Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2012

El passat 4 de setembre, el Govern català va aprovar el nou Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2012, que preveu incorporar noves fonts de finançament i garantir que les ONG puguin assolir els seus fins socials. 

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per a aquest exercici té com a prioritat millorar la coordinació i eficàcia de la cooperació al desenvolupament i buscar fórmules per integrar noves fonts de finançament, com ja es va acordar el passat 17 de juliol.

L’import que s’assignarà a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament és de 18.868.778 euros, dels quals 9.762.440 aniran a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i 9.106.338 a diferents departaments i organismes de la Generalitat, per portar a terme actuacions de cooperació al desenvolupament.

Les principals comeses incloses dins del Pla de Cooperació al desenvolupament són:

  •  Promoure una cooperació al desenvolupament transformadora en l’àmbit de l’equitat entre les dones i els homes, la sostenibilitat del desenvolupament i la governança democràtica, els drets humans i l’enfortiment del teixit social.

 

  • Millorar el desplegament de les modalitats de cooperació al desenvolupament, tant de la cooperació bilateral a iniciativa d’altres com de la cooperació bilateral directa.

 

  • Millorar les capacitats dels actors públics i privats, amb especial atenció a actuacions encaminades a les persones joves i nous actors de cooperació al desenvolupament, com la població migrada, la realització d’un curs sobre gestió de la seguretat en el terreny per a ONG catalanes, així com les beques, la recerca i la formació en l’àmbit de la construcció de pau.

 

Les actuacions es realitzaran principalment a Equador, Bolívia, Colòmbia, Nicaragua, Guatemala, el Salvador, Moçambic, Senegal, Marroc, Sàhara Occidental i Palestina, i especialment a països de procedència dels principals grups d’immigrants a Catalunya.

Cal destacar que el document contempla també, la coordinació i lideratge de projectes de manera conjunta entre diferents ONG. 

Afegeix un comentari nou