Obligacions fiscals

Imatge oficina Agència Tributària

news-iconNotícia > Econòmic

Què cal fer quan una entitat demana el NIF per primera vegada?

Quan una entitat no lucrativa es constitueix, un dels tràmits que cal fer, és demanar el Número d’Identificació Fiscal (NIF) a l’Agència Tributària, per poder realitzar gestions administratives.

Federació d'Ateneus de Catalunya

news-iconNotícia > Formació

Formació sobre la reforma fiscal 2015

Com afecta la Reforma Fiscal a les entitats no lucratives? Tot el que cal saber ho trobareu en els cursos que la Federació d'Ateneus de Catalunya realitza durant aquest mes de gener.

Logotip Agència Tributària de Catalunya

news-iconNotícia > Econòmic

Determinades entitats han de presentar les deduccions autonòmiques per donatius

L’Agència Tributària de Catalunya ha obert el període de presentació del fitxer informatiu de les deduccions autonòmiques per donatius de determinades entitats del tercer sector.

Imatge calendari fiscal aeat gener 2015

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari fiscal del quart trimestre

Durant el mes de gener ja es poden presentar les declaracions del quart trimestre i els resums anuals dels diferents models de l’exercici 2014.

Cristina Ros, tècnica de Suport Associatiu

news-iconNotícia > Econòmic

Cristina Ros: “A partir de gener, totes les entitats hauran de portar comptabilitat de doble partida i presentar l’impost de societats"

L’aprovació de la Llei de l’Impost de societats confirma que totes les entitats es veuran obligades a presentar aquest impost i, per tant, a fer canvis en la seva gestió en matèria econòmica.

Model 036. Declaració censal

news-iconRecurs > Econòmic

Com demanar el NIF per primer cop

Un dels primers tràmits que cal fer quan es constitueix una entitat no lucrativa, ja sigui associació o fundació, és demanar el Número d'Identificació Fiscal (NIF) a l'Administració tributària.

news-iconNotícia > Econòmic

L’Impost de Societats, obligatori per a totes les entitats a partir de l’exercici 2015

La publicació de la Llei sobre l’Impost de Societats confirma que totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar l’impost i, per tant, portar una comptabilitat de partida doble.

Imatge edifici de Torre Jussana. Font: Wikimedia Commons

news-iconNotícia > Econòmic

L’impacte de la reforma fiscal a Torre Jussana

El passat dilluns 17 de novembre es va oferir a Torre Jussana una xerrada per informar els assistents, provinents d'entitats del sector no lucratiu, sobre les novetats fiscals de 2014 i la llei de Mecenatge.

news-iconNotícia > Econòmic

Jornada de fiscalitat per a entitats a Rubí

L’Ajuntament de Rubí organitza el 19 i 20 de novembre un curs de fiscalitat bàsica adreçat a entitats sense afany de lucre.

Imatge cases de dolars

news-iconNotícia > Econòmic

Quins són els diferents tipus de domicili que pot tenir una entitat?

Si una entitat té diferents seus o locals, ha de tenir en compte a efectes fiscals, quina és la diferència entre el seu domicili social, el domicili a efectes de notificacions i el local on es realitzin les activitats.

Imatge senyor amb paraigües per una pluja de preguntes. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

La comptabilització de l’IVA en les entitats socials

Sovint les entitats no lucratives estan exemptes de facturar amb IVA, i de vegades són subjectes passius d’aquest impost de forma total o parcial. Comptabilitzar l’IVA correctament és molt important, ja que davant l’Agència Tributària les entitats socials tenen les mateixes obligacions que qualsevol empresa.

Obligacions Fiscals

news-iconNotícia > Econòmic

Declaracions tributàries corresponents al tercer trimestre

Per a totes aquelles entitats no lucratives que estiguin obligades a presentar declaracions tributàries a l’Agència Tributària, el període per aquest tercer trimestre, finalitza el proper 20 d’octubre.

Logotip Agència Tributària

news-iconNotícia > Econòmic

Què és el Codi d’Identificació Fiscal?

El NIF és la forma d’identificació per a l’Agencia Tributària de les persones físiques i el CIF la de les persones jurídiques, com pot ser associacions, fundacions, cooperatives, organismes i empreses.

Gestió entitats. Font: Àlbums_SINAPSIS (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Què haig de tenir en compte per gestionar una associació?

Centre d’Estudis de l’Esplai – Suport Associatiu et mostra que cal tenir en compte per portar al dia l’entitat.

Imatge factura electrònica. Font: web alto nivel

news-iconNotícia > Econòmic

Com emetre factures completes

Les entitats que prestin serveis o venda de béns, podran expedir factures completes o ordinàries que hauran de complir una sèrie de requisits i uns continguts mínims.

Imatge guardioles i bitllets. Font: comoahorrardinero.com

news-iconNotícia > Econòmic

Emetre factures simplificades

Actualment hi ha un tipus de factura que substitueix els anomenats tiquets que hi havia anteriorment, que és la factura simplificada, que s’expedirà quan es acompleixin diferents requisits.

Imatge model 036

news-iconNotícia > Econòmic

Factures emeses, quines implicacions comporten?

Cada vegada més entitats es veuen en l’obligació d’emetre factures sigui perquè realitzen activitat econòmica o prestació de serveis, o bé perquè signen un conveni amb les administracions públiques.

Imatge del ministre d'economia i hisenda. Font: vozpopuli.com

news-iconNotícia > Econòmic

Nou tipus de retenció del 15% per a professionals autònoms

L’Estat aprova un nou percentatge de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments d'activitats professionals del 15 per cent.

