Accés a Internet

Nena feint servir una tablet

news-iconNotícia > Informàtic

L'escletxa digital disminueix o augmenta?

Més del 50% de la població mundial utilitza Internet. Què passa, però, amb l'altra meitat de la població? Quins són els països i col·lectius que ho tenen més difícil?

Què fem quan ens connectem a Internet?

news-iconNotícia > Informàtic

Com som els navegants d'Internet?

Col·labora amb la catorzena edició de la enquesta Navegants per la Xarxa realitzada per l'Associació per a la Investigació dels Medis de Comunicació (AIMC) i ajudaràs a conèixer millor com som les persones que fem servir Internet.

Neutralitat de la xarxa

news-iconRecurs > Informàtic

Ciberdrets: la neutralitat de la xarxa

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) estan alterant el nostre context, generant noves eines, nous espais i noves maneres de fer. Les TIC generen nous drets i noves llibertats, i nous abusos: és un deure de la administració generar nous ordenaments jurídics que garanteixin la igualtat de condicions per a tots els ciutadans i ciutadanes.