Totes les notícies Econòmic

Calculadora amb monedes - Images_of_Money_ a Flickr

news-iconNotícia > Econòmic

SIDA STUDI publica l'informe final dels seus comptes 2012

L’entitat ha auditat els comptes abreujats anuals per avaluar la seva gestió comptable

Imatge pluma i paper

news-iconNotícia > Econòmic

5 criteris per registrar operacions comptables

Amb el nou Pla General Comptable vigent des del 2008 adaptat per entitats no lucratives, s’han introduït diferents criteris de valoració per registrar les operacions comptables correctament.

news-iconNotícia > Econòmic

L’economia circular ajuda a salvar el planeta

L’actual economia imposada al món és l’economia lineal, que es basa en l’elaboració dels productes, la seva utilització, i finalment quan el producte ja ha fet el seu servei es llença. Aquest model d’economia comença a ser insostenible ja que els recursos naturals que és la matèria prima d’on es treuen els productes, s’estan acabant.

Muntanya de sorra amb monedes. Font: anieto2k (flickr.com)

news-iconNotícia > Econòmic

FETS publica una nova edició de la guia de les finances ètiques

El document descriu l'actual escenari català recollint l'evolució que ha viscut aquest model financer alternatiu i analitzant les particularitats de les diferents opcions existents.

Ordinador i calculadora

news-iconNotícia > Econòmic

Com fer la primera aplicació del PGC Estatal

Aquelles entitats que siguin fundacions estatals o associacions declarades d'utilitat pública amb aquest mateix àmbit o que siguin d'altres autonomies que no tenen normativa pròpia pel que fa a la comptabilitat associativa, han hagut d'aplicar la nova normativa comptable en vigor a partir de l'1 de gener de 2012.

Logotip del moviment de l'Economia del Bé Comú en castellà

news-iconNotícia > Econòmic

Es crearà una associació per fomentar l'Economia del Bé Comú a nivell estatal

L'Economia del Bé Comú és un model econòmic alternatiu al capitalisme sorgit a Àustria fa uns anys i que cada cop compta amb més suport. A l'Estat espanyol ja hi ha persones i empreses que treballen per crear una associació que la promogui.

guardiola porquet_kennysarmy_Flickr

news-iconNotícia > Econòmic

Planifica la tresoreria de la teva entitat!

L’actual conjuntura econòmica, pot provocar retard en el cobrament d’alguns ingressos que les entitats tenen pendent de cobrar i que en determinats moments l’entitat es quedi sense liquiditat. Per tal d’evitar aquest problema, és molt importat que les associacions i fundacions tinguin una planificació de la tresoreria.

Imatge model 036

news-iconNotícia > Econòmic

Les factures emeses i les entitats no lucratives

Moltes entitats comencen a emetre factures tot i que estiguin exemptes d’IVA, pel fet de signar un conveni o contracte de prestació de servies amb les administracions públiques, o bé perquè comencen a fer activitat econòmica.

Portada del Dossier

news-iconNotícia > Econòmic

No prestar serveis a qui més ho necessita, ens fa més desiguals

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social ha publicat el dossier Imposició i equitat, un estudi elaborat per la professora d’Hisenda Pública a la UB, Maite Vilalta, sobre els impostos, la redistribució de la riquesa i la lluita contra les desigualtats.

Logotip Catcert

news-iconNotícia > Econòmic

4 classes de certificats digitals

El certificat o signatura digital és un document digital que cada cop utilitzen més entitats per realitzar tràmits telemàticament amb les administracions públiques, ja que hi ha tràmits que és imprescindible fer-ho amb signatura digital.

Euro Note Currency - EnvironmentBlog - Flickr

news-iconNotícia > Econòmic

Pagament de les Administracions Públiques als proveïdors

La Generalitat de Catalunya,així com altres ens locals i Comunitats Autònomes, s’ha adherit al fons creat per l’Estat per finançar els pagaments als proveïdors i liquidar els deutes pendents de pagament per part dels organismes públics.

news-iconNotícia > Econòmic

Nou acord pel deute entre l’ACCD i les ONG

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i les ONG han signat un acord que reconeix el deute del Govern a les ONG, però no s’ha establert cap calendari de pagaments.

Imatge residència. Font: web gentgran.cat

news-iconNotícia > Econòmic

La Generalitat pagarà part del deute al Tercer Sector

El govern de la Generalitat abonarà part del deute que va contraure amb el tercer sector, el passat mes de juliol de 2012. El pagament es farà efectiu el proper mes d'octubre.

Logotip ACCID

news-iconNotícia > Econòmic

Noves tendències i practiques de les entitats no lucratives

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) realitzarà un acte sobre les noves tendències i pràctiques de les entitats no lucratives.

Logotip Departament de Justícia

news-iconNotícia > Econòmic

Errors a la tramitació telemàtica dels CCAA

Segons la legislació autonòmica, les fundacions d’àmbit català estan obligades a retre comptes al Protectorat. Des d'aquest departament, han creat un document amb els erros que surten més sovint quan es realitza la presentació.

Curs de monitors i directors de lleure - Ramon Oromi Farre [calBenido] - Flickr

news-iconNotícia > Econòmic

L’educació en el lleure rebrà 4 milions d’euros

La Generalitat de Catalunya destinarà durant el 2013, gairebé 4 milions d’euros adreçats a programes per a infants i joves.

Imatge model 303

news-iconNotícia > Econòmic

Declaracions tributàries del segon trimestre

El proper 22 de juliol finalitza el termini de presentació de les declaracions trimestrals per a totes aquelles entitats, que estiguin obligades a presentar les seves obligacions tributàries a Hisenda.

Imatge web Agència Tributària

news-iconNotícia > Econòmic

Presentació de la Memòria Econòmica a Hisenda

El proper 31 de juliol finalitza el termini de presentació de la Memòria Econòmica a Hisenda, per a totes aquelles entitats que estiguin acollides a la Llei 49/2002 com ara les fundacions, associacions declarades d’Utilitat Pública i ONG de desenvolupament.