Les entitats socials podran percebre una ajuda del Govern de fins a 150.000 euros

  • Logotip Ministeri de Treball i Seguretat Social

    Logotip Ministeri de Treball i Seguretat Social

La Direcció General de Treball i Seguretat Social subvencionarà amb 12 milions d’euros les entitats del tercer sector, el treball autònom i les entitats que ofereixin servei per estimular l’emprenedoria empresarial, per tal que puguin portar a terme els seus projectes. 

El passat 6 d’agost el Ministeri de Treball i Seguretat Social va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat les noves subvencions d’àmbit estatal per donar suport al treball autònom, l'economia social i la responsabilitat social, entre d’altres. El venciment per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 6 de setembre.

La dotació total d’aquestes ajudes ascendirà a quasi 12 milions d'euros, repartits en dos grans blocs:

  • 3,4 milions a programes de promoció del treball autònom, de l’economia social i la responsabilitat social de les empreses.
  • 8,5 milions a la formació de treballadors autònoms i de l'economia social.

 

Pel que fa al primer bloc d'ajudes, 2 milions els gestionaran les entitats socials i les universitats. Cada projecte podrà aconseguir una ajuda d’entre 50.000 i 150.000 euros.  Els 1,5 milions restants es destinaran a despeses d’estructura d’alguns serveis publicats en l'esmentat BOE.

A més, es repartiran 315.000 euros entre associacions de treballadors autònoms i més d'un milió d'euros entre les diferents entitats del tercer sector.

Quant al segon bloc, més de 8 milions d'euros es destinaran a plans de formació pe a treballadors autònoms i de l'economia social, que es repartiran entre plans intersectorials adreçats a treballadors i socis de l'economia social (4.260.608 euros) i els adreçats a treballadors autònoms (4.260.608 euros).

Afegeix un comentari nou