Modalitats de contractació de personal per a entitats

Autoria: 
Federació d'Ateneus de Catalunya
Sinopsi: 

Dins la col·leció 'La informació és clau', la Federació d'Ateneus de Catalunya presenta aquest informe on hi descriu les modalitats de contractació de personal per a entitats sense ànim de lucre.

Editorial: 
Federació d'Ateneus de Catalunya
Col·lecció o obra general: 
La informació és clau
Any de publicació: 
2012
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Normativa i aspectes jurídics
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

Declaración universal sobre el voluntariado

Autoria: 
International Association for Volunteer Effort
Sinopsi: 

Declaració Universal sobre el Voluntariat, adoptada per la Junta Directiva de l'Associació Internacional d'Esforços Voluntaris (IAVE) al gener de 2001, a Holanda. Aquesta Declaració dóna suport al dret de tota dona, home i infant d’associar-se lliurement i de ser voluntari qualsevol sigui el seu origen cultural o ètnic religió, edat, gènere i condició física, social o econòmica.

Editorial: 
IAVE
Any de publicació: 
2001
Lloc de publicació: 
Holanda
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
Voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document normatiu/legal
Imatge de portada: 
 Font:

Voluntariado y activismo social: formas de participación en el desarrollo humano

Autoria: 
Cronin, Karena; Perold, Helene
Sinopsi: 

Document per a la discussió elaborat per l'Aliança Mundial per a la Participació Ciutadana (CIVICUS), l'Associació Internacional d'Actividats de Voluntaris (IAVE) i el Programa de Voluntaris de les Nacions Unides (VNU). El document es basa en els resultats d'un estudi que mesura l'impacte de la relació entre el voluntariat i l'activisme social i el posa en relació amb l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

Editorial: 
CIVICUS: IAVE: VNU
Any de publicació: 
2008
Lloc de publicació: 
[S.l.]
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
Voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat

Autoria: 
Observatori del Tercer Sector
Sinopsi: 

Publicació elaborada per l'Observatori del Tercer Sector, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, que pretén oferir exemples de bones pràctiques per tal d'ajudar el tercer sector a millorar la seva actuació. Recull experiències rellevants dutes a terme per organitzacions no lucratives catalanes en els diferents eixos que defineix el Pla nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat aprovat l’any 2008: les persones, les entitats i la societat.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques. Secretaria d’Acció Ciutadana
Any de publicació: 
2010
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Bones pràctiques
Millora de la gestió i projectes
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

L'acollida lingüística a les universitats: una nova perspectiva

Autoria: 
Pulido, Andreu; Serra, Anna; Vilajoliu, Elisena [et al.]
Sinopsi: 

Davant l'augment de la mobilitat estudiantil produïda en els últims anys i el contacte de llengües conseqüent, aquest article té com a objectiu el de documentar el pas d'una acollida lingüística centrada principalment en l'aprenentatge del català a una acollida de perfil més multilingüe i intercultural, i donar-ne a conèixer les principals iniciatives i els resultats
obtinguts.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Gabinet Tècnic
Col·lecció o obra general: 
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 51
Any de publicació: 
2012
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Àmbit comunitari
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

V Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo: valores universales para alcanzar el bienestar mundial

Autoria: 
VNU Inspiración en acción
Sinopsi: 

Informe del Programa de Voluntariat de les Nacions Unives (VNU) que analitza l'estat del voluntariat a nivell mundial. S'analitza el fenòmen del voluntariat a nivell internacional i es fa un extens recull de diferents metodologies i fonts d'informació per a mesurar el voluntariat a nivell nacional. A més a més s'analitza el paper del voluntariat al segle XXI, el voluntariat i la sostenibilitat, el voluntariat i la gestió de conflictes, el voluntariat i els desastres, i el voluntariat i el benestar.

Editorial: 
Programa de voluntarios de las Naciones Unidas
Any de publicació: 
2011
Lloc de publicació: 
Dinamarca
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
Voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Carta del Voluntariat de Catalunya

Autoria: 
Parlament de Catalunya
Sinopsi: 

Document elaborat en el marc del I Congrés Català del Voluntariat l'any 1995. Es recullen consideracions bàsiques relatives al model català del voluntariat i els drets i els deures del voluntariat.

Editorial: 
Parlament de Catalunya
Any de publicació: 
1996
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Normativa i aspectes jurídics
Tipologia document: 
Document normatiu/legal
Imatge de portada: 
 Font:

Manual del curs d'iniciació al voluntariat

Autoria: 
Grup de treball per a l’elaboració del Manual del CIV
Sinopsi: 

Des de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, juntament amb cinc escoles del Pla de formació del voluntariat de Catalunya, han sumat la seva experiència per elaborar aquest recull, que aplega bona part de la informació necessària per conèixer l'entorn del voluntariat i comprendre'l.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família
Any de publicació: 
2011
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Material formatiu
Imatge de portada: 
 Font:

El voluntariat a Catalunya

Autoria: 
Canyelles, Josep Maria
Sinopsi: 

Informe de la Taula d'Entitats del Tercer Sector on es fa una descripció del sector del voluntariat a Catalunya. S'expliquen els diferents àmbits de voluntariat existents, el model català d'associacionisme i voluntariat, la gestió del voluntariat, la Carta del voluntariat, les polítiques públiques existents en aquest àmbit i els reptes del voluntariat.

Editorial: 
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Col·lecció o obra general: 
Dossiers del Tercer Sector
Any de publicació: 
2012
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Manual de medición del trabajo voluntario

Autoria: 
Oficina Internacional del Treball
Sinopsi: 

L'objectiu del manual és ajudar els Estats a recopilar dades sistemàtiques i comparables en referència al voluntariat a través d'enquestes regulars, com ho pot ser les enquestes sobre la força de treball. Ha estat realitzat per l'Oficina Internacional del Treball, Voluntaris de Nacions Unides i el Centre d'Estudis de la Societat Civil de The Johns Hopkins University.

Editorial: 
Oficina Internacional del Treball
Any de publicació: 
2011
Lloc de publicació: 
Ginebra
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
Voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font: