Què és l'economia solidària?

Imatge d'Economia Solidària. Font: www.economiasolidaria.cat
Imatge d'Economia Solidària. Font: www.economiasolidaria.cat
Logo de la Xarxa d'Economia Solidària

Què és l'economia solidària?

Resum: 

Els propers 27 i 28 d’octubre es celebra la II Fira de l’Economia Solidària de Catalunya però què entenem per economia solidària?

Una economia al servei de les persones

A Catalunya, la Xarxa de l’Economia Solidària (XEC) -organitzadora de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya- agrupa un centenar d’entitats de l’economia solidària, entre cooperatives, associacions, fundacions, etc.

La XEC va néixer fa deu anys amb l’objectiu de promoure una forma més democràtica, equitativa, solidària i sostenible de fer economia: treball cooperatiu, comerç just, consum responsable, finances ètiques, monedes socials, etc.

En el seu manifest, la XEC defineix l’economia social i solidària com qualsevol “activitat de producció, distribució, comercialització, consum i estalvi orientada a cobrir les necessitats humanes bàsiques, i desenvolupada amb criteris democràtics, participatius, socialment responsables, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient”.

L’economia solidària comprèn, per tant, tots els àmbits de l’economia -des de la producció fins al consum- i s’erigeix com a alternativa a l’economia dominant de la qual es diferencia sobretot pel fet de veure l’economia com a un mitjà al servei de les persones i mai com a fi en ella mateixa.

En aquest sentit, la XEC entén que el terme economia solidària implica una subordinació de l’economia a la seva finalitat real que és la de proveir les bases materials per al desenvolupament personal, social i ambiental de les persones, d’una manera sostenible.

De la mateixa manera, el manifest de la Fira de l’Economia Solidària de Catalunya identifica tres trets característics de l’economia solidària arreu del món:

  • Donar primacia a la satisfacció de les necessitats humanes per sobre del lucre.
  • Gestionar la pròpia activitat econòmica de manera democràtica.
  • Estar compromesa amb el medi natural i social.

Aquests tres eixos són els que ja queden també recollits a la Carta de l’Economia Solidària, que descriu l’economia solidària com un enfocament de “l’activitat econòmica que té en compte les persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible i sustentable” per damunt de qualsevol altre interès.

Presentació de la XES:

Principis de l'economia solidària

Segons la Carta de l’Economia Solidària, les empreses i entitats de l’economia solidària es regeixen per 6 principis fonamentals

  1. Equitat
  2. Treball
  3. Sostenibilitat ambiental
  4. Cooperació
  5. No-lucrativitat
  6. Compromís amb l’entorn

En l’àmbit de l’economia solidària s’hi compten empreses d’inserció, cooperatives d’iniciativa social, associacions i fundacions, societats laborals, iniciatives que promouen el comerç just, etc.

Segons REAS, es tracta d’un moviment que “va adquirint estructures de treball en xarxa a nivell local, regional i global que té com a principal repte aconseguir que experiències considerades sovint com a testimonials contribueixin a la transformació social i al sorgiment d’un model socioeconòmic alternatiu”.

Afegeix un comentari nou
1

Bona tarda,

Es una pena que avui m'he assabentat de la fira. Però crec que la nostra iniciativa , les llars hospices, són bon exemple de canvi de paradigme de economia solidaria.

Es un camp de la cura de les persones i pot ser no esteu acostumats a tractarne però t'e un caire social.sanitari molt important.

Per tant, ens agradaria una trobada i que ens expliquèssiu mès sobre la xarxa en si.

Gràcies i fins aviat