A Catalunya s’han atorgat 115.099 prestacions a les persones acollides a la Llei de la dependència

 Font:
Font:

A Catalunya s’han atorgat 115.099 prestacions a les persones acollides a la Llei de la dependència

Resum: 

El Govern a atorgat a Catalunya mes de 115.000 prestacions, comptant ajuts econòmics i prestacions socials a les persones acollides a la Llei de la dependència.

Al final de novembre hi havien 188.723 sol•licituds valorables i s’ ha de tenir en compte que una mateixa persona pot compatibilitzar un ajut i algun tipus de servei alhora. De les 188.723 que es van valorar, es va determinar el grau de nivell i dependència al 99%.

El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha destinat al pagament de les prestacions econòmiques 585 milions d’euros, import superior a l’any passat, que el total del pressupost al 2008 va ser de 346 milions.

La distribució de les prestacions es la següent:


PRESTACIONS ECONOMIQUES%:
*Atenció al domicili (inclou cuidador no professional, assistent personal i Servei d’Ajuda a Domicili) - 55,2%
*Vinculada a Residència o Centre de dia - 13%
*Prestacions en serveis - 31,8%

Total - 100%

Actualment, gairebé les prestacions concedides són en serveis i l’altre meitat econòmiques.


Llegir mes

Afegeix un comentari nou