Els serveis socials especialitzats des de la perspectiva de l'atenció centrada en la persona

Autoria: 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sinopsi: 

Recull de 75 casos de bones pràctiques en l'àmbit d'atenció centrada en la persona, que ha estat coordinat i redactat per tècnics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a partir d’una experiència formativa duta a terme l’any 2013.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya.
Col·lecció o obra general: 
Col·lecció Eines
Any de publicació: 
2016
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Àmbit social
Intervenció social
Tipologia document: 
Material formatiu
Imatge de portada: 
 Font:

Llibre blanc de l’economia social a Catalunya

Autoria: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
Sinopsi: 

Economia Social és un terme cada vegada més utilitzat en els últims trenta anys, per designar un sector empresarial protagonitzat per la societat civil. Un sector amb un pes econòmic i social creixent i, que mitjançant la seva tasca, complementa tant al sector privat com al públic. L'objectiu d'aquest llibre blanc és el de fer una fotografia general del sector i posar de manifest la seva rellevància econòmica i social.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya
Any de publicació: 
DL 2001
Lloc de publicació: 
[Barcelona]
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Tercer Sector
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font: