Codi ètic

Grafitti amb la paraula "Ethics"

news-iconRecurs > Projectes

Un model de finances ètiques per a les entitats

Una proposta per a què les entitats puguin disenyar un model de finances ètiques en sentit ample, gestionar els diners seguint els valors de la pròpia organització.

Enric Prats, president de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona / Foto: Enric Prats

news-iconNotícia > Comunitari

Enric Prats: "Cal avançar cap a models que enforteixin les relacions i la confiança entre les administracions, associacions, empreses i ciutadania"

Enric Prats, president de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona reflexiona sobre el repte de caminar cap a un Codi Ètic de les Associacions de Catalunya.

Imatge del Codi ètic de les Associacions de Barcelona

news-iconNotícia > Comunitari

“El Codi Ètic de les associacions, un compromís públic”

L’informe de valoració del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona destaca la feina feta durant el 2012 per donar a conèixer el codi entre les entitats. També ressalta la necessitat de seguir conscienciant sobre la necessitat d’assumir compromisos públics i treballar d’acord amb uns valors.

Fotografia d'una fletxa en un carrer - Eduardo - Flickr

news-iconNotícia > Projectes

Els codis ètics de les entitats catalanes són recents i molt diferents entre ells

La necessitat de transparència i de rendició de comptes està portant a les entitats a elaborar codis ètics. Això està comportant una proliferació de codis ètics amb moltes diferències de contingut entre ells.

Imatge de la jornada

news-iconNotícia > Projectes

Els valors de les organitzacions

La Comissió de seguiment del Codi ètic de les associacions de Barcelona organitza el 15 de novembre una jornada de reflexió i debat al voltant del Codi ètic.