Secretaria de Transparència i Govern Obert

El document presenta un seguit d'iniciatives per potenciar la participació interna a les organitzacions.

news-iconNotícia > Jurídic

Com millorar la partipació interna a les entitats?

La Secretaria de Transparència i Govern Obert publica una guia amb eines i propostes perquè les organitzacions avaluïn i potencïin el funcionament democràtic i la implicació dels seus membres.

I. Muñoz

news-iconNotícia > Projectes

“Cal donar eines a la ciutadania i a les entitats perquè puguin utilitzar les dades obertes”

Lourdes Muñoz, codirectora d’Iniciativa Open Data Barcelona, destaca la importància d’aquesta informació com a element per aconseguir més democràcia i transparència.

Programa formatiu en Dades Obertes per a entitats sense ànim de lucre

news-iconNotícia > Formació

Programa formatiu en dades obertes per a entitats sense ànim de lucre

Les sessions estan adreçades a responsables de les organitzacions i personal tècnic de les entitats.

news-iconNotícia > Projectes

Ajuts a entitats per a rebre assessoraments en participació interna

La convocatòria concedirà ajuts en espècie per a la millora del funcionament intern.