Imatge bitllets i monedes

news-iconNotícia > Econòmic

Es publica l’avantprojecte de la reforma fiscal

El passat 23 de juny es va publicar l’avantprojecte de la reforma fiscal, que està previst que s’aprovi immediatament, tot i que algunes modificacions no entraran en vigor fins l’1 de gener de 2015.

Declaració renta

news-iconNotícia > Econòmic

L’Impost de Societats de l’exercici 2013

Des del dia 1 de juliol i fins el proper 25 de juliol ja es pot presentar l’Impost de Societats de l’exercici 2013.

agenciatributaria.es

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari fiscal 2014, declaracions tributàries del segon trimestre

El proper 21 de juliol finalitza el període de presentació a Hisenda de les declaracions tributàries trimestrals per a les entitats que estiguin obligades.

Logotip de la campanya XSolidària

news-iconNotícia > Econòmic

Per què marcar la X Solidària?

El passat 1 d’abril es va presentar la campanya X Solidària 2014, l’any passat més de 10 milions de contribuents van marcar la casella destinada a fins socials de la declaració de la renda.

Imatge web Agència Tributària

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari fiscal del primer trimestre

Les entitats que estiguin obligades a presentar declaracions trimestrals han de tenir en compte que el proper 22 d’abril finalitza el període voluntari de presentació del primer trimestre.

Àbac. Font: ansik (flickr)

news-iconNotícia > Formació

Comptabilitat i fiscalitat al dia

La Fundació Pere Tarrés realitza a partir del 7 de març una formació on es mostraran els conceptes bàsics per gestionar correctament l’entitat.

Imatge de la jornada

news-iconNotícia > Projectes

Nova Llei de Transparència, impacte i oportunitats per al tercer sector

La Fundació Pere Tarrés celebra el 18 de febrer una jornada on es reflexionarà sobre les obligacions i implicacions d’aquesta normativa a les entitats no lucratives.

Edifici de Torre Jussana

news-iconNotícia > Formació

Comença el nou any enfortint la teva entitat

Dins de la nova proposta formativa de Torre Jussana- Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona trobaràs claus per a la millora del funcionament.

Comptabilitat. Font: Evagea (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Introducció a la comptabilitat

La Fundación Gestión y Participación Social realitza durant el mes de febrer una formació on line que permet conèixer les nocions bàsiques que afecten a les organitzacions.

Escriure. Font: lletres enllaçades (Google)

news-iconNotícia > Formació

Creació i gestió d’associacions i fundacions

La Fundació Pere Tarrés realitza una formació on line que us permetrà conèixer eines per al desenvolupament i enfortiment de la vostra organització.

números. Font: ing jorge (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Claus per a la gestió d’entitats

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont realitza a partir del 21 de desembre una formació que us permetrà enfortir la vostra organització.

Àbac. Font: Ansik (flickr)

news-iconNotícia > Formació

Gestió integral de petites associacions

L’Escola de l’Esplai de Girona desenvolupa a Figueres una formació per als responsables de les entitats locals que volen adquirir eines pràctiques que facilitin la gestió.

Gestió entitats. Font: Àlbums_SINAPSIS (flickr)

news-iconNotícia > Formació

Aprèn com gestionar una entitat d’economia social

Aposta organitza a Granollers una formació adreçada a possibilitar la comprensió i l’anàlisi de l’estat comptable i financer.

Imatge Parlament. Font: web Parlament de Catalunya

news-iconNotícia > Econòmic

El Parlament demanarà a l’Estat l’exempció de l’IVA als serveis escolars

El Parlament de Catalunya sol·licitarà al Govern central que eximeixi els serveis de menjadors escolars i altres serveis educatius fora de l’horari lectiu de l’aplicació del 21% d’IVA.

Imatge factura

news-iconNotícia > Econòmic

Novetats fiscals a la facturació

L’1 de gener de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 1619/2012, on es regulen les obligacions de facturació. El Reial Decret s’ajusta a la directiva 2010/UE de la Unió Europea, que estableix un sistema europeu harmonitzat de facturació.

Tiquet o factura simplificada

news-iconRecurs > Econòmic

El nou reglament de facturació

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en vigor el RD 1619/2012, pel qual s'aprova el Reglament a on es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reial Decret introdueix novetats significatives respecte a l'anterior Reglament que afecten les entitats no lucratives que presten algun tipus de servei o que fan vendes de béns.

Imatge de l'auditori de Centre Esplai

news-iconNotícia > Econòmic

Jornada IVA i entitats no lucratives

Suport Associatiu organitza el proper dilluns 11 de febrer a Centre Esplai una jornada sobre l'IVA i les entitats no lucratives.

Menjador escolar

news-iconNotícia > Econòmic

Els serveis de menjador escolar podrien haver de pagar IVA

A partir de la consulta vinculant plantejada per la FOESC, una Federació estatal d'organitzacions empresarials d'oci educatiu a la qual pertany l'ACELLEC, la patronal catalana de les empreses lucratives del sector, la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda (DGT) ha resolt que els serveis de menjador escolar, així com els de monitoratge, extraescolars i d'acollida, no es poden considerar exempts d'IVA.

Declaracions d'impostos i diners

news-iconNotícia > Econòmic

Novetats a l'aplicació de les exempcions de l'IVA

La Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 aprovada pel Govern d'Espanya ha introdut importants novetats en el procediment del reconeixement de les exempcions d'IVA que afecten a les entitats no lucratives, que passen a ser automàtiques per a totes aquelles entitats que compleixin amb els requisits establerts.

Imatge portada del calendari del contribuent 2013

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari del contribuent 2013

Com cada any l’Agència Tributària posa a l’abast dels contribuents el calendari de les obligacions tributàries amb Hisenda, enguany per a l’exercici 2013.