Determinades entitats han de presentar les deduccions autonòmiques per donatius

Autor/a: 
Montse Garcia

Determinades entitats han de presentar les deduccions autonòmiques per donatius

Autor/a: 
Montse Garcia

Resum: 

L’Agència Tributària de Catalunya ha obert el període de presentació del fitxer informatiu de les deduccions autonòmiques per donatius de determinades entitats del tercer sector.

Entre el 2 i el 20 de gener de 2015 l’Agència Tributària de Catalunya té obert el període de presentació del fitxer relatiu a les deduccions autonòmiques per donacions per a les organitzacions que tinguin per finalitat: el foment de la llengua catalana, el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica, i les fundacions i associacions que figuren en el cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient.

Per a la presentació del fitxer s’haurà d’emplenar un formulari en format Excel i s’haurà de presentar al Registre de la delegació territorial corresponent en el mateix format mitjançant un USB o un CD.

La presentació d’aquest document informatiu té per finalitat reflectir la deducció corresponent a l’import de la donació en l’esborrany de l’impost sobre la renda de les persones físiques dels donants.

Per a més informació sobre els beneficis fiscals de les donacions a associacions i fundacions cliqueu aquí.