8 alternatives de captació de fons per a les entitats

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

8 alternatives de captació de fons per a les entitats

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Sovint les entitats no lucratives han de buscar diferents alternatives per captar fons i garantir la continuïtat dels seus projectes i la independència econòmica de l’entitat.

Reinventar-se i buscar altres vies per aconseguir ingressos és un repte que les entitats han d’encarar per seguir portant a terme els seus projectes, especialment des que, amb l’inici de la crisi econòmica, les subvencions públiques s’han anat reduint.

Hi ha moltes tècniques per aconseguir recursos però, en tots els casos, cal recordar que el més important és la transparència en la gestió i poder explicar a què aniran destinats els ingressos obtinguts:

1. Crowfunding

El Crowfunding és la cooperació entre un col·lectiu de persones que treballen en conjunt i donen suport econòmic, majoritàriament per internet, a projectes d’organitzacions o persones.

Alguns exemples de plataforma de crowfunding que recolzen projectes socials són Microdonaciones.net, Migranodearena.org, totSuma, Flipover, Miaportacion, Teaming i Namlebee entre d’altres.

2. Donatius

El donatiu és una altra forma de captació de fons que es dóna voluntàriament a persones o organitzacions per ajudar en un projecte o cobrir les seves necessitats. Els donatius els poden realitzar tant empreses com particulars i pot ser econòmic o en espècie.

3. Quotes de socis

Pot ser sòcia d’una entitat qualsevol persona física o jurídica que vulgui formar part d’una organització de manera voluntària i ajudar l’entitat a complir la seva finalitat amb aportacions econòmiques periòdiques, però sense dret a una contraprestació de servei. Els socis tindran dret a deducció d’aquestes quotes, segons el tipus d’entitat a qui faci les aportacions periòdiques.

4. Loteries i rifes

Una altra forma de finançament per a les entitats no lucratives és la venda de loteries i rifes. Una part de la venda de loteria o rifes anirà a la partició de la butlleta i l’altra part anirà destinada a l’entitat com a donatiu o recàrrec.

5. Prestació de serveis

Les entitats no lucratives poden prestar serveis a canvi d’una compensació econòmica per part dels usuaris. Els usuaris no tindran dret a deducció a la seva declaració de la renda, ja que no és una donació, sinó que reben un servei a canvi del pagament.

6. Patrocinis

Moltes empreses realitzen aportacions econòmiques a les entitats per a la realització d’una activitat a canvi que l’entitat col·labori en la publicitat del patrocinador.

7. Implicació

La implicació dels ciutadans o empreses en un projecte d’una entitat de forma voluntària i solidària no és una donació econòmica, però sí que pot ser un recurs d’estalvi econòmic per a una entitat.

8. Subvencions

Les subvencions i ajuts poden ser públics o privats, i ajuden a finançar les activitats i projectes de les entitats.

Comentaris

L'article és molt interessant i crec que és molt important que, cada vegada més, les entitats tinguin diverses formes d'autofinançar-se, amb el que costa avui dia tirar endavant un projecte.

Us recomano també la plataforma de captació de fons sense s'anim de lucre www.Wapsi.org de la Fundació Equilibri. A través de la compra online habitual s'obtenen recursos per a les entitats sense que el comprador/a hagi de pagar més per fer-ho. Un % del preu que ha pagat va cap a la ONG o Fundació que ell/a escull.

Es tracta d'afegir valor social a les teves compres de sempre! :)

Les persones que aportem un petit estalvi com a donatiu per entitats socials, no sabem quines entitats estan més necessitades i quines son mes eficients. On podem trobar una referencia?

Mercès

Determinar quines entitats són "les més necessitades" o les "més eficients", no és tasca fàcil, ja que el criteri té un component econòmic, però depèn també del context, àmbit d'actuació, abast de cada entitat, etc.
Una opció és endinsar-se i informar-se sobre entitats d'acord amb un àmbit d'acció (salut, cooperació internacional, gent gran, educació en el lleure, ambientals, culturals, persones nouvingudes, etc.) en què es tingui interès i decidir si s'hi vol col·laborar. En un senti més ampli, existeixen entitats de finances ètiques que inverteixen en projectes socials. Dipositar-hi els estalvis és una forma de col·laboració indirecta amb projectes (Coop57, Fiare, Triodos). Finalment, plataformes de crowdfounding com Werkami o Goteo aglutinen projectes que poden ser socials (hi ha també projectes d'altres tipus -artístics, tecnològics, científics-, però en entrar-hi es pot seleccionar el tipus de projecte amb què es pot col·laborar).

Afegeix un comentari nou