National Plan for Associationism and Volunteering (Catalonia) 2008-2011

Autoria: 
Departament de Governació i Administracions públiques de la Generalitat de Catalunya
Sinopsi: 

Pla estratègic elaborat a través d'un procés participatiu durant els anys 2007 i 2008 i que recull el conjunt de mesures i objectius per al sector de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya entre els anys 2008 i 2011.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya
Any de publicació: 
2008
Lloc de publicació: 
Catalunya
Idioma: 
anglès
Temàtica document: 
Associacionisme i voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Volunteering works: Volunteering and social policy

Autoria: 
Ellis Paine, Angela; Howlett, Steven; Machin, Joanna; McBain, Cathy; Ockenden, Nick; Teasdale, Simon; Zimmeck, Meta
Sinopsi: 

El document explora l'impacte del voluntariat en les polítiques i agendes dels governs a nivell local, regional i nacional a Anglaterra. Aquest informe analitza el paper que pot jugar el voluntariat en el dia a dia dels governs i com pot col·laborar a aconseguir els seus objectius i prioritats. Se centra en l'ambient polític actual, però també es basa en les agendes dels últims dels últims deu anys, així com en la possible evolució futura.

Editorial: 
Institute for Volunteering Research and Volunteering England
Any de publicació: 
2007
Lloc de publicació: 
Regne Unit
Idioma: 
anglès
Temàtica document: 
Voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Policy Agenda for Volunteering in Europe (P.A.V.E).

Autoria: 
CEV
Sinopsi: 

El document proporciona recomanacions per assolir unes polítiques més eficients i efectives amb l'objectiu de donar suport i promoure el voluntariat i les entitats i persones que en formen part a Europa.

Editorial: 
CEV
Any de publicació: 
2011
Lloc de publicació: 
Brussel·les
Idioma: 
anglès
Temàtica document: 
Voluntariat
Perspectiva general
Tipologia document: 
Document estratègic
Imatge de portada: 
 Font: