Els moviments socials

Autoria: 
Ibarra, Pedro; Martin, Laura; Marquès, Marta
Sinopsi: 

En aquest darrer Quadern s'aborda el tema dels moviments socials i la seva naturalesa, no només com una agrupació d'interessos sinó també com una forma de participació ciutadana.

Editorial: 
Universitat de Lleida. Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat
Col·lecció o obra general: 
Quaderns "Al voltant de..." Núm 8
Any de publicació: 
2011
Lloc de publicació: 
Lleida
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Participació ciutadana
Àmbit comunitari
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

La Cooperació per al Desenvolupament

Autoria: 
Barrau Calvo, Ana Isabel; Saiz Cayuela, Cristina
Sinopsi: 

Aquesta entrega té com a objectiu donar a conèixer què és la cooperació pel desenvolupament, el sistema en el qual s'integren les diverses organitzacions, d'on provenen els fons i la seva estructura.

Editorial: 
Universitat de Lleida. Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat
Col·lecció o obra general: 
Quaderns "Al voltant de..." Núm 5
Any de publicació: 
2008
Lloc de publicació: 
Lleida
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Cooperació pel desenvolupament
Àmbit Internacional
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

La Renda Bàsica

Autoria: 
Raventós, Daniel; Arcarons, Jordi
Sinopsi: 

En aquesta entrega es pretén aprotar llum sobre què és la renda bàsica, la seva possible aplicació pràctica i la extensa bibliografia existent sobre el tema.

Editorial: 
Universitat de Lleida. Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat
Col·lecció o obra general: 
Quaderns "Al voltant de..." Núm 7
Any de publicació: 
2010
Lloc de publicació: 
Lleida
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Economia solidària
Economia i fiscalitat
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Finançament per al desenvolupament. Microcrèdits i banca ètica

Autoria: 
Enciso i Rodríguez, Joan Pere
Sinopsi: 

En aquesta edició dels Quaderns "Al voltant de..." s'ofereix una reflexió per als ciutadans sobre el perquè de la banca ètica i els microcrèdits i com aquests ajuden a transformar la realitat.

Editorial: 
Universitat de Lleida. Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat
Col·lecció o obra general: 
Quaderns "Al voltant de..." Núm 6
Any de publicació: 
2009
Lloc de publicació: 
Lleida
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Cooperació pel desenvolupament
Àmbit Internacional
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

La immigració

Autoria: 
Centre de Cooperació Internacional UDL
Sinopsi: 

En aquesta entrega dels Quaderns se'ns fa una reflexió sobre l'origen de les migracions, els efectes que provoquen als territoris d'acollida, desterrant prejudicis i connotacions catastrofistes i interessades.

Editorial: 
Universitat de Lleida. Centre de Cooperació Internacional
Col·lecció o obra general: 
Quaderns "Al voltant de..." Núm 4
Any de publicació: 
2007
Lloc de publicació: 
Lleida
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Emigració i Immigració
Àmbit social
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

La deslocalització empresarial

Autoria: 
Centre de Cooperació Internacional UDL
Sinopsi: 

En la tercera entrega de la col·lecció dels Quaderns "Al voltant de..." es fa una reflexió sobre la deslocalització empresarial i de com aquest fenomen internacional succeeix. Igualment fa una reflexió entorn a les conseqüències sobre les persones i l'afany del capital

Editorial: 
Universitat de Lleida. Centre de Cooperació Internacional
Col·lecció o obra general: 
Quaderns "Al voltant de..." Núm 3
Any de publicació: 
2006
Lloc de publicació: 
Lleida
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Drets Humans i Desigualtat
Àmbit Internacional
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

El Comerç Just

Autoria: 
Centre de Cooperació Internacional UDL
Sinopsi: 

La segona edició de la col·lecció dels quaderns "Al voltant de..." s'aborda el tema del comerç just, intentant explicar què és, d'una forma planera i divulgativa i fer la radiografia local dels comerços existents a Lleida.

Editorial: 
Universitat de Lleida. Centre de Cooperació Internacional
Col·lecció o obra general: 
Quaderns "Al voltant de..." Núm 7
Any de publicació: 
2006
Lloc de publicació: 
Lleida
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Àmbit Internacional
Consum responsable
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

L'Islam

Autoria: 
Centre de Cooperació Internacional UDL
Sinopsi: 

Es tracta del primer quadern de la col·lecció. En aquest cas, s'aborda la temàtica de l'Islam i les manifestacions d’aquesta religió a Lleida.

Editorial: 
Universitat de Lleida. Centre de Cooperació Internacional
Col·lecció o obra general: 
Quaderns "Al voltant de..." Núm 1
Any de publicació: 
2004
Lloc de publicació: 
Lleida
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Cooperació pel desenvolupament
Àmbit Internacional
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font: