El Govern destina 2,6 milions d’euros per a projectes de participació ciutadana en el mon local.

 Font:
Font:

El Govern destina 2,6 milions d’euros per a projectes de participació ciutadana en el mon local.

Resum: 

El govern aprova dues convocatòries de subvencions per valor de 2,6 milions d’euros, per a promoure la participació ciutadana d'ajuntaments i altres ens locals i associacions sense afany de lucre.

La primera convocatòria per valor de 1,8 milions d’euros, s’obre per al període 2010-2011, per promoure processo participatius concrets, crear espais i òrgans per a la participació, elaborar plans de la participació i dotar els ens locals d’estructures tècniques de suport a la participació. Els beneficiaris poden ser ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, consells comarcals, mancomunitat de municipis, consorcis i diputacions.

La segona convocatòria també per al 2010-2011, dotada amb 857.143 euros va dirigida a associacions sense afany de lucre, per tal de millorar la capacitat per desenvolupar el seu projecte, canalitzar formes d’associacionisme, millorar el funcionament i permetre major relació de l’associació amb el sector de població al qual s’adreça.

Llegir mes

Afegeix un comentari nou