Gestió

news-iconEsdeveniment > Curs

Programa modular. Diàlegs, entorns i possibilitats

Proposta formativa transversal que contribueix a avançar cap a serveis més personalitzats i flexibles, més accessibles, més centrats en la persona i en el seu entorn natural.

Tresoreria

news-iconRecurs > Econòmic

Què cal tenir en compte per a una bona gestió de tresoreria?

Per evitar situacions de tensió de tresoreria cal que les entitats tinguin una bona planificació.