Contractacio laboral

Treballadors Tercer Sector, Font: Taula D'Entitats Tercer Sector

news-iconNotícia > Jurídic

La FEAPS reivindica l’ajut per a la contractació de persones amb discapacitat

Des de la FEAPS (Confederació Espanyola d’Organitzacions a favor de les persones amb discapacitat), s’ha demanat a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fàtima Báñez, que es mantingui l’increment dels ajuts sobre el salari mínim interprofessional per a les persones amb més dificultats per trobar feina.

Currículum Vitae. Font: Italian voice (flickr.com)

news-iconNotícia > Formació

El pes del voluntariat a l’hora de trobar feina

Cada cop es fan més evidents els progressos pel que fa al reconeixement de la tasca voluntària a l’hora d’optar a un lloc de treball i no només en les vacants d’entitats relacionades amb el Tercer Sector.

logos discapacitats

news-iconRecurs > Jurídic

La Llei d'integració social dels minusvàlids -LISMI- (1ª part)

La LISMI estableix que les empreses públiques i privades -incloses les entitats no lucratives- de 50 o més persones treballadores, han de destinar, com a mínim, un 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat.

test image

news-iconNotícia > Jurídic

Mesures alternatives a la contractació directa de treballadors amb discapacitat

La LISMI estableix que les empreses públiques i privades -incloses les entitats no lucratives- de 50 o més persones treballadores, han de destinar, com a mínim, un 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat.

Símbols de discapacitat

news-iconRecurs > Jurídic

Mesures alternatives a l’obligació de quota de reserva de la LISMI (2ª part)

La LISMI preveu que en determinats supòsits en què resulti especialment difícil la contractació directa de treballadors discapacitats, les empreses puguin optar per mesures alternatives, com ara la col·laboració amb una fundació o associació declarada d’utilitat pública.

test image

news-iconNotícia > Jurídic

Convocats Plans d'ocupació per a entitats no lucratives

El dia 11 de juliol va sortir publicada la convocatòria de plans d’ocupació per a entitats no lucratives i universitats públiques de Catalunya.

Treballadors ONG

news-iconRecurs > Jurídic

Quadre Comparatiu de la Reforma Laboral

El mes passat el Govern va aprovar el Reial Decret 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.
Des de Suport Associatiu s'ha fet una anàlisi dels trets de la Reforma Laboral i s'ha elaborat un quadre comparatiu per ajudar les entitats del Tercer Sector en la seva gestió de persones i les seves vicissituds laborals.

test image

news-iconNotícia > Jurídic

La nostra associació és una entitat sense afany de lucre, per tant, pot contractar a treballadors?

En primer lloc, convé tenir clar que totes les associacions i fundacions són sense afany de lucre. Aquesta expressió implica que les entitats poden tenir guanys ja que necessiten sobreviure i l’única manera de fer-ho és mitjançant beneficis. El que no poden és repartir els guanys entre els socis a mode de participacions o accions com per exemple fan les societats anònimes o limitades.