El Departament de Justícia dóna suport econòmic a entitats de l'àmbit penitenciari

Autor/a: 
Marta Quiroga Pons

El Departament de Justícia dóna suport econòmic a entitats de l'àmbit penitenciari

Autor/a: 
Marta Quiroga Pons

Resum: 

El Departament de Justícia ha obert convocatòria per finançar actuacions orientades a la reinserció i rehabilitació.

El Departament de Justícia recupera les subvencions per les entitats del tercer sector que va suprimir l’any passat a conseqüència de les retallades.

Obre convocatòria corresponent a l’any 2013 per a entitats sense ànim de lucre, i destinarà 1,3 milions d’euros a finançar actuacions orientades a reinserir persones internades en centres penitenciaris i de justícia juvenil, així com a persones sotmeses a mesures penals no privatives de llibertat.

Va dirigida a les fundacions, associacions, institucions, organitzacions no governamentals i entitats d'iniciativa social sense ànim de lucre que duguin a terme aquests tipus de programes durant el període esmentat, es a dir, per a actuacions fetes durant l'any 2013.

El Departament vol reforçar les polítiques de reinserció que es realitzen des del Govern català juntament amb les entitats del tercer sector que han ajudat al manteniment i desenvolupament del model d’execució penal propi.

Les subvencions es destinen a la realització de programes dels centres penitenciaris i de justícia juvenil catalans. Els programes de reinserció, que han de dur a terme els beneficiaris han d’estar en diverses àrees:

  • Sociosanitària.
  • Voluntariat social.
  • Intervenció preventiva i psicoterapèutica.
  • Educació afectivosexual.
  • Atenció, intervenció i reinserció social en l’àmbit comunitari.
  • Tasques de suport i acompanyament a les víctimes del delicte.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC

Afegeix un comentari nou