El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya

Autoria: 
Llosada-Gistau, Joan; Montserrat, Carme; Casas, Ferran
Sinopsi: 
Recerca que pren com a model el qüestionari utilitzat per Children’s Worlds, una enquesta internacional que recull dades sobre el benestar subjectiu dels infants de diferents països del món. L'enquesta recull dades fiables i representatives sobre la vida dels infants, les seves activitats diàries, l’ús que fan del temps i, particularment, com perceben i avaluen el seu propi benestar.
Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Col·lecció o obra general: 
Papers; 29
Any de publicació: 
2016
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Àmbit social
Joventut
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 

República Democràtica del Congo: drets humans, conflictes i construcció/destrucció de l'Estat

Autoria: 
Jiménez Luque, Toni; Kabunda, Mbuyi (coords.)
Sinopsi: 
<p> Investigadors congolesos i espanyols s&oacute;n els autors d&#39;aquest llibre, permetent daquesta manera aconseguir una visi&oacute; contrastada de la realitat estudiada del Congo, des d&#39;un enfocament en el que es d&oacute;na prioritat a la mem&ograve;ria hist&ograve;rica i a l&#39;objectivitat.</p>
Editorial: 
Fundació Solidaritat UB : Inrevés
Any de publicació: 
2009
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Drets Humans i Desigualtat
Àmbit Internacional
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2010: resumen ejecutivo

Autoria: 
Equipo de Investigaciones Sociológicas EDIS
Sinopsi: 
<p> Versi&oacute; resumida de la investigaci&oacute; quantitativa realitzada entre 2009 i 2010 que permet obtenir una visi&oacute; global de l&rsquo;actualitat, les tend&egrave;ncies i els reptes de futur del Tercer Sector a l&rsquo;Estat espanyol. Ofereix les dades m&eacute;s rellevants del sector en relaci&oacute; al tipus d&rsquo;entitats, la gesti&oacute;, la qualitat, la transpar&egrave;ncia, el volum d&rsquo;ingressos, camp d&rsquo;actuaci&oacute;, persones benefici&agrave;ries, recursos humans i finan&ccedil;ament.&nbsp;</p>
Editorial: 
Fundación Luis Vives
Any de publicació: 
2010
Lloc de publicació: 
Madrid
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
Tercer Sector
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2010

Autoria: 
Equipo de Investigaciones Sociológicas EDIS
Sinopsi: 
<p> Investigaci&oacute; quantitativa realitzada entre 2009 i 2010 que permet obtenir una visi&oacute; global de l&rsquo;actualitat, les tend&egrave;ncies i els reptes de futur del Tercer Sector a l&rsquo;Estat espanyol. Ofereix les dades m&eacute;s rellevants del sector en relaci&oacute; al tipus d&rsquo;entitats, la gesti&oacute;, la qualitat, la transpar&egrave;ncia, el volum d&rsquo;ingressos, camp d&rsquo;actuaci&oacute;, persones benefici&agrave;ries, recursos humans i finan&ccedil;ament.&nbsp;</p>
Editorial: 
Fundación Luis Vives
Any de publicació: 
2010
Lloc de publicació: 
Madrid
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
Tercer Sector
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 

Qui dorm al carrer?: una investigació social i ciutadana sobre les persones sense sostre

Autoria: 
Blasco, Jaume; Cabrera, Pedro; Rubio, María José
Sinopsi: 
<p> Investigaci&oacute; social i ciutadana sobre les persones sense sostre, que parteix de la presentaci&oacute; de diferents caracter&iacute;stiques d&rsquo;aquest col&middot;lectiu, en base a l&#39;enquesta efectuada per l&#39;Institut Nacional d&#39;Estad&iacute;stica. Recull tamb&eacute; les principals fites de l&#39;atenci&oacute; social a Barcelona, i finalment presenta una comparaci&oacute; entre els resultats del recompte censal nocturn efectuat a Barcelona i a Madrid. Conclou amb l&#39;impacte en la sensibilitzaci&oacute; dels voluntaris i els resultats del recompte censal nocturn de persones sense llar a Lleida.</p>
Editorial: 
Fundació Caixa Catalunya
Any de publicació: 
2008
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Exclusió social
Àmbit social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: