Planifica la tresoreria de la teva entitat!

Autor/a: 
Noe Alvarez

Planifica la tresoreria de la teva entitat!

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

L’actual conjuntura econòmica, pot provocar retard en el cobrament d’alguns ingressos que les entitats tenen pendent de cobrar i que en determinats moments l’entitat es quedi sense liquiditat. Per tal d’evitar aquest problema, és molt importat que les associacions i fundacions tinguin una planificació de la tresoreria.

Arran la crisi, moltes entitats es troben amb problemes de tresoreria per estar a l’espera de cobraments de subvencions, factures emeses o reducció de la prestació de bens o activitats, i pot derivar a que l’entitat no pugui fer front als seus pagaments. Per tal de minimitzar aquest problema, es molt important fer una bona planificació de la tresoreria.

Informació a incloure dins de la planificació:

  • Saldo actual dels comptes bancaris i caixa efectiva.
  • Cobraments previstos.
  • Pagaments previstos periòdics de l’entitat.
  • Inversió o despesa no habitual.
  • Estimació de saldo disponible a cada període planificat.

Quan es realitza la planificació de la tresoreria d’una entitat, el més habitual es fer una previsió a curt termini, d’entre dos i tres mesos és el més habitual, però també és importat tenir una estimació anual. D’aquesta forma l’entitat podrà tenir una visió general i comprovar que podrà finançar els seus projectes.

D’altra banda, si l’entitat vol que la planificació de la tresoreria sigui una eina útil, es necessari que l’entitat actualitzi la informació.

Per a més informació consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou