/economic/recursos/gestionar-les-notificacions-telematiques
Recurs
Notificacions electròniques

Des del 2 d'octubre de 2016 totes les entitats no lucratives estan obligades a relacionar-se de forma telemàtica amb les administracions públiques.

Econòmic
/economic/recursos/comptabilitzacio-de-limpost-de-societats
Recurs
Calculadora i monedes

El càlcul de l'Impost de Societats és, probablement, el darrer assentament que s'ha de fer a la comptabilitat de l'any. En aquest recurs veurem com es fa aquest registre.

Econòmic
/economic/recursos/model-182
Recurs
Donatius

Durant el mes de gener algunes entitats han de presentar el model 182.

Econòmic
/economic/recursos/model-993-de-la-declaracio-informativa-relativa-deduccions-autonomiques-en-limpost
Recurs
ATC

El 13 de novembre de 2018 es va aprovar el model 993 de la declaració informativa relativa a deduccions autonòmiques en l'impost sobre la renda de les persones físiques, ORDRE VEH/192/2018.

Econòmic
http://xarxanet.org/sites/default/files/logo_agencia_tributaria_catalunya.gif
/economic/recursos/fiscalitat-crowfounding-miromecentage
Recurs
Les deduccions fiscals del micromecenatge depenen de si ho impulsa una persona jurídica o una física.

En els últims anys el 'crowfounding' o micromecenatge ha adquirit molta importància en el desenvolupament de nous projectes.

Econòmic
/economic/recursos/que-es-lauditoria
Recurs
Auditoria

Cada vegada més, les entitats es veuen obligades a realitzar un procés d'auditoria per tal de poder aconseguir la màxima transparència front a tercers.

Econòmic
/economic/recursos/impost-de-societats-i-les-rendes-exemptes
Recurs
Impostos. Font: Pixabay

En el càlcul de l'Impost de Societats, les entitats ens trobem amb la dificultat de poder identificar quines són les rendes exemptes i les rendes no exemptes.

Econòmic
/economic/recursos/la-rendicio-de-comptes-en-les-entitats-no-lucratives
Recurs
Llibres de comptes

Malgrat que les entitats no lucratives estan obligades a presentar els comptes als seus socis i sòcies, no sempre ho han de fer davant de les administracions públiques. Veiem quines són les obligades, i en quins terminis i condicions ho han de fer.

Econòmic
/economic/recursos/les-subvencions-la-comptabilitat-de-lentitat
Recurs
Mans unides per donar ajut

Des del moment en què una entitat rep notificació que li han concedit una subvenció, ha de fer el corresponent registre comptable. Aquest serà diferent en funció del tipus de subvenció i de la durada de l'acció subvencionada.

Econòmic
/economic/recursos/gestio-de-tresoreria
Recurs
Tresoreria

Per evitar situacions de tensió de tresoreria cal que les entitats tinguin una bona planificació.

Econòmic
/economic/recursos/els-pagaments-persones-i-proveidors-no-residents
Recurs
Fiscalitat de no residents

En ocasions, les entitats encarreguen feines a persones o a proveïdors/es que no resideixen de forma habitual a l'Estat espanyol. Aquest fet té implicacions fiscals que cal conèixer.

Econòmic
/economic/recursos/calendari-de-les-principals-obligacions-fiscals
Recurs
Calendari del contribuent 2018

Les obligacions de presentació de les declaracions d'impostos per a les entitats no lucratives varien en funció de les seves circumstàncies concretes, però hi ha unes dates comunes a tothom per a la presentació de declaracions fiscals.

Econòmic
/economic/recursos/la-socialitazacio-de-llibres
Recurs
LLibres

Els impulsors de la socialització o reutilització de llibres en la majoria de casos són les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA).

Econòmic
/economic/recursos/polissa-de-credit
Recurs
Finançament

Són una alternativa perquè les entitats no lucratives puguin obtenir finançament immediat per afrontar les necessitats de tresoreria puntuals.

Econòmic
/economic/recursos/el-pressupost-ingressos-i-despeses
Recurs
Pressupost

Les entitats no lucratives han de planificar les seves activitats per poder obtenir una previsió econòmica dels recursos necessaris i generats per a cada projecte.

Econòmic
/economic/recursos/com-es-fa-la-liquidacio-de-liva
Recurs
Calculadora i documents impostos

L'IVA no afecta en termes de gestió a les entitats que facturen tots els seus serveis aplicant alguna de les exempcions previstes. Però si mai han de facturar fora d'aquestes, han de saber com liquidar-ho.

Econòmic