanar-lo expressament. Per disposar-ne cal que l'organització accepti voluntàriament les condicions de coherència i transparència fixades per la comissió de Balanç Social i l'abonament d'una quota de 180 euros més iva, en cas de no ser socis de la XES.

L'augment de la visibilitat vindrà de la mà de projectes que recullen les iniciatives de l'economia social i solidària. La XES està tancant acords de col·laboració amb els tres principals projectes de mapatge d'alternatives econòmiques que existeixen a Catalunya: el mapa Barcelona+Sostenible, la Consumpedia del CRIC (Revista Opcions) i el mapa de l'economia solidària catalana Pam a Pam. La idea és que totes les organitzacions que facin el Balanç Social formaran part d'aquests mapes.

En les edicions anteriors, cada empresa o entitat ha rebut el seu informe final en format pdf. Aquest cop, també rebran una versió editable. A més, perquè l'informe final sigui més complet, es donarà importància als camps qualitatius. Així, en cada bloc del qüestionari s'animarà a explicar allò més destacable de manera escrita com a complement als indicadors quantitatius.

Passos a seguir per participar al Balanç Social

La Xarxa d'Economia Solidària posa a l'abast de tothom un manual d'ús, que repassa totes les preguntes del qüestionari i ofereix indicacions sobre què es demana i com obtenir la informació. Amb el suport d'aquest manual, les organitzacions podran respondre el qüestionari.

Abans de començar, caldrà que la persona assignada per l'entitat per realitzar aquesta tasca es registri a la plataforma del Balanç Social.

Per a qualsevol dubte o incidència existeix un servei d'atenció personalitzada permanent a través del correu electrònic info@bsxes.org.

Afegeix un comentari nou