Qui dorm al carrer?: una investigació social i ciutadana sobre les persones sense sostre

Autoria: 
Blasco, Jaume; Cabrera, Pedro; Rubio, María José
Sinopsi: 
<p> Investigaci&oacute; social i ciutadana sobre les persones sense sostre, que parteix de la presentaci&oacute; de diferents caracter&iacute;stiques d&rsquo;aquest col&middot;lectiu, en base a l&#39;enquesta efectuada per l&#39;Institut Nacional d&#39;Estad&iacute;stica. Recull tamb&eacute; les principals fites de l&#39;atenci&oacute; social a Barcelona, i finalment presenta una comparaci&oacute; entre els resultats del recompte censal nocturn efectuat a Barcelona i a Madrid. Conclou amb l&#39;impacte en la sensibilitzaci&oacute; dels voluntaris i els resultats del recompte censal nocturn de persones sense llar a Lleida.</p>
Editorial: 
Fundació Caixa Catalunya
Any de publicació: 
2008
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Exclusió social
Àmbit social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: