Legislació econòmica

El bonus de prevenció permet a les entitats recuperar una part de les seves cotitzacions.

news-iconNotícia > Econòmic

Últims dies perquè les entitats sol·licitin el bonus de prevenció

Fins al 31 de maig, les associacions i les fundacions que hagin contribuït a reduir la sinistralitat laboral poden accedir a aquest incentiu que els permet recuperar un percentatge de la seva cotització a la Seguretat Social.

El Grup Cooperatiu TEB treballa per la inserció laboral de persones amb discapacitat.

news-iconNotícia > Econòmic

Nova guia per assessorar les persones amb discapacitat intel·lectual sobre la renda 2017

Teb Grup Cooperatiu ha publicat aquest document per aclarir les qüestions, algunes poc conegudes, que afecten aquest col·lectiu i les seves famílies a l’hora de presentar la declaració.

Fiscalitat de no residents

news-iconRecurs > Econòmic

Els pagaments a persones i a proveïdors/es no residents

En ocasions, les entitats encarreguen feines a persones o a proveïdors/es que no resideixen de forma habitual a l'Estat espanyol. Aquest fet té implicacions fiscals que cal conèixer.

Fiscalitat justa.

news-iconNotícia > Internacional

Tres organitzacions llencen una campanya per aconseguir una fiscalitat justa

Oxfam Intermón i dues plataformes en contra dels paradisos fiscals volen fer pressió ciutadana per aconseguir que les institucions no contractin empreses vinculades amb paradisos fiscals.

El període de presentació s'obre l'1 de juliol i es tanca el 25 del mateix mes

news-iconNotícia > Econòmic

Les entitats ja poden presentar l’Impost de Societats

El programa de confecció i presentació de la declaració (PADIS) estarà disponible a partir de l'1 de juliol a la pàgina web d'Hisenda.

El logotip de l'Agència Tributària. Font: Agència Tributària

news-iconNotícia > Econòmic

S’obre el termini de presentació a Hisenda del model 347

Les entitats sense ànim de lucre poden lliurar la declaració informativa de l’1 al 28 de febrer.

La memòria ha de ser clara i concisa. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

Claus per a una bona justificació de subvencions

Destaquem els aspectes més rellevants a tenir en compte a l’hora de presentar la justificació d’un projecte a la institució finançadora corresponent.

L'objectiu del consistori és reduir les subvencions directes i ampliar les convocatòries obertes. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

L'Ajuntament de Barcelona augmenta en un 19% les subvencions per a les entitats de Barcelona

El consistori destinarà més de 20 milions d’euros a associacions que treballen el dret d’asil, l’àmbit educatiu i la participació ciutadana.

Medalla reconeixement de premi. Font:image.feepik.com

news-iconRecurs > Econòmic

Tractament fiscal dels premis

Una entitat no lucrativa pot rebre algun premi per la seva tasca o convocar ella mateixa un concurs. En ambdós casos, pot haver-hi implicacions fiscals que cal conèixer.

Calculadora amb llapis. Font:www.contasconnosco.pt

news-iconRecurs > Econòmic

El càlcul i registre de les amortitzacions

En arribar al final de l'exercici, i abans de tancar la comptabilitat de l'entitat, cal registrar la pèrdua de valor que han patit els seus immobilitzats. És el que s'anomena amortització.

Bitllets i monedes d'euro. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Internacional

Oxfam Intermón denuncia que 5 dels 15 paradisos fiscals més agressius del món es troben a Europa

L’informe “Guerres fiscals” també assenyala que la mitjana de l’impost de societats als Estats del món s’ha reduït quatre punts en 10 anys.

Ordinador amb factura

news-iconRecurs > Econòmic

La facturació electrònica

Les entitats que facturen a les Administracions públiques ho han de fer electrònicament des del passat 1 de gener de 2015.

Reunio del Govern amb el Tercer Sector. Font: unad.org

news-iconNotícia > Econòmic

La taxa sobre les transaccions financeres per a fins socials

La Plataforma del Tercer Sector ha demanat al ministre Montoro que la taxa per transaccions financeres es destini a inversió social.

Imatge del ministre d'economia i hisenda. Font: vozpopuli.com

news-iconNotícia > Econòmic

Nou tipus de retenció del 15% per a professionals autònoms

L’Estat aprova un nou percentatge de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments d'activitats professionals del 15 per cent.

Europa. Font: TPCOM (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Finançament europeu per a projectes d’acció social

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya ha programat un curs on es mostraran les claus per dissenyar i gestionar els projectes europeus.

Bitllets de 500 euros en l'herba

news-iconRecurs > Econòmic

La limitació als pagaments en efectiu

L'entrada en vigor el dia 19 de novembre de 2012 de la limitació de pagaments en efectiu prevista a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, prohibeix fer pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 2.500 €. Aquesta limitació també afecta les entitats no lucratives.

En aquest recurs s'explica en què consisteix la limitació i les implicacions que pot suposar per les entitats del Tercer Sector.

Tiquet o factura simplificada

news-iconRecurs > Econòmic

El nou reglament de facturació

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en vigor el RD 1619/2012, pel qual s'aprova el Reglament a on es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reial Decret introdueix novetats significatives respecte a l'anterior Reglament que afecten les entitats no lucratives que presten algun tipus de servei o que fan vendes de béns.

Imatge de la jornada

news-iconNotícia > Econòmic

La normativa europea empara l’exempció de les activitats de protecció de la infància i joventut

El passat 11 de febrer Suport Associatiu va celebrar la jornada "IVA i les entitats no lucratives", per abordar les novetats respecte les exempcions de l'IVA que afecten les entitats del Tercer Sector.

Logotip DOGC

news-iconNotícia > Econòmic

Canvis a la normativa de les fundacions catalanes

Els canvis en la Llei 7/2012, publicada al DOGC el 19 de juny, afecten a les fundacions i una de les principals modificacions és l’augment dels requisits per sotmetre’s a una auditoria de comptes.

papers apilats_kozumel_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

La memòria econòmica de la Llei 49/2002

La Llei 49/2002, de Règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge, estableix per aquelles entitats que hagin optat per aquest règim fiscal (recordem que, bàsicament, poden fer-ho les fundacions, associacions declarades d'utilitat pública i ONG's de desenvolupament) la obligació de presentar a l'Agència Tributària una memòria econòmica. En aquest recurs s'explicaran els continguts d'aquesta memòria, i quan i a on s'ha de presentar.

Comptabilitat

news-iconRecurs > Jurídic

La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008

A continuació us exposem les novetats més importants de la llei 4/2008, relacionades amb la junta directiva i el règim econòmic de les associacions. Creiem que poden ser del vostre interès a l'hora de reformar els estatuts i gestionar el dia a dia de l'entitat.

Comptes i gràfiques

news-iconRecurs > Econòmic

Comptabilitat: Els Comptes Anuals de les Associacions i Fundacions

El canvi de la normativa reguladora de les Associacions i Fundacions que desenvolupen les seves activitats principalment a Catalunya, amb la publicació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix noves obligacions en matèria d’elaboració dels comptes i de transparència.

news-iconNotícia > Jurídic

Noves competències de la Sindicatura de comptes front l’activitat econòmica i financera de les fundacions i associacions vinculades als partits polítics.

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous 27 de maig la nova llei de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. La nova llei neix amb una voluntat de reforç de les competències que fins ara ja tenia la Sindicatura de comptes de Catalunya, atribuïdes per l’anterior llei, la Llei 6/1984, de 5 de març, així com amb una clara ampliació de les competències tant objectives com subjectives de la Sindicatura.