Legislació econòmica

El període de presentació s'obre l'1 de juliol i es tanca el 25 del mateix mes

news-iconNotícia > Econòmic

Les entitats ja poden presentar l’Impost de Societats

El programa de confecció i presentació de la declaració (PADIS) estarà disponible a partir de l'1 de juliol a la pàgina web d'Hisenda.

El logotip de l'Agència Tributària. Font: Agència Tributària

news-iconNotícia > Econòmic

S’obre el termini de presentació a Hisenda del model 347

Les entitats sense ànim de lucre poden lliurar la declaració informativa de l’1 al 28 de febrer.

La memòria ha de ser clara i concisa. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

Claus per a una bona justificació de subvencions

Destaquem els aspectes més rellevants a tenir en compte a l’hora de presentar la justificació d’un projecte a la institució finançadora corresponent.

L'objectiu del consistori és reduir les subvencions directes i ampliar les convocatòries obertes. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

L'Ajuntament de Barcelona augmenta en un 19% les subvencions per a les entitats de Barcelona

El consistori destinarà més de 20 milions d’euros a associacions que treballen el dret d’asil, l’àmbit educatiu i la participació ciutadana.

Medalla reconeixement de premi. Font:image.feepik.com

news-iconRecurs > Econòmic

Tractament fiscal dels premis

En una entitat no lucrativa, sovint es dona el cas que rebi algun premi per la seva tasca, o bé que sigui ella mateixa qui convoqui un concurs. En ambdòs casos, pot haver implicacions fiscals que cal conèixer.

Calculadora amb llapis. Font:www.contasconnosco.pt

news-iconRecurs > Econòmic

El càlcul i registre de les amortitzacions

En arribar al final de l'exercici, i abans de tancar la comptabilitat de l'entitat, cal registrar la pèrdua de valor que han patit els seus immobilitzats. És el que s'anomena amortització.

Bitllets i monedes d'euro. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Internacional

Oxfam Intermón denuncia que 5 dels 15 paradisos fiscals més agressius del món es troben a Europa

L’informe “Guerres fiscals” també assenyala que la mitjana de l’impost de societats als Estats del món s’ha reduït quatre punts en 10 anys.

Ordinador amb factura

news-iconRecurs > Econòmic

La facturació electrònica

Les entitats que facturen a les Administracions públiques ho han de fer electrònicament des del passat 1 de gener de 2015.

Reunio del Govern amb el Tercer Sector. Font: unad.org

news-iconNotícia > Econòmic

La taxa sobre les transaccions financeres per a fins socials

La Plataforma del Tercer Sector ha demanat al ministre Montoro que la taxa per transaccions financeres es destini a inversió social.

Imatge del ministre d'economia i hisenda. Font: vozpopuli.com

news-iconNotícia > Econòmic

Nou tipus de retenció del 15% per a professionals autònoms

L’Estat aprova un nou percentatge de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments d'activitats professionals del 15 per cent.

Europa. Font: TPCOM (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Finançament europeu per a projectes d’acció social

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya ha programat un curs on es mostraran les claus per dissenyar i gestionar els projectes europeus.

Bitllets de 500 euros en l'herba

news-iconRecurs > Econòmic

La limitació als pagaments en efectiu

L'entrada en vigor el dia 19 de novembre de 2012 de la limitació de pagaments en efectiu prevista a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, prohibeix fer pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 2.500 €. Aquesta limitació també afecta les entitats no lucratives.

En aquest recurs s'explica en què consisteix la limitació i les implicacions que pot suposar per les entitats del Tercer Sector.

Tiquet o factura simplificada

news-iconRecurs > Econòmic

El nou reglament de facturació

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en vigor el RD 1619/2012, pel qual s'aprova el Reglament a on es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reial Decret introdueix novetats significatives respecte a l'anterior Reglament que afecten les entitats no lucratives que presten algun tipus de servei o que fan vendes de béns.

Imatge de la jornada

news-iconNotícia > Econòmic

La normativa europea empara l’exempció de les activitats de protecció de la infància i joventut

El passat 11 de febrer Suport Associatiu va celebrar la jornada "IVA i les entitats no lucratives", per abordar les novetats respecte les exempcions de l'IVA que afecten les entitats del Tercer Sector.

Logotip DOGC

news-iconNotícia > Econòmic

Canvis a la normativa de les fundacions catalanes

Els canvis en la Llei 7/2012, publicada al DOGC el 19 de juny, afecten a les fundacions i una de les principals modificacions és l’augment dels requisits per sotmetre’s a una auditoria de comptes.

papers apilats_kozumel_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

La memòria econòmica de la Llei 49/2002

La Llei 49/2002, de Règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge, estableix per aquelles entitats que hagin optat per aquest règim fiscal (recordem que, bàsicament, poden fer-ho les fundacions, associacions declarades d'utilitat pública i ONG's de desenvolupament) la obligació de presentar a l'Agència Tributària una memòria econòmica. En aquest recurs s'explicaran els continguts d'aquesta memòria, i quan i a on s'ha de presentar.

Comptabilitat

news-iconRecurs > Jurídic

La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008

A continuació us exposem les novetats més importants de la llei 4/2008, relacionades amb la junta directiva i el règim econòmic de les associacions. Creiem que poden ser del vostre interès a l'hora de reformar els estatuts i gestionar el dia a dia de l'entitat.

Comptes i gràfiques

news-iconRecurs > Econòmic

Comptabilitat: Els Comptes Anuals de les Associacions i Fundacions

El canvi de la normativa reguladora de les Associacions i Fundacions que desenvolupen les seves activitats principalment a Catalunya, amb la publicació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix noves obligacions en matèria d’elaboració dels comptes i de transparència.