/economic/recursos/que-es-lauditoria
Recurs
Auditoria

Cada vegada més, les entitats es veuen obligades a realitzar un procés d'auditoria per tal de poder aconseguir la màxima transparència front a tercers.

Econòmic
/economic/recursos/impost-de-societats-i-les-rendes-exemptes
Recurs
CALCUL IS

En el càlcul de l'Impost de Societats, les entitats ens trobem amb la dificultat de poder identificar quines són les rendes exemptes i les rendes no exemptes.

Econòmic
/economic/recursos/les-subvencions-la-comptabilitat-de-lentitat
Recurs
Mans unides per donar ajut

Des del moment en què una entitat rep notificació que li han concedit una subvenció, ha de fer el corresponent registre comptable. Aquest serà diferent en funció del tipus de subvenció i de la durada de l'acció subvencionada.

Econòmic
/economic/recursos/gestio-de-tresoreria
Recurs
Tresoreria

Per evitar situacions de tensió de tresoreria cal que les entitats tinguin una bona planificació.

Econòmic
/economic/recursos/els-pagaments-persones-i-proveidors-no-residents
Recurs
Fiscalitat de no residents

En ocasions, les entitats encarreguen feines a persones o a proveïdors/es que no resideixen de forma habitual a l'Estat espanyol. Aquest fet té implicacions fiscals que cal conèixer.

Econòmic
/economic/recursos/calendari-de-les-principals-obligacions-fiscals
Recurs
Calendari del contribuent 2018

Les obligacions de presentació de les declaracions d'impostos per a les entitats no lucratives varien en funció de les seves circumstàncies concretes, però hi ha unes dates comunes a tothom per a la presentació de declaracions fiscals.

Econòmic
/economic/recursos/la-socialitazacio-de-llibres
Recurs
LLibres

Els impulsors de la socialització o reutilització de llibres en la majoria de casos són les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA).

Econòmic
/economic/recursos/polissa-de-credit
Recurs
Finançament

Són una alternativa perquè les entitats no lucratives puguin obtenir finançament immediat per afrontar les necessitats de tresoreria puntuals.

Econòmic
/economic/recursos/el-pressupost-ingressos-i-despeses
Recurs
Pressupost

Les entitats no lucratives han de planificar les seves activitats per poder obtenir una previsió econòmica dels recursos necessaris i generats per a cada projecte.

Econòmic
/economic/recursos/com-es-fa-la-liquidacio-de-liva
Recurs
Calculadora i documents impostos

L'IVA no afecta en termes de gestió a les entitats que facturen tots els seus serveis aplicant alguna de les exempcions previstes. Però si mai han de facturar fora d'aquestes, han de saber com liquidar-ho.

Econòmic
/economic/recursos/les-notificacions-i-inspeccions-dhisenda
Recurs
Inspector d'Hisenda

L'Agència Tributària té mecanismes per comprovar i, en ocasions, qüestionar, les declaracions d'impostos que presenten les entitats. Si es dona aquesta situació, cal respondre adequadament.

Econòmic
/economic/recursos/la-importancia-daplicar-be-el-pla-de-comptabilitat
Recurs
Llibre de comptes manual

Les entitats que porten comptabilitat de doble partida han de ser molt curoses a l'hora de fer el seu registre comptable, perquè fer-ho d'una forma incorrecta pot complicar i fer ineficient la seva gestió.

Econòmic
/economic/recursos/desgravacio-donacions-associacions-i-fundacions
Recurs
mà buida

Els incentius fiscals són una eina que permet fer donatius i col·laboracions a organitzacions no lucratives i incentivar les aportacions de particulars i empreses en l'assoliment de les finalitats d'aquestes entitats.

Econòmic
http://xarxanet.org/sites/default/files/images_66.jpg
/economic/recursos/la-meva-entitat-esta-obligada-fer-impost-de-societats
Recurs
No totes les organitzacions no lucratives estan obligades a fer l'Impost de Societats.

Aquest mes de juliol passat, moltes organitzacions han presentat declaració de l'Impost sobre Societats. Saps si la teva entitat ho ha de fer?

Econòmic
/economic/recursos/tractament-fiscal-dels-premis
Recurs
Medalla reconeixement de premi. Font:image.feepik.com

Una entitat no lucrativa pot rebre algun premi per la seva tasca o convocar ella mateixa un concurs. En ambdós casos, pot haver-hi implicacions fiscals que cal conèixer.

Econòmic
/economic/recursos/apoderaments-tramits-telematics-amb-lagencia-tributaria
Recurs
Persones lliurant documents. Font: RTVE.es

Des del 2 d'octubre de 2016 totes les entitats han de rebre i presentar obligatòriament totes les comunicacions amb l'Agència Tributària de forma telemàtica.

Econòmic