A informació pública, el Projecte de decret de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions

 Font:
Font:

A informació pública, el Projecte de decret de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions

Resum: 

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, que estiguin subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Als darrers anys, el mon fundacional i associatiu, ha experimentat un important increment tant en el seu volum d’activitat, com en la seva presencia a la vida econòmica del país.
A la tercera part del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions que estiguin subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, s'indica que la memòria, com un dels documents que conformen els comptes anuals, completa, amplia i comenta la informació inclosa en els altres documents que integren els comptes anuals.

El Departament de Justícia ha elaborat un Projecte de decret de modificació del Plà de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya., aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, amb la finalitat de donar participació als interessats se sotmet a informació pública.
El projecte de decret es a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la seu central del Departament de Justícia i als Serveis Territorials de Girona, Lleida i Tarragona. El termini de presentació d’al-legacions i observacions es des del 23 de desembre fins al 19 de gener, ambdós inclosos i es poden trametre per correu electrònic a l’adreça:
justicia@gencat.cat.

Llegir mes

Afegeix un comentari nou