Ajuts en espècie

news-iconNotícia > Projectes

Ajuts a entitats per a rebre assessoraments en participació interna

La convocatòria concedirà ajuts en espècie per a la millora del funcionament intern.

test image

news-iconNotícia > Projectes

Ajuts en espècie destinats a corporacions locals per renovar o crear punts TIC

Des de Departament de Governació i Administracions Públiques s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en espècie destinats a corporacions locals per renovar o crear punts TIC.

Aquests punts són punts públics d'accés a Internet, que tenen com a objectiu dinamitzar la introducció de la ciutadania a la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).